Napi Gazdaság, 2003. november (13. évfolyam, 211-230. szám)

2003-11-03 / 211. szám

Duisenberg távozott OKTÓBER VÉGÉVEL távozott posztjáról az Európai Központi Bank eddigi elnöke Állami kézben az M5-ÖS AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA 3 államosításáról vélhetően még idén tárgyalnak, a kormány a Postabankért kapott pénzt fordítaná a kivásárlásra Nagybani piacon a Metro AZ ÚJ RAKTÁRBÁZIS 5 segítségével a zöldség- és gyümölcsfélék esetében szeretnék a versenyképes­séget javítani MINDEN HÉTFŐN! CSŐDFIGYELŐ ► Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban- Csődfigyelő adatbázis a NAPI Online-on: www.napi.hu/ csodfigyelo OSZTRÁK GYÁRTÓNÁL LANDOL A ZALAKERÁMIA Osztrák szakmai be­fektető kezébe kerül az 1991-ben pénz­ügyi befektetőknek eladott, majd a cég feletti kontrollt tőzs­dei vételekkel meg­szerző Aragótól az ÁÉB kezébe került Zalakerámia Rt. A bank és 9,98 száza­lékos tulajdonosa, az I. G. P. I. a részvények egy részét évekkel ezelőtt a tőzsdén vette, majd fél éve az Aragótól, illetve egy aján­lat keretében 1650 forintért szerezte meg a cég összesen 84,5 százalékát. Ezért a csomagért két részletben, rész­vényenként 2350 forintot fizet az osztrák Lasselsberger, amely már két éve az Aragóval is tárgyalt a cég megvé­teléről. Az első 28 százalékos pakettet - amelyhez még nem kell ajánlat - december 10-ig veszik meg az oszt­rákok. A maradékot viszont csak ajánlattal szerezhetik meg jövőre. A 2350 forint 17 százalékkal magasabb a felfüggesztés előtti árfolyamnál. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok ► BÉT: HÉTEZER FELETT IS JÁRT A MÓL Az orosz tőzsde lát­ványos esése határozta meg a trendet a múlt héten a Budapesti Értéktőzsdén. A hétfői zuhanásból sikerült va­lamit ledolgozni, az index erős ingadozás után 9571 pon­ton zárta a hetet. A vezető papírok közül csak a Matáv javított kurzusán, a Mól és az OTP árfolyama stagnált. Az olajrészvény azonban pénteken napközben áttörte a hét­ezres szintet, 7080 forinton is volt rá vevő. A mai felfüg­gesztés előtt megélénkült a Pannonplast kereskedése, 1500 forint fölé tolva a vegyipari papírok árát. ► KÜLFÖLD: TOVÁBB ERŐSÖDÖTT A DOLLÁR A többségük­ben kedvező amerikai makroadatok és a vállalatok háza tájáról érkezett jó hírek nyomán - a Nasdaq Composite hajszálnyi vesztesége mellett - visszafogott erősödés­sel zártak pénteken a New York-i részvényindexek. A tengerentúli fejlemények ellenére a befektetőket elbi­zonytalanította, hogy az eurózónában nem javult az inflá­ciós helyzet, s nem lettek bizakodóbbak a fogyasztók sem, ráadásul a franciaországi munkanélküliségi ráta 9,7 százalékra emelkedett. A dollár tovább erősödött: az euró jegyzése 1,16 alá, a jen/dollár árfolyam pedig a 110-es szint közelébe került. ► PÉNZPIAC: ZUHANÓ FORINT, ERŐS HOZAMEMELKEDÉS Péntek délelőtt a bankközi devizapiacon a múlt héten amúgy rs gyengélkedő forint zuhanásba váltott át: csütör­tökről péntekre a jegybanki intervenciós sáv közepétől szá­mított 9 százaléktól nem sokkal elmaradó szintről 8 száza­lék közelébe süllyedt. Az euró mintegy 3 forinttal drágult, ár­folyama 260 forint körül járt. Az állampapírpiacon a másod­piaci referenciahozamok a rövidebb futamidőknél is 60-80 bázisponttal, évi 10 százalék fölé kúsztak fel. A legnagyobb mértékben, 111 bázisponttal a hároméves referenciahozam emelkedett. Feszültség a Verticalon belül >• NAPI GAZDASÁG Az eredetileg tervezett október végi időpont helyett november 15-én tartja rendkívüli köz­gyűlését a Vertical Invest. Az ingatlanhasznosí­tó szövetkezet tagjai a plénumon beszámolót hallgathatnak meg a szövetkezet gazdasági hely­zetéről. Ezzel kapcsolatban információink sze­rint komoly nézeteltérés van a szervezet szege­di és fővárosi irányítói között. FOLYTATÁS A 4. OLDALON >• BRÜSSZEL POZITÍVAN ÉRTÉKELI A KÖZSZFÉRA LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSÉT Négy piros jelzés az EU-tol? Fél évvel az EU-csatlakozás előtt egyik tagjelölt sem tesz teljesen eleget a tagság feltételeinek, de az országjelentések nem fenyegetnek az újak jogainak korlátozásával. Az élen Szlovénia áll egy piros jelzéssel, Magyarország az élbolyban helyezkedik el négy pirossal, a sereghajtó Lengyelország. ;MílUÓ FORINT: >• 60R00N TAMÁS, BRÜSSZEL Az EU brüsszeli bizottsága szerdán hagyja jóvá a csatlako­zók felkészülését utolsó alka­lommal elemző jelentését. A bizottság a jogfejezetek tételes áttekintésében zölddel jelzi, ha megfelelőnek ítéli a ké­szültség fokát, sárgát kap a több erőfeszítést igénylő terü­let és pirosat a súlyos lemara­dás. A magyar jelentésben a mezőgazdasági, illetve ezzel összefüggésben az állat- és nö­vény-egészségügyi ellenőrzési rendszer és a vidékfejlesztés intézményi lemaradása kap várhatóan súlyos figyelmezte­tést - ám a jogok korlátozását jelentő védzáradék nélkül. Ké­sőn indult a gazdaregisztráció, kérdéses, sikerül-e megbir­kózni a csatlakozásig a várha­tóan negyedmillió gazda beje­gyeztetésével és késett a mező- gazdasági parcellaazonosító rendszer megteremtése is. Az állatok egységes nyilvántartása és azonosítása csak a szarvasmarhák esetében készült el, le­maradtak a ló-, kecske- és juhállomány felmé­résével. Az országhatárokon tervezett tíz állat- és növény-egészségügyi hivatalból eddig csak négy állt fel. Törvénykezési lemaradás van az élelmiszer-biztonság, a közbeszerzés területén, az utóbbi pótlása nélkül nem is lehet pályázni közösségi támogatásra. Brüsszelt az „érted ha­ragszom, nem ellened” szemlélet jellemzi, ele­jét akarja venni, hogy az intézményi háttér elég­telensége miatt essen el az ország uniós forrás­tól. Feltűnő, hogy a magyar gazdaságpolitika ér­tékelését végzők pozitívnak tekintik a költség- vetési deficit lefaragására elhatározott létszám- leépítést a közszférában, a bizottság más rész­legénél azonban aggódnak, hogy a tízszázalékos csökkentés éppen a nyelveket beszélő, dinami­kus és rugalmas, a változásokra jól reagáló fia­tal réteget érinti majd, az apparátus merevebb, idősebb része a helyén marad. Ez az aggály azon­ban nem került be a jelentésbe, részben, mert a parlament még nem szavazott a költségvetésről. Kiemelik a gazdaságpolitika negatívumait is: a magas költségvetési hiány egyik oka a bérnöve­kedés, káros, hogy ennek üteme meghaladta a termelékenyégét. A monetáris politika nem kon­zisztens, aláásta a forint iránti bizalmat, hogy a pénzügyminiszter és a jegybank elnöke egymás­nak ellentmondó utat követett. Tavasszal még pi­rossal fenyegetett a belső pénzügyi ellenőrzés helyzete, mostanra ebben javulást látnak. Egyes hazai sajtóhírekkel szemben a jelentés - pártat­lansága megőrzése érdekében - nem tér ki a PSZÁF körüli konfliktusra. Brüsszeli vélemény szerint a schengeni határvédelem feltételeit Ma­gyarország teljesíti a legjobban. FOLYTATÁS A 3. OLDALON > • Forrás: MLBKT A kamat tartását várja a piac >• MOLNÁR CSABA Legfeljebb az inflációs cél és az árfolyam össze­függéseit nyomatékosító, határozottabb hangú közleményre lehet számítani a mai monetáris tanácsi ülésen, kamatváltoztatásra semmiképpen sem - vélekedik Tríppon Mariann, a CIB Bank elemzője. A forint pénteki gyengülése egyelőre nem indokolja a kamat emelését, legfeljebb ver­bális beavatkozásra lehet számítani. FOLYTATÁS A 3. OLDALON >• Érvénytelenek Ragáts titkos szerződései >• DIÓSZEGI JÓZSEF Érvénytelennek tartja a Magyar Televizió (MTV) Rt. reklámidejének értékesítéséről idén áprilisban Ragáts Imre elnök által kötött szerződéseket a közszolgálati csatorna közalapítványi kuratóriumá­nak elnöksége - derül ki a testület közleményéből, amelyet a pénteki rendkívüli ülés után adtak ki. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > Rothschild ellenőrzi a Jukoszt? > BABABÁS T. JÁNOS—6ÁTI TIBOR Mostantól Lord Jacob Roth­schild rendelkezik a Mihail Hodorkovszkij birtokában lévő, de befagyasztott 44 százalék­nyi Jukosz-paketten alapuló szavazati jogokkal az orosz olajcégben - értesült a brit Sunday Times. Egy eddig nem ismert megállapodás értelmé­ben ugyanis a brit pénzember gyakorolhatja e jogokat, ha az orosz milliárdost megakadá­lyozzák ebben. A washingtoni külügyminisztérium időköz­ben felszólította Moszkvát: osz­lassa el azokat az aggodalma­kat, hogy a Jukosz-vezér elleni fellépés mögött politikai okok húzódnak meg. Putyin elnök szövetségesét, Dmitrij Medve- gyevet nevezte ki kabinetfőnö­kévé a csütörtökön menesztett Alekszandr Volosin helyébe, akit még Borisz Jelcin állított posztjára. Az orosz államfőnek némileg sikerült megnyugtat­nia a befektetőket, így pénte­ken emelkedtek az orosz tőzs­deindexek, de a nemzetközi hitelminősítők eltérően ítélik meg a fejleményeket. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >• Lassan nemzetközi üggyé széle­sedhet a legnagyobb orosz olaj­vállalat működtetése NAPI ADATOK Sgazdasag www.napi.hu_____________________________________________________________________________________ 2 0 0 3. november 3. ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 198 FT I XIII. ÉVFOLYAM 211. (3535.) SZÁM H JJT MAI számunkban | MAGYAR VÁLLALATOK I 5 ITŐZSDÉK-PIACOK 17 I INGATLAN 113 _____________________l | SPORTSZERGYÁRAT ÉPlT A BRUNSWICK CORPORATION | 0 L AJ KITE R M E LÉS B E N EURÓPA LEGJOBBJA A MÓL____________| A H0RVÁT INGATLANPIACOT FAVORIZÁLJÁK A MAGYAROK > Budapesti tőzsdeindex 9571,32 pont (-24,44) > 1 euró (Budapest, 19 őrá) ______260,91 Ft______(+3,58) > BÁT-búza (december)_________45 000 Ft______(+350) 03211 > FTSE-100 (London) _________4287.60 pont (-13.30) >• 1 USD (Budapest. 19 óra)___ 224,98" Ft (+3,69) > BÁT-kukorica (november) 35 570 Ft (-370) i \ í > Xetra DAX (Frankfurt)__ 3655.99 pont (+J6.33)^ *• Euró/dollár (19 óra) __ 1.1 597 USD (-0.0030) *• Arany (Jjjncia) _ 386,25 USD (-0.25) ( ■ > CAC-40 (Párizs) ___________3373,20 pont (-14,16) >• Font/dollár (19 óra) 1,6965 USD (+0,0006) > Brent (1 hordó)_________ 27,42 USD (+0,29) 9 77 2 7 500 5

Next

/
Thumbnails
Contents