Napi Gazdaság, 2003. augusztus (13. évfolyam, 148-167. szám)

2003-08-01 / 148. szám

TIZENÖTMILLIÁRDOS FÉLÉV A RICHTERTŐL A felsrófolt elemzői | A RICHTER A BÉT-EN várakozásoktól ár­MMMHHiM elmara­18 800 — -----— dó féléves számok­jg goo ___ iff rál (konszolidáltan . t jr' 16,4 milliárd forint 14 400 Ylfc adó előtti és 15'3 12 200 W\^r milliárdos adózott loooo eredményről) szá­molt be tegnap a “ÓZ- Vil i- 2003. VII. 31. ^ amelyeket a piac is jól fogadott. A 15 milliárdos üzemi eredményből 2,8 milliárd egy készletfelértékelő hatású számviteli változásnak tudható be, ez az év végéig még 2 milliárddal gyarapítja a profitot. A tavalyi első félév­ben még 2,8 milliárdos pénzügyi eredmény idénre - a forint alapos gyengülése miatt - 874 millióra olvadt, mivel a Richter 2004 első negyedévéig dollárbevételei 70 százalékát lefedezte. Bogsch Erik vezérigazgatót a számoknál jobban aggasztja a gyógyszertámogatási rendszer reformja, amely augusztus 16-án lép életbe és a havi előirányzatok túllépése esetén valamennyi gyártót egyformán sújtja. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok ► BÉT: ANTENNA- ÉS M0L-H0SSZ Több mint 9,5 milliárdos forgalommal és enyhén emelkedő indexszel búcsúzott a július a BÉT-en. A Mól folytatta menetelését - 5800 fo­rint felett is járt - és a Matáv is erősödött. Az OTP stag­nált, a Richter viszont gyorsjelentése nyomán hektikus kereskedést követően minimális mínuszban zárt. Nap­közben 2500 forint fölé is emelkedett az Antenna árfolya­ma arra a hír-re, hogy kiírták a társaság privatizációs ta­nácsadói pályázatát. > KÜLFÖLD: EMELKEDÉST HOZOTT A MAKROHÍRDÖMPING A vártnál sokkal jobb lett az első becslés a második ne­gyedéves amerikai GDP-re, ráadásul a friss munkanél­küliek száma a várakozásokkal szemben 400 ezer fő alatt maradt és a beszerzések mértéke is növekvő ütem­ben bővült. A makrohír-triumvirátus lázba hozta az eddig kivárásra játszó befektetőket, lapzártakor a főbb New York-i indexek mindegyike több mint másfél százalékos pluszban állt. A vezető nyugat-európai tőzsdeindexek kora délután még a vesztes oldalon álltak, a jó hírek nyomán azonban szintén emelkedéssel fejezték be a na­pot. Az euró jegyzése 1,12 dollárig esett. KEZDŐDIK AZ ÁGYÚGOLYÓFUTAM? Kirobband formában az amerikai gazdaság Míg Európában a remény, az Egyesült Államokban a gazdaság erősödik. Az OECD arra figyelmeztette az eurózóna országait, hogy a nyugdíjrendszer és a munkaerőpiac fájdalmas reformja nélkül egyre jobban lemarad a kettőjük közötti versenyben Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szerve­zet (OECD) tegnap 2,4-ről 2 százalékra rontotta jövő évi GDP-növekedési prognózisát, és figyel­meztetett arra, hogy az Egyesült Államok és az eurózóna között egyre nő a szakadék. Szerinte ezen csak fájdalmas szerkezeti reformokkal tud­nak változtatni az európai országok. Az Európai Központi Bank (ECB) mindenesetre nem látott okot arra, hogy újabb kamatcsökkentéssel élén­kítse a gazdaságot, a cseh jegybank azonban igen: tegnap váratlanul 25 bázisponttal leszállította a hitelköltségeket, a történelmi mélypontot jelen­tő s az ECB-ével azonos 2 százalékra. RÉSZIETEK A 2. OLDALON >• >- BARABÁS T. JÁNOS ► FOTÓ: BLOOMBERG Az első negyedévi 1,4 után a második negyedévben várat­lanul 2,4 százalékra gyorsult az Egyesült Államok bruttó hazai termékének (GDP) bő­vülése a tegnapi hivatalos wa­shingtoni bejelentés szerint, vagyis jelentősen meghaladta a Wall Street által várt 1,4-1,5 százalékos növekedést. Ezt több tényező tette lehetővé, így a lakossági kiadások 3,3 szá­zalékos növekedése, amit fű­tött az adócsökkentés is. Az eddig kritikus pontot jelentő vállalati beruházások 2000 második negyedéve óta a leg­többel, 6,9 százalékkal nőttek, ezen belül a számítástechnikai kiadásokra fordított összeg 7,5 százalékkal emelkedett. Az iraki háború 44 százalékkal dobta meg a kato­nai kiadásokat, amelyek az 1951-es koreai há­ború óta a legmagasabbra emelkedtek. A Goldman Sachs elemzői a két hátralévő negyed­évben 3, illetve 4 százalékos GDP-bővülést vár­nak, vagyis úgy látszik, végre beindult az ame­rikai lokomotív. Európában ugyanakkor, bár számos makroadat pozitívan alakult, így a tegnapi jelentések sze­rint az előző havi 2-ről 1,9 százalékra csökkent az eurózóna inflációja júliusban, és mind több jel utal kezdődő élénkülésre, meglepően rossz a hangulat. Az eurózóna üzleti bizalmi mutatója a júniusi -0,70-ról júliusban -0,89-ra romlott. A Váratlanul jó makiohírek je­lentek meg teg­nap az Egye­sült Államok­ban, a rakéta sebességével emelkedő gaz­daságot irigyel­heti Európa A tárcák az EU-s pénzekről mondanak le ► BÖRÖCZ PETRA A minisztériumok zöme el­sőként az uniós programok ke­retéből von el komolyabb mér­tékben, a személyi kiadások­hoz nem nyúlnak - derül ki egy most megjelent kormány- határozatból. Összesen 76 milliárd forin­tot zárolnak a 2003-as közpon­ti költségvetés kiadásaiból, a kormány a költségvetési hiány előirányzatának tarthatóságát várja az intézkedéstől. A köz­ponti kormányzati szervek, va­lamint három további költség- vetési szerv szabadon dönthet­tek arról, hogy az egységesen 2,5 százalékos elvonást milyen tételekből hozzák össze. A 2,5 százalékos csökkentés a listavezető Honvédelmi Mi­nisztérium esetében 7,5 milli­árd forintra rúg, ennek több mint 50 százalékát a vezérkar közvetlen szerveitől vonják el. FOLYTATÁS » 3. OLDALON > Csúszik a digitális rádiórendszer pályázata >• NAPI GAZDASÁG Három-négy hónapot csúszik a kormányzati célokat szolgá­ló zárt, egységes digitális rádió­távközlési rendszer (EDR) megvalósítása, a kormány ugyanis módosította a techno­lógia kialakításáról szóló ápri­lisi határozatának néhány pont­ját. Eszerint az informatikai tárcának augusztus elseje he­lyett november 30-ig kell be­mutatnia a gazdasági kabinet­nek az EDR tervezett pályáza­tának fő elemeit, ami után el­kezdődhet a közbeszerzési pá­lyázat. FOLYTATÁS A 4. OLDALON V >- ÁLLAMPAPÍRPIAC: HOZAMEMELKEDÉS A RÖVID OLDALON Megugrottak a hozamok a másodlagos állampapírpiacon, az előző napi 4-5 bázispontos emelkedés után tegnap éven belül 9-17 bázisponttal nőttek a referenciamuta­tók. A szokásosnál szerényebb túljegyzéssel zárult a 12 hónapos kincstárjegyek aukciója, az átlaghozam 8,91 százalék lett. A devizapiacon az euró ádolyama közel egy forinttal a szerdai érték felett, 264,50-264,90 forinton zád. A forintpiacon a napok óta érvényben lévő nyolc és fél százalékos egynapos kamat mellett ért véget a hónap. Az itaiautomaták nehezen térnek át a közös európai valutára >• 00M0K0S ERIKA Dinamikusan fejlődik a magyarországi ital- és ételautomata (vending)-piac, az iparág idén ta­valyhoz hasonlóan 20 százalékos forgalombővü­lést vár - mondta lapunknak Ábrányi Tamás, a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség (MLÁSZ) elnöke, a Spengler Kft. ügyvezető igazgatója. Az országban jelenleg mintegy 30 ezer ital- és áru­automata működik, ezek árbevétele tavaly 20 milliárd forintot tett ki. FOLYTATÁS A 3. OLDALON >• A turisztika közel tízmilliárd forintot kapott >■ AjjOACS B0TQN0 >• FOTÓ: TÚRÓS-BENSE LEVENTE A Széchenyi turizmusfej­lesztési program első félévi pályázatain kilenc terület összesen 9,35 milliárd forint támogatáshoz jut. Az érdeklő­dés nagy volt, a 435 pályázó vállalkozás összesen 22 milli­árd forint támogatásra tartott igényt. Az egészségturisztikai pályázatok voltak a legnépsze­rűbbek. Az első félévben 3,7 milliárd forint értékű üdülési csekket vásároltak a cégek, ez csaknem kétszerese a tavalyi első félévinek. Az idei szezon­ban kevesebb külföldi érkezik Magyarországra, az osztrák és német turisták helyét részben a csehek, a franciák, a dánok és a hollandok vették át. Egy felmérés szerint Magyarország a szezon egyik legtakaréko­sabb úti célja: 100 osztrák euró itthon 195 eurónyi vásárlóerő­vel bír. RÉSZLETEK A 3. OLDALON >• Számos újság juthat csődbe >• DIÓSZEGIláZSEF A pénzügyi tárca azt javasol- Tovább nőhet- ja a kormánynak, hogy a lapok nek a lapki- áfáját a jelenlegi 12 százalékról adást egyébként jövőre 15 százalékra emeljék, is sújtó terhek. Amennyiben az Országgyűlés is támogatja a javaslatot, az jövőre 2-3 milliárd fo­rint többletforrást jelent a büdzsének - mondta lapunknak Máté Dániel, a Pénzügyminisztérium szóvivője. A Magyar Lapkiadók Egyesületének (MLE) elnöksége azt követeli, hogy a kormányzat jövőre a legkedvezményezettebb, vagyis az 5 szá­zalékos sávba sorolja a lapok általános forgalmi adóját - reagált Lengyel L. László, a MLE elnöksé­gi tagja, aki az európai gyakorlatra hivatkozva is elhibázottnak tartja a tárca szándékát. Az uniós országok átlagában 4,3 százalékos áfa terheli az új­ságokat, az országok többségében a nulla-négy-hét százalékos áfakulcsba sorolják be és mindenhol a legkedvezményezettebb sávban tartják azokat. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > WWW.NAPI.HU _____________________________________________________________________________________________________ 2003. augusztus i-2.U/l HI FS PÉNZÜGYI HÍRLAP IjiilillI 178 FT HÉ; lEMalqazdasaq EH B Unió a bűnös? a prognoszták A a Takarékbank o rno/ LAKÁSVÁSÁRLÁSI LÁZ [ i BggwJ**. A REUTERS PROGNÓZISA SZERINT f F Wl A SZÖVETKEZETEKNEK VAN y //O y)J\J^ tört ki Szlovákiá- a büdzsé jövő évi szigorítása \ MBs? / mmai pénzük arra, hogy megvá- . ■ ß ban, egyesek szerint 1 javítja ugyan az egyensúlyt, i |(-_ súrolják a DZ Banktól a jó 2003 07 31-én jF a közelgő uniós *1 a 2004-es inflációt azonban I j félévet záró Takarékbank ímtmé csatlakozás miatt fél százalékponttal növeli | _______________ %+Jr részvényeit MAI számunkban I NEMZETKÖZI VÁLLALATOK Is PIHENŐ le BETÉTEK ÉS HITELEK 112-14 _____________________________________________________________ | A VÁRTNÁL NAGYOBB PROFITOT ÉRT EL A METRO AZ „ISMERETLEN" BURGONYA__________________________________BANKI FORRÁSGYÚJTÓ PAPÍROK_____________________________ NAPI ADATOK _________________________ > Budapesti tőzsdeindex _____8287,93 pont (+40,60) >• 1 euró (Budapest, 19 óra)_____264,21 Ft (+0,44) *• BÄT-biüa (augusztus)_______34 160 Ft_____(-140) II IUI II 03 148 *• FTSE-100 (London) ______ 4157,00 pont (+15,80) >• 1 USD (Budapest, 19 óra) 235,10 Ft_____(+3,12) > BÁT-Kukorica (november) 29 200 Ft (0) ~ *• Xetra DAX (Frankfurt) 3472,22 pont^ (+43,19) » Euró/dollár (19 óra) _________U238 USD (-0,0135) > Arany (Tuncia) _ 354,75 USD (-Y.ŐÖ)" >• CAC-40 (Párizs) _________3210,27 pont (+37,76) > Font/dollár (19 óra)_________1,6086 USD (-0,0093) > Brent (1 hordó)_____________28,62 USD (+0,52) 9 77121' 50053 II * •

Next

/
Thumbnails
Contents