Napi Gazdaság, 2003. október (13. évfolyam, 190-210. szám)

2003-10-01 / 190. szám

Korlátozzák a hívogatást VISSZASZORÍTJÁK 2 az USA-ban az em­bereket kéretlenül hívogató ügynökök tevékenységét Összevonják a régiós pénzeket JÖVŐRE ÚJ FORRÁSKÉNT 22 milliárd forintot biztosít JP területfejlesztési célokra a költségvetés, intézményi l » reformbkra 9 milliárd jut Bejegyezték a Mahart-cégeket GYAKORLATILAG LEHETŐVÉ 5 vált, hogy a vállalkozásokat akár külön-külön is priva­tizálják, igaz erről még nem döntött az ÁPV Rt. ... ?! GAZDAGODJ OKOSAN! www.napi.hu/jatek Tőzsdék, piacok ► BÉT: KILENCEZER PONT ALATT A BUX Fordulatos napnak lehettek tanúi tegnap a befektetők a Budapesti Érték­tőzsdén. Az irányadó index rendkívül hektikusan ingado­zott, napon belül közel 170 ponttal változott az értéke. A rendkívül gyenge amerikai makroadatok a kereskedés vége előtt kirántották a BUX alól a talajt, amely így előző értékénél 1,6 százalékkal alacsonyabban, 8930 ponton zárt. A vezető részvények közül a Matáv szenvedte el a legsúlyosabb veszteséget, a részvények 3,5 százalékkal lettek olcsóbbak. A Richter 0,6, az OTP 0,4 százalékot ve­szített értékéből. A Mól papírjai 6 ezer forinton zártak. ► KÜLFÖLD: ROSSZ MAKROADATOK, GYENGÜLŐ DOLLÁR Kedden az Egyesült Államokban borzalmasan gyenge makroadatok borzolták a befektetők kedélyeit: a Chicago környéki beszerzések bővülése jelentősen elmaradt a várttól, a fogyasztói bizalom pedig mindenkit megdöb­bentve fél éve nem látott mélységbe zuhant. Az öreg kontinensen az euró 1,17 dollár fölé történő erősödése húzta vissza az exportőr cégek papírjainak árfolyamát, de érzékeny veszteségeket szenvedett el a pénzügyi szektor is. A kevés kivétel közé tartozott a KLM részvé­nye, mivel a légitársaság végre megállapodásra jutott az Air France-szal. ► ÁLLAMPAPÍRPIAC: ERŐTELJES HOZAMEMELKEDÉS Az euró árfolyama több mint fél forinttal, 254,40-254,50 forintig drágult tegnap a bankközi devizapiacon, de a kereske­dés nagy részében csak jóval 255 forint felett lehetett vásárolni belőle. Jelentősen nőttek a referenciahozamok a másodlagos állampapírpiacon, a hozamgörbe rövid ol­dalán több mint tíz bázisponttal, míg a hosszú oldalon ennél kisebb mértékben emelkedtek. A várakozásoknak megfelelően csendesen futott ki a bankok szeptemberi tartalékolási periódusa, az overnight kamatszint 8,50 százalékon zárt. Egyesül az Air France és a KLM >• BANfl PÉTER A világ harmadik legnagyobb globális légitár­sasága jön létre, miután az Air France 784 mil­lió euró értékű tranzakció keretében megvásá­rolja a holland KLM NV-t. A két vállalat arra számít, hogy az értékesítés, a javítás és infor­matika terén adódó szinergiák révén öt év múl­va évi 385-495 millió eurót takarítanak meg. A fúzió nyomán a - Malév által is megcélzott - SkyTeam légiszövetség megerősödik a KLM- mel, így megelőzi a British Airlines és az American Airlines vezette Oneworldöt. RÉSZLETEK ft 2. OLDALON > NAPI ADATOK AZ IPARI FOGYASZTÓKNAK 16 SZÁZALÉKKAL NO A SZÁMLÁJA Gázárcsökkenés után drágulás A kompenzációs rendszer mai bevezetése ugyan csökkenti a lakossági gázárakat, ám ennek jelentős részét visszaveszi a januári áremelés. Az ipari fogyasztókat érintő intézkedések közvetve jelennek meg a fogyasztói árindexben. BAKONYI ATTILA-DOMOKOS LÁSZLÓ A mától érvényes gázár­kompenzáció nyomán a lakos­sági fogyasztók számára ugyan mintegy 6 százalékkal csökken az energiahordozó ára, ám 2004. január elsejétől, a várha­tó fogyasztói inflációtól kissé el­maradva, átlagosan 5,3 száza­lékkal - a kisebb fogyasztóknál csekélyebb, a nagyoknál na­gyobb mértékben - újra nő a ta­A januári ár­növekedés lé­nyegében visszaveszi a ma életbe lépő kompen­zációs rendszer nyújtotta ked­vezményeket rifa. Ennek feltétele, hogy ne változzék a kompenzációs rend­szer, ám erre vonatkozó infor­máció nem hangzott el a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón. FOLYTATÁS ft 3. OLDALON ► Kedves Olvasó! A tisztesség úgy kívánja, hogy Ön ne csak a címoldalunkról vagy a következő előfizetési számlából értesüljön lapáremelésünkről, hanem külön is megértését kérjük e lépésünkkel kapcso­latban. A mai naptól lapunk 20 forinttal maga­sabb áron kapható a hírlapárusoknál és előfize­tői tarifáink is megemelkedtek mintegy 15 szá­zalékkal. Standos árainkat legutóbb éppen két éve, míg az előfizetőkét pontosan három éve emeltük, az­óta laptársainkkal ellentétben változatlanul tar­tottuk árainkat. Még a NAPI Gazdaságnak a piac által pozitívan fogadott februári megújításánál is úgy gondoltuk, hogy a pluszköltségeket inkább máshol gazdálkodjuk ki, de lapárat nem eme­lünk. Am a hazai napilappiac kényszereitől - emelkedő költségek és adóterhek, folyamatosan élesedő harc a hirdetési bevételekért, alacsony vagy negatív profitráták - a végtelenségig mi sem függetleníthetjük magunkat. Különösen akkor nem, ha megbízható, minőségi információkkal szeretnénk olvasóink üzleti tevékenységét szol­gálni. Lapunk szerkesztésénél pedig a fő cél ez - amellett, hogy mindenki találjon olyan híreket, adatokat, tippeket nálunk, amelyekből könnyen profitálhat. Számunkra fontos, hogy ne csak mi, de Ön is úgy gondolja, Kedves Olvasónk, hogy megérjük az árunkat. SÜLÉ LÁSZLÓ FELELŐS SZERKESZTŐ Ma adják be az ajánlatokat az M7-esre > NAPI GAZDASÁG A versenyben maradt cégek, illetve konzor­cium ma adhatja be az M7-es Balatonkeresztúr- Ordacsehi szakaszának építésére vonatkozó pá­lyázatát az NA Rt.-hez. Információink szerint az NA október 10-én hirdet eredményt, s a hónap végén meg is köti a szerződést a győztessel. Ä tervek szerint 2006. április végére készül el az újabb sztrádaszakasz. RÉSZLETEK A 3. OLDALON >­Valahol elcsúsztak a főszámok >- NAPI GAZDASÁG Valami nem stimmel a jövő évi költségvetés­sel, legalábbis a kiszivárgott tervszámok irreá­lis alapokra épültek - ez az érzés keríthette ha­talmába a tegnap megjelent adatok elemzőit. Információk szerint a központi költségvetés, va­lamint a társadalombiztosítási alapok együtte­sen több mint 928 milliárd forint hiányt hal­mozhatnak fel 2004-ben. FOLTTATÁS Á 3. OLDALON > Pécsről vesz gépeket az Imperial Tobacco >- KÖRTÉSI ZSOLT Dohányipari berendezések gyártására több mint 2,5 milliárd forint értékű óriásmegrendelést ka­pott a nottinghami Imperial Tobacco Limitedtől a Hauni Maschinenbau AG - erősítette meg la­punk információját Jakabucz Ildikó. A Hauni Hun­gária Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója elmond­ta: miután a hamburgi székhelyű társaság gyártó- kapacitásának immár 80 százaléka Pécsen van, ez számukra jelentős munkát jelent majd. Ezzel párhuzamosan végleges döntés született arról, hogy a Hauni egy helyhatóságtól megvásá­rolt 23 ezer négyzetméteres területen több mil­liárd forintos zöldmezős beruházásba kezd. FOLYTATÁS Á 4. OLDALON >■ A CIB BANK DRASZTIKUSAN EMELTE A KISEBB CÉGEK TERHEIT Egyre borsosabb vállalati számladíjak Több bank is kialakított folyószámla-konstrukciót kifejezetten a kisvállalkozások számára. A sorhoz mától a CIB Bank is csatlakozott, a dolog szépséghibája azonban az, hogy ezzel a pénzintézet egy csapásra a legdrágábbak közé kerül. > B. VARGA 1UDIT A CIB Bank mától bevezette a mikrónak nevezett üzleti számlát. A pénzintézet így cé­ges ügyfelei számára négyféle számlavezetési lehetőséget kí­nál. A kondíciókat áttekintve azonban nyilvánvaló, hogy a módosítás nem a kínálati pa­letta bővítését, hanem draszti­kus díjemelést jelent. Ez pedig a legsúlyosabban éppen azokat a cégeket érintheti, amelyek a korszerű (készpénzkímélő) fi­zetési módot részesítették előnyben. Az elektronikus kis­vállalati folyószámla-szolgálta­tás terén az eddig legolcsóbb­nak számító banknak most si­került a legdrágábbak közé fel­verekednie magát. A korábbi havi 1,5-2,5 ezer forintos szám­lavezetési díj ugyan csak 2-5 ezer forint közelébe emelke­dett, de az átutalásoknál az ügyfeleknek október 1-jétől a korábbi 30 helyett tételenként legalább 100-200 forintot kell fizetniük (ez egyetlen kivétel­től eltekintve a bankon belüli pénzmozgatásokra is vonatko­zik). Érdemes még megemlíte­ni, hogy a saját céges számlára való készpénzbefizetés is leg­alább 200 forintba kerül. FOLYTATÁS A 4. OLDALON >■ www.napi.hu ____________________________________________________________________ 2003. OKTOBER l. IjjJJJiH U71 FTI FS PÉNZÜGYI HÍRLAP 198 FT pXIII. ÉVFOLYAM 190. (3514.) SZÁM H PTnUaazdasaa MAI számunkban MAGYAR VÁLLALATOK Is REKLÁM - MARKETING le INFORMATIKA |? _______________________ KARITATIV SORSJEGY A SZERENCSEJÁTÉK RT.-TŐL KÜLFÖLDÖN KÉSZÍTTET KUTATÁSOKAT A MAGYAR TURIZMUS RT.________MILYEN VÉDELEM ILLETI MEG A SZOFTVEREKET? NOVEMBER ELEJÉN PANNONPLAST-KÖZGYŰLÉS i . A Karsai Holding ké­rese nyomán, alig két héttel az indít- vány beérkezése I 1800 ------------------i--------- után, november ele­I 1500 yKj. —jére rendkívüli köz- ' '\*/" gyűlést hívott össze U a Pannonplast. A 900 részvényesek a ta­2002. Vll. 1. 2003. IX. 30. vaszi közgyűléshez hasonlóan most is az igazgatóság és a felügyelőbizottság visszahívásáról és újak megválasztásáról döntenek. A tulajdoni viszo­nyok azóta ugyan nem, de a szavazati arányok jelentősen módosultak. A legnagyobb, 12,77 százalékos részese­déssel rendelkező Karsai Holding korábbi ellenlábasai, a Britton és a Pevdi Divat Kft. ugyanis a PSZÁF határozatá­nak értelmében az együttesen birtokolt több mint 23 szá­zalék ellenére csupán a Pannonplast alapszabályában is szereplő 12 és fél százalékos szavazati korláttal vehetők majd figyelembe a szavazásoknál. Az áprilisban megvá­lasztott új igazgatóság inkább a Britton elképzeléseit tükrözi, így egy hónap múlva könnyen lehet, hogy gyöke­resen átalakul majd a testület. 9. OLDAL *• Budapesti tőzsdeindex _______8929,79 pont (-144,59) >■ 1 euró (Budapest, 19 óra) 254,50 Ft______(-0,18) *• BÁT-búza (december) 42 000 Ft_________(0) o 3 1 9 o > FTSE-100 (London) 4091,30 pont (-51.40) > 1 USD (Budapest. 19 óra) 218.20 Ft (-1,73) > BÁT-kukorica (november) 35 800 Ft (+80) > Xetra DAX (Frankfurt)________3256,78 pont (-66,60) > Euró/dollár (19 óra) ___________1,1665 USD (+0,0085) > Arany (1 uncia)______________388,00 USD t+6,05) > CAC-40 (Párizs)__________3134,99 pont (-53,72) > Font/dollár (19 óra) _________JL6626 ÜSD (-0,0017) *■ Brent (1 hordó) 27,63 USD (+0,69) 9 "7 2i7 550039 II

Next

/
Thumbnails
Contents