Napi Gazdaság, 2004. augusztus (14. évfolyam, 148-168. szám)

2004-08-02 / 148. szám

OÉMÁSZ: AZ IDŐJÁRÁS A HIBÁS I A OÉMÁSZ A BÉT-EN 14000 _______________ kellett a Démász vé­dj ____zetésének, így nem 13000 ----------------«1— csoda, hogy a nyere­liili > I 1 ség növekedésének 12000 W«t dW* t * üteme a nem túl jó liooo í __W_I_első negyedévihez ” képest is csökkent. 10000 ----------------------- a fő ok, hogy a sze­2003.1.2. 2004. VII. 30. gedi székhelyű áramszolgáltató leg­fontosabb fogyasztói csoportja, a lakosság az enyhe té­len kevesebbet fűtött, a hideg, esős nyáron pedig keve­sebbet használta a légkondicionálót. Az osztalékalap re­álértékének megőrzésében viszont továbbra sem kétel­kedik sem Derverics Attila vezérigazgató, sem Lehóczkí Gábor pénzügyi igazgató. Figyelemre méltó, hogy a cég gyorsjelentésében először közzétett osztalékalap a félév során elérte a 2,730 milliárd forintot amiből a társaság 1,567 milliárdot termelt meg a második negyedévben. Ez alátámaszthatja a menedzsment optimista várakozásait. Tőzsdék, piacok >- BÉT: FÖLÉNYESEN NYERTE A HETET A RICHTER Pénteken a Budapesti Értéktőzsde forgalma megközelitette az 5,6 milliárd forintot, a BUX 0,7 százalékkal javult. A keres­kedés végére minden blue chip beerősödött. A legjobban a Mól szerepelt. Heti teljesítménye alapján viszont a Richter volt a legsikeresebb papír: hétfőtől péntekig 8,3 százalékot emelkedett az árfolyama. Az OTP 4259, a Matáv 829 forintos árfolyamon hagyta el a parkettet. Az osztalékelsőbbségi Forrás 663, míg a Phylaxia 66 forint­ra esett vissza. ► KÜLFÖLD: MÉRSÉKELT VÁLTOZÁSOK A HÉT VÉGÉN A hét utolsó kereskedési napján minimális változással zártak a nyugat-európai tőzsdeindexek, a CAC-40 és a DAX fel­felé, míg a Footsie lefelé mozdult el. New Yorkban a mutatók nagy nehézségek árán minimális nyereséggel zárták a hetet. Többek között a vártnál jóval gyengébb GDP-adat komoly akadályokat gördített az optimista ke­reskedés elé. Az euró árfolyama a hét vége folyamán en­nek ellnére ismét az 1,20 dolláros határ felé csúszott. A jen továbbra is a 111,5-es szinten állt. > DEVIZAPIAC: NEM TARTOTT KI SOKÁIG A FORINT Vissza­rendeződéssel telt a péntek a bankközi devizapiacon. A hét utolsó kereskedési napján már 249 forint közelébe emelkedett az euró árfolyama. Hektikus ármozgás jelle­mezte a dollárpiacot, a negyedéves amerikai GDP-adat vártnál kisebb értéke miatt kora délután 205 forint alá esett az amerikai deviza, de ezt hamar követte a korrek­ció. A másodlagos állampapírpiacon megtorpant a ho­zamcsökkenés, a referenciaértékek alacsony forgalom mellett ezúttal nem változtak érdemben. Nehéz lesz a taoalap harmonizációja >• NAPI GAZDASÁG Lengyelország egyetért azzal a kezdeménye­zéssel, hogy az Európai Unión belül egységesít­sék a társasági adó (tao) alapja számításának módszerét - jelentette ki Marek Belka lengyel kormányfő. Hans Eichel német pénzügyminisz­ter szívesen látna egy olyan sávot, amely kije­lölné a kormányok mozgásterét a társaságokat terhelő elvonásnál; ugyanakkor elfogadhatónak tartaná, ha a nyereségadókulcsoknál fennma­radna az országok közötti eltérés. Magyarország viszont nem támogatja egy minden EU-tagra egyformán érvényes minimális társaságiadó­szint bevezetését. Szakértők szerint ha el is fo­gadják a tagállamok az adóalap egységesítésé­ről szóló javaslatot, a közös rendszer bevezeté­se legfeljebb 10 év múlva képzelhető el. RÉSZLETEK A 2. ÉS A 3. OLDALON >­MÁR A KÖZEPES MÉRETŰ CÉGEK IS A HATÁRON TÚLRÓL HOZNAK MUNKAERŐT Külföldről toborzott munkások A hazai munkások között vagy nem elég az igényeknek megfelelően képzett, vagy nem ott lakik, ahol éppen szükség lenne rá - derült ki lapunk nem csupán multinacionális vállalatokhoz intézett körkérdése nyomán. ÁLLÁSKERESŐBEN A külföldről to­borzott mun­kások száma és a mikro- térség munka­nélküliségi rá­tája nem min­dig függ szoro­san össze > NAPI GAZDASÁG Egyre több társaság próbál szükségből külföldről toborozni munkásokat. A folyamat azonban immár ott tart, hogy magyar léptékkel mérve is csak közepes vállalatnak számító társaságok is hasonló lépésre kényszerülnek. A gondot elsősorban az okoz­za, hogy a hazai munkaerő-kínálat kedvezőtlen struktúrájú. Ugyanakkor munkaerőhiány miatt eddig még nem maradt el új beruházás az országban. Komárom-Esztergom megyében például, ahol több cég bele­kezdett termelése bővítésébe, már jó ideje a határon túlról is to­boroznak munkásokat. Mint kiderült: technikusokból, mér­nökökből ugyan még megfele­lő létszám áll rendelkezésre, ám szakmunkásokból komoly hiány van. Sokan azt állítják, hogy a magyar munkavállalók nem mobilisak, még a maga­sabb fizetség reményében is nehezen mozdulnak. A Ma­gyar Suzuki Rt. a közelmúltban százmilliárd forintos beruhá­zást indított el, amelynek első, hatvanmilliárd forint befekte­tést igénylő szakasza még az idén befejeződik. Pawlusné Mathuny Anikó, a cég személy­zeti igazgatója elmondta la­punknak: a kapacitásbővítés miatt az idén 450, jövőre to­vábbi 500 új munkatársat kell felvenniük a jelenlegi 2300 mellé. A Suzuki esztergomi gyára 2000 tavasza óta alkal­maz szlovákiai munkavállaló­kat, naponta már csaknem fél ezren járnak át dolgozni a szomszédból, sőt ma már százan Romániából érkez­nek. A személyzeti vezető véleménye szerint az új munkásszálló - ahol a Suzu- ki-gyárban dolgozó gyermektelen házaspárok és élettársi kapcsolatban élők együtt lakhatnak - sem csinál nagyobb kedvet ahhoz, hogy a munkások Esztergomba menjenek dolgozni. A Suzuki egyébként többségében betanított munkásokat ke­res a gyártósorokra, a présgépekhez, a festő- és az összeszerelő üzembe (a kor­szerű robotok mellett dolgozóknál elvárás a számítástechnikai ismeret is), de hiány van karbantartókból, szervezőkből, beszerzőkből, villamosági képzettsé- gűekből, szerviz- és technológus-mérnökökből is. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > Újraindítják a WTO-tárgyalásokat >■ GÁTI TIBOR A WTO tagországai keretmeg­állapodást fogadtak el, amely le­hetővé teszi, hogy újrainduljanak a tavaly megszakadt tárgyalások a világkereskedelem liberalizá­lásáról. A fejlett országok bele­mentek: megszüntetik a mező- gazdasági exporttámogatásokat, a fejlődő országok pedig vállal­ták, hogy megkönnyítik az ipari termékek bevitelét. RÉSZLETEK A 2. OLDALON ► Csehország a high-techre tesz > ANDACS B0T0N0—SIDÓ ZOLTÁN, POZSONY Bár nincs szembetűnő különbség a cseh és a magyar befektetésösztönző intézmények között, a nagyobb innovációt igénylő külföldi befekteté­sek mégis Csehországba mennek. A Czechlnvest az idei első félévében háromszor annyi a k+f, valamint a stratégiai fontosságú szolgáltatás ka­tegóriájába tartozó beruházást vonzott az ország­ba, mint egy évvel korábban. A magyar ITDH- nál a NAPI Gazdaság információi szerint azért nincs még mindig kinevezett vezető, mert a kö­zelgő kormányátalakítás szerkezeti és hatásköri változásokat hozhat a szervezetben. RÉSZLETEK Á 3. 0LDÁL0N >­TÖBB TÍZEZER SZAMLA AZONOSÍTÁSA KERD0JELEZ0DHET MEG Közjegyzőre utalt banki ügyfelek > napi gazdaság mazó okiratok hiteles másolatát kell el­juttatnia a szolgáltatókhoz. Az irányelv kimondja: „hiteles másolat kiállítására a Magyar Köztársaság területén közjegyző jogosult, külföldön pedig az illetékes magyar külképviseleti hatóság”. Külföl­di ügyféltől ugyanakkor elfogadható a ki­állítás helye szerinti állam hitelesítésre feljogosított hatóságától származó okirat. FOLYTATÁS A 4. OLDALON >­Bár már lecsengett a banki azonosí­tási hullám, ám egy várhatóan augusz­tusban kiadandó pénzügyminisztériu­mi (PM) irányelv visszamenőlegesen megkérdőjelezheti több ezer ügyfél ko­rábbi azonosítását. Az irányely szerint ugyanis a személyes megjelenésében gátolt ügyfélnek a pénzmosás elleni törvényben meghatározott adatait tartal­A MEG FEL NEM HASZNÁLT 400 MILLIÓRA IS SZÜKSÉG LEHET Nem emelkedett a diákhitelkamat >• NAGY LÁSZLÓ NÁNDOR Változatlanul, 11,95 százalékon hagyta a di­ákhitel éves kamatszint­jét a 2004-2005-ös tan­év első félévére a Diák­hitel Központ Rt. (DK) - tudtuk meg a társaság­tól. A DK tehát veszte­ség árán is lemondott arról, hogy a diákhitel kamatában az előző fél­év során 0,33 százalék erejéig már megjelent működésiköltség-fede- zetet az előttünk álló tanévben is felszámítsa, sőt lapunk számításai szerint a korábbi 2 szá­zalékos kockázati felár is jelentősen lecsökken majd az elkövetkező időszakban. FOLYTATÁS A 4. OLDALON ► NAPI ADATOK >■ Budapesti tőzsdeindex 11 680,65 pont (+84,40) > 1 euró (Budapest, 19 óra) 248,30 Ft (+0,66) » BÁT-búza (augusztus) 23 650 Ft (+200) > FTSE-100 (London) _______4 413,10 pont (-5,60) >• 1 USD (Budapest, 19 óra) 206,49 Ft (+1,11) BÁT-kukorica (november) 24 500 Ft______(0) > Xetra DAX (Frankfurt) _______3 895,61 pont (+5,93) > Euró/dollár (19 óra)__________1,2024 USD (-0,0034) > Arany (1 uncia)_____________391,40 USD (+4,10) >- CAC-40 (Párizs) __________3 647,10 pont (+3,31) > Font/dollár (19 óra)___________1,8189 USD (+0,0031) >- Brent (1 hordó)_______________39,83 USD (+0,67) WWW.NAPI.HU ___________________' 2 004. AUGUSZTUS 2. ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP J.98 FT I XIV. ÉVFOLYAM 148. (3722.) SZÁM ■■ÍKSMH y qazdasaa i ' . § végelszámolás alá g került cégekről a A. b ^ ' ' I NAPI Gazdaságban | S a gazdaság 1 már learatták a Képes Bulvár ^ Csődfigyelő Ti HARMADÁVAL LASSULT SgJ|KjlS^| A BÚZA VETÉSTERÜLETÉNEK |V, M A NAPILAP SZOMBATON CldCltbáziS a gazdasági nőve- jf“"\ 75 százalékán már véget ért n m M került utoljára a standokra, a NAPI Online-on’ * J§ kedés üteme a 1 az aratás, az eddig betakarí- /1 miután az újságból keve­Á második negyedév- Ah, . _ tott 4.6 millió tonna termény Z—jL. sebb fogyott, mint amit az 2—J| ben az USA-ban t minősége kedvező Jy indulásnál terveztek MAI számunkban | NYERSANYAG- ÉS ÁRUPIACOK 16 I BEFEKTETŐ 112 I INGATLANPIAC 114 __________________________________________________________| I AZ ÚJ TERMÉSSEL CSÖKKENT A BURGONYA ÁRA ___________| A KIVEZETÉS IS PÉNZBE KERÜL_______________________________| A WALUSÉ AZ ERŐTERV-SZÉKHÁZ__________________________ I ' ' 9 771217 550015 Ü Ü

Next

/
Thumbnails
Contents