Napi Gazdaság, 2006. január (16. évfolyam, 1-22. szám)

2006-01-02 / 1. szám

Csökkent a folyó hiány A FOLYÓ MÉRLEG hiánya az előző negyedévinél ki­sebb, de a vártnál nagyobb lett REACH: nehéz helyzetben a kkv-k A VEGYI ANYAGOK 4 regisztrációjára vonatkozó uniós szabályok (REACH) miatt az érintett hazai kkv-k nehéz helyzetbe is kerülhetnek Liberalizáció Kínában RUGALMASABBÁ VÁLHAT 6 az árfolyamrendszer Kínában a banki jüanke­reskedelem e heti beindulása nyomán MINDEN HÉTFŐN! CSŐDFIGYELŐ ►Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban-Csődfigyelő adatbázis a NAPI Online-on: www.napi.hu/ csodfigyelo MAI számunkban | NEMZETKÖZI GAZDASÁG 16 I BEFEKTETŐ 113 I INGATLANPIAC n __________________1 I NEM SZIESZTÁZHATNAK A SPANYOL KÖZALKALMAZOTTAK_______________| A LÓ EGYIK OLDALA MEG A MÁSIK______________| NEM A KERESLETTEL VAN BAJ______________ TAVALY 41 SZÁZALÉKKAL NŐTT A BUX A BUX index tavaly 41 százalékkal emelkedett, a 20 784,74 pontos záróérték ugyanak­kor jó 12 százalék­kal alacsonyabb az októberi abszolút csúcsnál. Az EU- csatlakozás és a vi­lággazdasági kon­junktúra -a világ többi tőzsdéjéhez hasonlóan - a ma­gyar börzén is két­éves hosszperiódust hozott. A 2003. augusztusi nyolc­ezer pont körüli BUX-érték 26 hónap alatt háromszorosá­ra hízott, ám azóta egyre több jele van annak, hogy ősszel nemcsak korrekció, de valószínűleg trendforduló is bekövetkezett. Október elejére elzárták a kelet-euró­pai tőzsdéket (is) tápláló pénzcsapokat, és a régiót ed­dig felülsúlyozó alapok elkezdték a profitrealizálást. Az­óta jórészt a 20 500-21 500 pont közötti sávban oldalaz a BUX, mozgása élesen eltér az októbert megelőző két év - korrekciókkal tarkított - egyenletes menetelésétől. A történelmi tapasztalatok szerint ilyenkor (így volt 1995-ben, 1999-ben és 2001-ben is) általában esemény­telenebb, pihentető év következik. Hogy 2006 ilyen lesz- e, majd kiderül. 7. <h.pal Tőzsdék-piacok ► BÉT: CSENDES ÉVBÚCSÚZTATÓ A várakozásoknak megfe­lelően nem sok minden történt az egyébként mozgalmas 2005-ös év utolsó kereskedési napján a BÉT-en. A BUX a rövidített, fél 2-ig tartó napon 73 ponttal csökkent, s 20 785 ponton zárt. A forgalom csupán 3,6 milliárd forintot tett ki. Az év sztárpapírja, az OTP újra 7000 forint alá esett, így 6967 forinton búcsúzik az óévtől. A Mól 19 950 forinton, az MTelekom 955 forinton zárt. A Richter ára nem változott, 38 315 forinton forgott utoljára, az Egis kissé gyengült, 22 455 forintra. Egyedül a Hűmet lógott ki a sorból: újabb 20 százalékkal, 43 forintra ugrott. ► KÜLFÖLD: FÉLNEK 2006-TÓL AZ EURÓPAI EXPORTŐRÖK Eséssel fejezték be 2005 utolsó kereskedési napját a főbb európai indexek, ezzel együtt kiváló évet tudhat maga mögött az öreg kontinens. Az FTSE 17, a DAX 27, a CAC-40 pedig 23 százalékkal gyarapodott tavaly, a 2005-ös rekorder az izlandi index volt a maga 65 száza­lékos emelkedésével. Szakértők szerint az európai ex­portőröknek 2006-ban komoly devizapiaci kockázattal kell számolniuk, nyereségükre negatív hatással lehet a dollár esetleges gyengülése. ► DEVIZAPIAC: KIS FORINTINGADOZÁSSAL BÚCSÚZOTT AZ ÉV Az általános szabadságolás mellett akár hektikusnak is tekinthető ármozgásokkal zárta az óévet a bankközi de­vizapiac, a forint összességében kissé gyengült. Az euró jellemzően 252,60 és 252,90 forint között mozgott, de a napi minimumot 252,20 forint jelentette. A dollár 212,60 forint környékéről kora délutánra 214 és fél forintig kú­szott fel. A másodlagos állampapírpiacon a referencia- hozamok 1-3 bázisponttal nőttek. A bankközi forintpia­con a bankok már teljesítették decemberi tartalékolási kötelezettségüket, az overnight kamat évi öt százalékon zárta az évet, a tomnext kamatok viszont hat százalék közelébe emelkedtek. NAPI ADATOK I A BUX A BÉT-EN (PONT) 24 500 INTERJÚ VERES JÁNOSSAL ÉS VARGA MIHÁLLYAL 2005: egy lépéssel közelebb és távolabb az eurdtól ság tavaly közelebb jutott az euró 2010-es beve­zetéséhez, Varga Mihály volt pénzügyminiszter viszont visszalépést lát e téren. Abban azért mindketten megegyeznek, hogy az ország érde­ke a közös valuta mihamarabbi bevezetése; Var­ga szerint vigyázni kell arra, hogy ezt a folyama­tot ne kísérje a forint árfolyamának gyengülése. UGYANAZT Biztos más­hogy látják (Varga Mihály és Veres János] > BAKA ZOLTÁN A magyar politikai helyzet ismeretében nem meglepő, hogy a két legnagyobb parlamenti párt gazdaságpolitikáért felelős tagja teljesen eltérő­en értékeli a mögöttünk hagyott évet az újév ap­ropóján lapunknak adott interjúkban. Veres Já­nos pénzügyminiszter szerint a magyar gazda­Mindkettejük következő ciklusra szóló programjában nagy hangsúlyt kap a vállalko­zásfejlesztés, és a módszereket tekintve is nagy az átfedés: az adóterhek megnyirbálását tartják egyaránt üdvözítőnek. A pénzügyminiszter a már el­fogadott ötéves adóprogramtól és az állami bürokrácia csök­kentésétől vár jelentős ered­ményeket, míg a Fidesz poli­tikusa radikálisabb adócsök­kentéseket helyezett kilátás­ba. Különbség még annyi fe­dezhető fel, hogy Varga Mi­hály a - jellemzően külföldi­ek által igénybe vett - nagy- beruházásokra szabott támo­gatásokat megnyitná a ma­gyar vállalkozók előtt is. Fel­tettük a kérdést, mit szólnak a Financial Timesban megje­lent állításhoz, miszerint a ' magyarok jobban élnek mint valaha. Ezzel megint törésponthoz jutottunk: Veres János szerint lényegesen jobban élünk, mint négy évvel ezelőtt, míg Varga Mihály sze­rint sok honfitársunk kijönne a béketűréséből, ha ezt a kérdést egyenesen nekiszegeznék. (Bővebb változat a www.napi.hu-n .) NAPI INTERJÚK > 3. OLDAL Márciusban drágul a taxi >- BOOOLÓCZKI LINDA Lapunk által megkérdezett budapesti taxis vállalatok márciusban nagy valószínűséggel nö­velik a tarifáikat, igaz, konkrétumok csak a Buda és a Tele5 társaságoknál vannak, ahol leg­feljebb ötszázalékos emelés lesz. Vidéken lénye­gesen más a helyzet, ott ugyanis a kevesebb kuncsaft miatt szóba sem jöhet a drágítás kér­dése. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON >• Felfelé igazították a napidíjakat A magyar gázból is levettek >• PAPP ZOLTÁN A Mól szerint negyedével csökkent vasárnap este a Ma­gyarországnak átadott gáz mennyisége az ukrán határon, ezért a társaság a legnagyobb gázfelhasználókat arra kérte, álljanak át olajra. Ennek előz­ménye, hogy a Gazprom vasár­nap beváltotta fenyegetését, és megállapodás híján csökkentet­te az ukrán gázhálózaton ke­resztül Ukrajnának szánt gáz mennyiségét. A magyarhoz hasonló problémákat észleltek tegnap a lengyelek is. A Gazprom azt állítja, hogy az ár­megállapodás elmaradása mi­att csak a korábban Ukrajna ál­tal megvásárolt napi 120 mil­lió köbmétert vette ki a rend­szerből, az ukrán Naftohaz sze­rint viszont az európai tranzit­ra szánt földgáz mennyisége is csökkent. Lapzártánkig nem tisztázódott, mennyiben érinti a Gazprom lépése a tranzitot. RÉSZLETEK 4 6. OLDALON >• Az ukrán vezetés megoldást keres a kieső gáz pótlására Ahol üzlet lesz a hírből. Tisztelt Előfizetőnk! Köszönjük, hogy 2006-ban is kitüntet bennünket figyelmével! Esetleges kézbesítési problémájával, illetve előfizetési kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz! Telefon: 450-9624 > fax: 450-9626 *- e-mail: terjesztes@napi.hu i. wwvyAPmj________________________________________________________________________________________________________ 2 0 0 6. JANUÁR 2. |y|yyl ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT I XVI. ÉVFOLYAM 1. (4082.) SZÁM H Jfflkj^Qn/^ rTUoazdasao >• NAPI GAZDASÁG BELFÖLDI UT a kormány január elsejével je- lentősen emelte a kiküldetések %JUvJ napidíjait. A belföldi megbízatás idején eddig naponta 110 forint > járt adómentesen, ez mostantól 500 forintra nőtt; ha szállodai szolgáltatást vesz igénybe a munkavállaló, az összeg 400 forint. A külföldi kiküldetés esetében legfeljebb az ellátás 30 százalékának megfelelő összeg, napi 15 euró számolható el adómentesen, az eddigi 10 dollár helyett. részletek a 2. oldalon >• >• Budapesti tőzsdeindex 20 784,74 pont (-73,42) >• 1 euró (Budapest, 19 óra) 253,00 Ft (+0,42) >• Étkezési búza (március)______24 500 Ft (zárva) II 0 6 0 0 1 > FTSE—100 (London) 5 618,80 pont (-19,50) >• 1 USD (Budapest, 19 óra) ~ 214,39 Ft (+1,04) > Takarmánykukorica (március) 24 610 Ft (zárva) >■ Xetra PAX (Frankfurt) 5 408,26 pont (-50,32) >• Euró/dollár (19 óra)_________1,1801 USD (-0,0042) » Arany (1 uncia)________ 513,00 USD (0) » CAC-40 (Párizs)________4 711,49 pont (-61,44) >- Font/dollár (19 óra) ~~~ 1,7173 USD (-0,0064) >• Brent (1 hordó)___________57,88 USD (-0,52) 9 771217 50o Ilii 111

Next

/
Thumbnails
Contents