Napi Gazdaság, 2005. december (15. évfolyam, 233-253. szám)

2005-12-01 / 233. szám

ÚJABB HALADÉK A NABI-NAK A NABI A BET-EN Nem sikerült a ta­vasszal felvázolt forga­tókönyvet megvalósíta­nia a NABI-nak, így a hitelező bankok decem­ber végéig meg­hosszabbították a busz­gyártó cégnek hitelát­szervezésre adott határ­időt. A hitel-tőke kon­verzió egyelőre lekerült a napirendről, ehhez ugyanis most már ismét közgyűlési felhatalmazás kellene. A jelek szerint a bankok inkább pénzt látnának szívesebben, semmint NABI-rész- vényt, így a cég tovább vizsgálja egyes üzletágai, eszközei egybeni vagy részbeni értékesítését. Az elmúlt fél évben egyébként egyedül az Optare nevű brit leányvállalatot érté­kesítették. A befolyt 13,5 millió dolláros vételár azonban tö­redéke volt annak a 35,2 millió dollárnak, melyet öt éve a NABI fizetett a szigetországi vállalat egészéért, n. oldal Tőzsdék, piacok ► BÉT: SZERÉNY FORGALOM, ÚJABB ESÉS Az előző napi nega­tív rekordot alig meghaladó, 16,6 milliárd forint forgott a tőzsde részvényszekciójában. Az irányadó index újabb közel háromszáz ponttal szállt alá, túlnyomórészt a Mólnak és az OTP-nek „köszönhetően", a másik két nagy cég inkább stagnált. Az OTP részvénye vitte el a forgalom közel kéthar­madát. A Richter szembe ment az árral, közel egy százalék­kal emelkedett. Az MTelekom napközben pocsékul teljesí­tett, végül az utolsó negyedórában megugrott. ► KÜLFÖLD: FOGYÓKÚRÁN A BRITISH AIRWAYS Az európai piacok gyengén kezdték a tegnapi kereskedést, s a ké­sőbbiekben sem találtak magukra. Az általános pesszi­mizmus ellenére voltak cégek, amelyek többletet produ­káltak. A dollár változatos pályát járt be, a londoni nyi­táskor még 1,1790-en állt az euróval szembeni jegyzése, innen 1,1760-ig erősödött, majd egy gyengülést követő­en 1,1800-ra ment vissza a kurzus. ► DEVIZAPIAC: DRÁGÁBB LETT AZ EURÓ Szerdán napközben az euró árfolyama a reggeli gyengülést követően nem vál­tozott. Az állampapírok másodlagos piacán tegnap minden időtávon emelkedtek a referenciahozamok. A hat hónapos kincstárjegyek aukcióján a 25 milliárd forintnyi papírra 63,7 milliárd forint értékben érkeztek ajánlatok, az átlag­hozam 6,20 százalék volt. Első Magyar Autóipari Klaszter > KÖRTÉSI ZSOLT Tíz, döntően német tulajdonban lévő autóal­katrész-gyártó részvételével Szekszárdon meg­alakult az Első Magyar Autóipari Klaszter. Az évi összesen több mint 100 milliárd forint nettó ár­bevételt elérő cégek egész Európát kiszolgálni képes logisztikai központot építenek, s várható­an újabb gyártást is hoznak a térségbe. A tömö­rülés gyakorlatilag már most működőképes, bár jó néhány adminisztratív teendő még 'hátravan. RÉSZLETEK A 4. OLDALON ► NAPI ADATOK EGY MENŐ ELEKTRONIKUS KONSTRUKCIÓ 320-400 MILLIÓ FORINTOT HOZHAT Játékpiaci trendforduld Lendületbe jöt­tek a vevők > NAPI GAZDASÁG Bár nem ritka, hogy a szülők búgócsiga helyett inkább bébikomputert vesznek, az idén a karácsonyi szezon némi trendfordulót hozhat. Érezhetően nőtt ugyanis az igény a hagyományos, illetve kreatív játékok iránt. A szó­rakoztatóelektronikai és a pc-piac persze még mindig erős, minél nagyobb a gyerek, annál valószínűbb, hogy e két szegmensből kerül a karácsonyfa alá az ajándéka. Je­lenlegi becslések szerint 110-120 ezer PS2-tulajdonos van Magyarországon, akik körében egy jól menedzselt kon­zoljáték 320-400 millió forint értékben kelhet el. Igényesebb kereslet j Kelendőbb a hagyományos j Magasabb árfekvés Az ágazat egyébként jelentősen átalakult az utóbbi év­tizedben, a gyártók és a kereskedők egyre fiatalabb kor­osztályokra fókuszálnak. Feltehetően lesz olyan gyermek az idén is, aki 30 ezer dolláros (több mint hatmillió forintos) mini hobbiterep­járót találhat a fa alatt. Általános tapasztalat viszont, hogy az idén - ha nem is ilyen árfekvésben - a minősé­gi (következésképpen drágább) játékok fogynak. A fo­gyasztóvédelmi ellenőrzések alapján ezt a legkisebbek esetében a jogos óvatosság is indokolhatja. NAPI HÍR >- 3. OLDAL Mától gyűjtik a fölösleges gyógyszereket >• MOLNÁR BARBARA Mától a gyógyszergyártók kö­telesek gondoskodni a lakosság­nál feleslegessé vált, illetve le­járt gyógyszerek és csomagolá­suk hulladékként való begyűjté­séről. A patikáknak nem kell külön kiadással számolniuk a begyűjtés miatt, a gyógyszer­gyártóknak viszont évente 200 millió forintba kerülhet a 300- 500 tonnányi feleslegessé vált gyógyszer ártalmatlanítása. RÉSZLETEK A 2. OLDALON ► Össztűz a brit kormányfőre > GORDON TAMÁS, BRÜSSZEL A Blair-terv bírálóihoz - az unió tíz új tagjához és az Euró­pai Parlamenthez - csatlakozott fosé Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke tegnap, miután kiszivárgott, hogy az EU soros el­nöke az EU 2007-2013-as költ­ségvetési kiadásait az új tagok felzárkóztatása támogatásának rovására csökkentené. Pedig Blair stratégiája csak látszatra sokkoló - az EU-megállapodá- sok „bazár” jellegét ismerve kel­lő mozgásteret kínál az alkunak, ami még csak ezek után követ­kezik, többek közt Budapesten, a brit kormányfő és a visegrádi országok képviselőinek találko­zóján. RÉSZLETEK A 6. OLDALON >• A valósághoz igazíthat] ák a kampánypénzeket >• bOrOcz petra-eberszalúki Tímea Jövőre akár több millió fo­rintra is emelkedhet a kam­pányidőszakban a képviselő-je­löltenként elkölthető pénz, leg­alábbis a most egymilliós összeg növeléséről tárgyaltak kormány­zati körökben - mondta lapunknak Horn Gábor. Az SZDSZ ügyvivője szerint a konzultáció során az 1,2-1,3 milliótól egészen az 5 milliós összeghatárig szól­tak a javaslatok. A választási törvény je­lenleg egymillió forintos pártköltést en­ged képviselő-jelöltenként, így a három VÁLASZTÁS 6,6 MILLIARD FORINT hónapos kampányidőszak alatt elvileg összesen 386 millió fo­rintot költhetnek a pártok. Va­lójában ennek sokszorosa megy el a voksok megszerzésére, Horn szerint 2002-ben a két nagy párt együttesen 2-3 milliárd forin­tot költött, a 2006-os kampány pedig legalább 3 milliárd forintjába kerülhet a pártoknak szakértők szerint. A több mint egy évtizede hatályban lévő egymil­liós összeghatárt időszerű lenne hozzá­igazítani a gyakorlathoz. FOLYTATÁS A 2. OLDALON >­Nehezen esik le a tantusz? > NAPI GAZDASÁG A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) a tudatos ügyfeleknek kí­ván segítséget nyújtani ahhoz, hogy ki tudják választani a meg­lehetősen sokszínű kínálatból a számukra megfelelő ajánlatot. A mobiltarifa-összehasonlító rend­szer azonban, amely a csomagok mintegy 300 változatának leg­fontosabb elemeit veszi figye­lembe, lapunk többszöri próbál­kozására sem volt elérhető a megadott címen. Persze csodák nincsenek, a rendszer, ha elérhe­tő is, megdolgoztatja a kíváncsiskodót, jó néhány olyan adatot is meg kell adni, ami nehezen tippelhető a felhasználók több­sége számára. részletek ae 5. oldalon > > Budapesti tőzsdeindex 21 174,35 pont (-276,40) >• 1 euró (Budapest, 19 óra) _______253,49 Ft_______(+1,48) > Étkezési búza (december)______22 700 Ft______(+500) *■ FTSE—100 (London) _________5 423,20 pont (-67,80) ► 1 USD (Budapest. 19 óra)_______215,05 Ft_______(+1,12) > Takarmánykukorica (december) 22 OOP Ft______(+100) > Xetra DAX (Frankfurt) _______5 193,40 pont (-6,08) >- Euró/dollár (19 óra) 1,1788 USD (+0,0002) > Arany (1 uncia)__________ 495,65 USD (-0,35) > CAC-40 (Párizs) ___________4 567,41 pont (-21,32) » Font/dollár (19 óra) ~~ 1.7325 USD (+0,0126) > Brent (1 hordó)___________ 54,21 USD (-0,48) Pappas Auto Adventi Vásár december 1. és 23. között! Megnyitó: ma a Hunyadi János úti szalonban! Látogasson el hozzánk, és mi hetente más ünnepi és lízíngajánlatokkal, akciós felszerelési- és ajándéktárgyakkal várjuk! Négy héten át tartó nyeremény­játékainkban péntekenként 18 órakor, a Hunyadi János áti szalonunkban kisorsolunk egy autót, egy teljes hónapra. Első sorsolás: 2005. december Mn, ahol akár Ön is megnyerhet egy Mercedes-Benz B-osztályt. A vásár végén, december 23-án kisorsoljuk fődíjunkat, a kétszemélyes síbérlettel kiegészített ausztriai hétvégét, ahová egy jeep Cherokee-val utazhat.1 Részletes információ: www.pappas.hu !. \ nyísmmánykáríya kinltásáv«! a n&zfwő vlfepdfs u gjándáfeawsaiáa A a rés«? w?ví5 & A nymesekat pusfói ötön, írásban ármsttpi. 3. A ny«rm»á»yakeí a n&jsJÉ M«# 90 napon helü! /jT\ ampáén «fán u PsAufn limeséi úú Äf iívennt A % mp eMtéml a Rwsifl médankhan tmMtan&ft bmmmi 4. A m crmmy pmm mm. váf&ató, másra k nem ruházható, & Az a|árwféfe.ws«lástm mm résztPappas úwipm* tagjai, tulajdonosai, pont ttsaségvfc^ a&ataazotfaL valamim azok hnwátstttnzél * Pappas Am NUgvamrszág Kit., Papps Auto Pm Kft., MB AutomuhtlvorirtoJ» CmU!., Pappas und Wurf!« Gmfclt ***«***«« Az AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TELEPHELYEINK: 1133 Btutepesf, Kárpát u. 21.» 1117 IHi&ipúsi Hunyadi János út ó. Nyitvatartási b&fot$-pénu?kí$ N8N szombaton 6-13\ Pappas Auto C smart CHRYSLER Jeep. ww^apmuj ______________________________________________________________________________________________ 2 005. december 1. [SÜÜljJEfl ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT 1 ffUflWHÜilH ™3™AM M illl ■ jgL Ä mjm fi ^4 Él *Szakszerű mLM &JR | f szolgálunk > internetes oldalára, H , ___________ , - _ , _ y , >■ hírlevelébe, intranetjére, Marad E Birtoktejlesztesi Jpuf J Berlin nem >kiadványába. acéldátum blijW hitelprogram \M> %. akar fizetni A KORMÁNY KITART AZ ÁTLAGNÁL MAGASABB | » , MERKEL KIJELENTETTE: A hír-szerzést bízza |^S| a 2010-es euróbe- finanszírozási hányad mellett a német költségvetés a NAPI Gazdaságra! j ß vezetés mellett /I ma vezeti be birtokfejlesztési j(L— nehéz helyzete miatt / az új konvergencia- j 4JL hitelkonstrukcióját az OTP ÍJ nem vállalhatnak éímmi programban ■—. _______. . , Bank-csoport BMfcte» M \ ,* nagyobb uniós terheket Hpjl|Íj|H MAI számunkban HÍRVERŐ 17 JOGI TANÁCSADÓ Is NYERSANYAG-ÉS ÁRUPIACOK I ie __________________________________________________| ÜNNEPI DISZ KÉTSZÁZMILLIÓÉRT __________________ JÓ- ÉS ROSSZHISZEMŰ VAGYONÁTRUHÁZÁS____________________CSÓKKENÓ OLAJÁR_____________________________________ I I I I 533 9 771217 550046 Ü Ü Ü

Next

/
Thumbnails
Contents