Napi Gazdaság, 2005. augusztus (15. évfolyam, 147-169. szám)

2005-08-01 / 147. szám

Befolyásos politikus nők A FORBES LISTÁJA 2 szerint az Egyesült Államok külügymi­nisztere a világ leg­befolyásosabb nője Pang a magyar horgászcikkpiac A MAGYARORSZÁGI GYÁRTÁSÚ 3 horgászati termékek egyre nehezebben tudnak verse­nyezni az olcsó távol-keleti gyártmányokkal Több néző volt mint tavaly IDÉN A HUNGARORINGRE 5 a verseny hétvégéjén a nagy kedvezmények miatt több szurkoló látogatott ki, mint az elmúlt években minden heuüN! CSŐDFIGYELŐ »►friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban > Csődfigyelő adatbázis a NAPI Online-on: www.napi.hu/ csodfigyelo MAI számunkban NYERSANYAG-ÉS ÁRUPIACOK ho BEFEKTETŐ In INGATLANPIAC Ii4 _________________________________________________|_ MARADHATNAK A MAGAS OLAJÁRAK ________________________FELFŰTÖTTÉK A NORVÉG TŐZSDÉT________________________ A KÜLFÖLDI VEVŐK IS ELMARADTAK___________________ HAT SZÁZALÉKKAL NŐTT A DÉMÁSZ-OSZTALÉKALAP A 2005. VI. 28. A félév jól sikerült, de a fundamentális problémák nem ol­dódtak meg - jelen­tette ki Lehóczki Gá­bor, a Oémász pénz­ügyi igazgatója a társaság gyorsjelen­tése alkalmából ren­dezett sajtótájékoz­tatón. Az egyszeri események - mint például a Magyar Villamos Művekkel való alku eredményeképpen kapott 400 millió forintos összeg - ugyanis nem pótolhatják a kedvezőtlen környe­zet hosszú távú hatásait. A jelentés szerint az elemzői várakozásokat és az előző év hasonló időszakát is meg­haladó eredményt ért el a társaság. A részvényesek szá­mára legfontosabb mutató, a cég által egyedüliként köz­zétett osztalékalap féléves összehasonlításban hat szá­zalékkal nőtt. Ezért is jelentette ki Lehóczki, hogy immár nem merész, hanem egyértelműen reális cél az oszta­lékalap nominálértéken tartása. Ugyanakkor a Démász nem nyugodott bele a szabályozási környezet negatív változtatásába. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok >- BÉT-TŐZSDENAP: A NEGYEDIK REKORD A HÉTEN Zsinór­ban az egymás utáni negyedik napon állított be új tör­ténelmi rekordot pénteken a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, 20 723 ponttal, jó közepes forgalom mellett, elsősorban a Mól és a Richter szép teljesítmé­nyének köszönhetően. Az olajcég részvénye a 20 400 forintot is érintette és 20 250 forinton zárt, a Richter közel egy százalékkal, 32 000 forintig drágult, az Egis viszont fél százalékkal, 20 790-re esett vissza. A Ma­gyar Telekom 900 forinton állapodott meg, az OTP 0,8 százalékkal, 7600 forintra esett. Az FHB-nek jót tett, hogy levették a napirendről az állami részvénycsomag eladását. ► KÜLFÖLD: AZ AMERIKAI MAKROADAT LENYOMTA A MUTA­TÓKAT A társaságok mindent megtettek azért, hogy va­lamennyi index erősödjön. A frankfurti mutatót például a Volkswagen és a DaimlerChrysler próbálta pozitív irányba terelni, ám a vártnál gyengébb amerikai GDP- adat morózussá tette a befektetőket. Ennek nyomán - London kivételével - a vezető indexek estek, a tenge­rentúliak például 0,6-0,8 százalékkal. Az euró minimá­lis mértékben gyengült a dollárral szemben, a csütörtö­ki 1,2140-es szintről 1,2125-ig csökkent a közös devi­za kurzusa. ► DEVIZAPIAC: NEM SIKERÜLT A TARTÓS ÁTTÖRÉS A 245 forintos eurókurzus tesztelésével telt a múlt hét utolsó kereskedési napja is a bankközi devizapiacon. Bár az árfolyam többször áttörte ezt a szintet, ez nem maradt tartós, a jellemző árfolyam 245-245,10 forint volt. A dollár viszont délután 201 és fél forint közelébe zu­hant. A másodlagos állampapírpiacon a referenciaho­zamok az egyéves futamidőig két bázisponttal nőttek, míg a hosszabb papíroknál inkább stagnáltak. Csütör­tökön 5 és 10 éves kötvényeket kínálnak aukción, mintegy 60 milliárd forint értékben. NAPI ADATOK ÉVENTE 3,5 MILLIÁRD FORINT A MŰHIBÁK MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ÖSSZEG Osztatlan kockázat A kórházak harmadának a MOK szerint nincs érvényes biztosítása, a Kórházszövet­ség szerint ez az arány nem éri el az 5 szá­zalékot Sokmilliárdos biztonság PAPP ZOLTÁN KOCKÁZATI ALAP SZÜKSÉGES T0KEJE >- MOLNÁR BARBARA A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint az egy év­ben megindított perek kártérítési összege 3,5 milliárd forint körül van. Magyarországon ilyen esetben minden felelősség a kórházakat terheli. Az intézmények fele­lősségbiztosítása kiterjed a közalkalmazottként dolgo­zó orvosokra is - azoknak a doktoroknak, akik vállal­kozási szerződés keretében dolgoznak vagy magánpra­xist folytatnak, saját magukra is kötniük kell felelős­ségbiztosítást. A kórházak által kifizetett felelősségbiz­tosítás éves összege függ az intézmény nagyságától, a tevékenységi körtől, és elsősorban a korábbi műhibape­rek számától. Az éves díj általában 10-15 millió forint, ám azoknak- a kórházaknak, amelyek az elmúlt egy-más- fél évben több műhibapert is elvesztettek, akár évi 30- 40 millió forintot is fizetniük kell. A MOK állítása sze­rint a kórházak harmadának nincs felelősségbiztosítá­sa. Golub Iván, a Magyar Kórházszövetség elnöke ezt eny­he túlzásnak tartja, egy májusi felmérés szerint ez az arány nem éri el az öt százalékot. Az OEP ugyanis nem köt‘szerződést azon intézményekkel, amelyeknek nincs felelősségbiztosítása. folytatás a 3. oldalon >• A világ vál­lalatainak tel­jes logisztikai költsége évi ezermilliárd euróra rúg, és ma ennek már több mint egytizedét biztonsá­gi intézkedésekre fordítják a társaságok. A vállalatok ilyen típusú kiadásai drasztikusan emelkedtek az utóbbi években, ami elsősorban a nemzetközi terrorizmus erősödésére vezet­hető vissza. Akad olyan véle­mény is, amely szerint az Eu­rópai Unióban (EU) a terrorel­lenes intézkedések ma nem áll­nak összhangban a gazdasági realitásokkal, részetek a 2. olpalon > Magyarországra tart a Vestas > KdRTÉSI ZSOLT Várhatóan Magyarországon építi fel Kelet-Közép-Európa első szélerőműgyárát az iparág világpiacának harmadát uraló dán Vestas Holding. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások - több hazai cég bevonásával - már elkezdődtek, az ügyben akár már az idén is végleges döntés születhet. A várhatóan többmil­liárdos beruházás előkészítése azt követőén gyorsult fel, hogy lendületbe jött a közép-európai, illetve a hazai szélerőműipar. RÉSZLETEK AZ 5. OLPALON >• Uniós kötelezettség a segélyezés >- MOLNÁR CSABA A magyar kormánydelegáció délkelet-ázsiai látogatása során Vietnamban és Indonéziában is segélynyújtásról tárgyalt, illetve segélyeket aján­lott fel. Idén a tavalyit két és félszeresen meg­haladó mértékű, 600 ezer dollár vissza nem té­rítendő támogatást nyújt hazánk Vietnamnak a gazdasági modernizációs program megvalósítá­sához. FOLYTATÁS A 3. OLDALON >• Terjed a genetikai módosítás > NAPI GAZDASÁG A világ genetikailag módosított (GM) növé­nyeinek termőterülete tavaly ötödével nőtt, a géntechnológiában fantáziát látó gazdálkodók száma egy év alatt 1 millió 250 ezerrel emel­kedett. Már az idén megszülethet Magyarorszá­gon a genetikailag módosított (GM) növények együtt termesztési szabályozása - értesült a NÁPI Gazdaság. részletek a 10. oldalon > >■ NA6Y LÁSZLÓ NÁNDOR-TÚTH LÁSZLÓ LEVENTE Nem egy agrárgazdálkodó panaszolja, hogy hiába állítja ki számárára Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, Hivatal (MVH) az igazolást arról, hogy jogosult á 2005/^?6-osmíéző- gazdaságiévre"vonatkozóan a földalapú támogatásra (NAPI Gazdaság, 2005. július 19., 1­3. oldal). FOLYTATÁS Á 4. OLDALON >• yÖLDALAPÚ TÁMOGATÁSOK Támogatás típusa Támogatás Hitel maximális _______________összege összege 2005-ben :|S Saps (euró/hektár) _____86.?________68,96 i Top up (forint/hektár) 19000 ________15200______ Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés > Budapesti tőzsdeindex 20 722,B4 pont (+66,02) >• 1 euró (Budapest, 19 óra) 244,98 Ft (-0,06) >• BÁT-búza(augusztus) ______22 950 Ft (-520) ||||| 0 5 14 7 > FTSE-100 (London) 5 282,30 ^ pont (+12,00) >• 1 USD (Budapest. 19 óra) 20Ú99 Ft (+0.09) >• BÁT-kukorica (szeptember) 26 OOP Ft (0) > Xetra DAX (Frankfurt) 4 886.50 pont (-6,00) > Euró/dollár (19 óraj________1,2132 USD (-0,0004) > Arany (1 uncia) 429,00 USD (+2,60) > CAC-40 (Párizs) ________4 451,74 pont (-10,52) >• Font/dollár (19 óra)________1,7590 USD (+0,0008) > Brent (1 hordó)____________59,30 USD (+1,21) 9 771217 550015 II TISZTELT PARTNERÜNK! WWW.NAPI.hu _______________________________________________ ■- ________________________________ 2005. AUGUSZTUSI. gHHiB ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT E l XV. ÉVFOLYAM 147. (3975.) SZÁM H __gazdasag KIADÁSOK ÍOO ELLENTMOl|ÉMhWlRÜLETALAPÚ ELŐFINANSZÍROZÁSRÓL Határozatos problémák A'gazdálkodók a bankok előfinanszírozási hajlandóságának hiányára, a bankok a csekély keresletre panaszkodnak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy augusztus *1 -jétől a NAPI Qazdaaég Kiadó és Szerkesztőség, valamint a NAPI Online telefonszámai az alábbiakra változtak: Kiadó és Szerkesztőség, Kiadó és Szerkesztőség, Előfizetés valamint NAPI Online valamint NAPI Online és terjesztés 450-9600 450-9601 <480-0884, 450-9080, fax: 380-0400

Next

/
Thumbnails
Contents