Napi Gazdaság, 2006. február (16. évfolyam, 23-41. szám)

2006-02-01 / 23. szám

Lendületben az ipari cégek A KOPINT-DATORG 2 legújabb felmérése is úgy találta, hogy jók a feldolgozóipar 2006-os kilátásai Negyedmilliárd euró a tét SOKAT VESZÍTHET 4 Magyarország abban a perben, amelyet az MO-s egyik szakasza miatt indítottak Nem csökkenti a termelést az OPEC AZ OPEC ILLETÉKES MINISZTEREI 6 tegnap úgy döntöttek, hogy nem csökkentik a közel 25 éves csúcsot jelentő, 28 millió hordós kitermelési plafont HÍREKET szeretne WEBOLDALARA? > Szakszerű ágazati hírekkel szolgálunk > internetes oldalára, > hírlevelébe, intranetjére, >- kiadványába, > gazdasági műsorába! A hír-szerzést bízza a NAPI Gazdaságra! Telefon: 450-9693 Fax: 450-9601 e-mail: csendesivan@napi.hu MAI számunkban I EURÓPAI UNIÓ I? I INFORMATIKA Is I NYERSANYAG- ÉS ÁRUPIACOK 115 __________________________________________________I I SOKAK CSAK A BÜROKRÁCIÁT LÁTJÁK... _______________________| BKV-E-TIKETT: CSAK EGYSZERŰEN________________| MEGDUPLÁZÓDHATNAK A KVÓTAÁRAK_____________________ MAR LÁTSZANAK A PANNONPLAST- ÁTSZERVEZÉS EREDMÉNYEI Hosszú idő óta elő­ször nyereséges ne­gyedévről számolha­tott be gyorsjelenté­sében a Pannonplast Rt., éves szinten pedig a 2004-es kö­zel 1,9 milliárdos szintről 216 millió forintra csökkent a társaság vesztesé­ge. Az árbevétel a Pannonpipe-cégeladás következtében 17 százalékkal mérséklődött, a fedezeti szint ennél kicsit jobban, 20 százalékkal esett. A cég készpénztermelő képessége azonban látványosan javult, az EBITDA az egy évvel ko­rábbi 953 millió forintról 1773 millió forintra emelkedett. A cég tavaly jelentős változáson ment keresztül, eladott több leányvállalatot, megszabadult korábbi feleslegesen nagy központjától és átstrukturálta hiteleit is. Úgy tűnik, a társaságnál elvégezték a legfontosabb átalakításokat, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel ülhet a menedzsment. Az alapanyagárak továbbra is ko­moly fejfájást okoznak, ráadásul a jövőbeni húzóágazat­nak szánt csomagolások üzletág árbevétele és fedezeti szintje is csökkent az utolsó negyedévben. 11. OLDAL Tőzsdék-piacok >• BÉT: ZUHANT A GLOBUS A régiós tőzsdemutatókkal meg­egyező irányban de azokhoz képest mérsékelt, egyszáza­lékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe. A közel 6 milliárdos forgal­mával legnagyobb értékben gazdát cserélő Mól árfolyama a BUX-ot meghaladó mértékben csökkent, 21 550 forintra. A másik nagy, az OTP több mint 2 százalékkal esett, 7150 forintra. Az Egis majd fél százalékkal emelkedett, miköz­ben a nagyobbik szektortárs Richter 43 355 forintos záró árfolyama gyakorlatilag nem tükröz változást. A kisebb pa­pírok piacán már nagyobb veszteségeket is mutatott a tőzsdei lista. > KÜLFÖLD: TOVÁBB ESŐ TÁVKÖZLÉS Az utolsó Greenspan- döntést megelőzően kissé emelkedtek az európai inde­xek, Amerika viszont enyhe mínuszban várt. A távközlési részvények tovább estek, a Cable & Wireless egyenesen 11 százalékkal zuhant, miután nemcsak vezérigazgatója távozásáról számolt be, de profitfigyelmeztetést is köz­readott. A kissé csökkenő olajárra reagálva emelkedtek a vegyipari részvények, jól teljesített az Ericsson és az amerikai Merck is. A dollár gyengült az euróval szem­ben, este egy euró 1,2175 dollárt ért. > DEVIZAPIAC: 253 FORINTIG SZALADT AZ EURÓ A lengyel jegybank kora délutáni kamatdöntése okozott izgalmakat kedden, az euró árfolyama felszaladt 253 forintig is, ami legalább egy forinttal haladta meg az előző napi értéket. A hivatalos kereskedési idő végén azonban már mintegy fél forinttal alacsonyabb volt az árfolyam. A dollár 208— 209 forint között is járt, de este már csak 207-et ért. A másodlagos állampapírpiacon a referenciahozamok 3- 10 bázisponttal emelkedtek. BERNANKE ÚJ STÍLUST HOZ, A LEGENDA TÁVOZÁSÁVAL VÉGET ÉRHET A MONETÁRIS SZIGORÍTÁS Ismét kamatot emelt az amerikai jegybank ■ FOTÓ, BLOOMBERG >- NAPI GAZDASÁG Az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) nyíltpiaci bizottsága tegnap a vá­rakozásoknak megfelelően újabb 25 bázisponttal, 4,50 százalékra emelte a szövetségi alapkamatot. Tavaly jú­nius óta ez volt a tizennegyedik 25 bázispontos szigorí­tás a kamatemelési ciklus keretében. A közleményben ezúttal elmaradt a további kamatemelésre történő uta­lás, ami azt jelenti, hogy a további döntések a makro­gazdasági mutatók alakulásától függnek, azaz az új el­nök szabad kezet kap. A tegnapi nap egyébként külö­nös jelentőséggel bírt a Fed életében, a mai nappal ugyanis távozik annak elnöke, Alan Greenspan, akinek regnálása alatt az Egyesült Államok gazdasága történe­tének leghosszabb expanzióját élte meg. Greenspant so­kan a valaha élt legnagyobb jegybankelnöknek tartják, bár megítélése korántsem egységes. Abban azonban mindenki egyetért, hogy Ben Bernanke elnöki tényke­dése simábbnak ígérkezik, mint amilyent a nagy előd volt kénytelen megélni. A professzor inf­lációs célsáv alkalmazásával újítaná meg a Fed politikáját. NAPI HÍR >■ 3. OLDAL Az MFB lesz a magyar vállalkozások bankja >• B0D0LÓCZKI LINDA-NAGY LÁSZLÓ NÁNDOR Tucatnyi intézmény kerül át decemberig az MFB Rt.-hez, amely az átalakítások után a magyar vállalkozások bankja lesz. Az átszervezés után a bankfunkciók összevonása ré­vén több száz millió forint ta­karítható meg, a későbbiekben ez több milliárdra nő - véli Káka János gazdasági miniszter. A bank 650-700 milliárd fo­rintnyi forrás felhasználását hangolhatja majd össze. Az MFB várja az összevonás pon­tos menetéről, formájáról folyó egyeztetést, és vélhetően módo­sítani kell az MFB-törvényt is. RÉSZLETEK Á 2. OLDALON >■ A MÁV is pályázik a szlovák ZSSK Cargóra >• NAPI GAZDASÁG Tegnap délig három konzor­cium tett végleges ajánlatot a ZSSK Cargo szlovák vasúti te­herfuvarozó cég 100 százalé­kára, köztük a Carpatian Cargo, amely a magyar MÁV Cargóból és a szlovák Slávia Capital Group pénzügyi csoportból áll. A szlovák illetékesek az ár­ajánlatokról nem nyilatkoztak, de a közlekedési tárca vezető­je korábban közölte, hogy 15- 20 milliárd korona (100-135 milliárd forint) közötti ajánlat­tal számol. A MÁV tegnap köz­leményben hangsúlyozta, hogy az akvizíció révén a régió egyik meghatározó piaci szereplőjé­vé válhat. RÉSZLETEK A B. OLDALON >• Fogást keresnek a kereskedelmi törvényen >• HŐNYI GYULA Információnk szerint a kereskedelmi érdek- védelmi szervezetek februárban foglalnak ál­lást azzal kapcsolatban, hogy megtámadják-e az Alkotmánybíróságon a kereskedelmi tör­vény piaci erőfölénnyel foglalkozó passzusát. A kereskedők a nézeteltérések ellenére a na­pokban egyeztettek a törvény végrehajtási ren­deletéiről a gazdasági tárcával. Az Országos Ke­reskedelmi Szövetség például a piacok és a vá­sárok működési feltételeinek szigorítását szor­galmazza. RÉSZLETEK A 4. OLDALON >• Az új kölcsönzési jogszabály is a szlovák munkaerőt vonzza? > BOOOLÓCZKI LINDA Január elsején változtak a munkaerő-kölcsönzés szabá­lyai: a munka törvénykönyve módosításának az volt a célja, hogy a kölcsönzés ne jelenthes­sen kiskaput a közteher-fizeté­si kötelezettség alól és a mun­káltatók ne éljenek vissza a munkavállalóval szembeni ha­talmukkal. Az új szabályozás fogadtatása felemás: havonta akár egymilliárd forint is be­folyhat az államkasszába, biz­tonságosabb helyzetet teremt a munkavállalók számára, a köl­csönbevevőkre ás -adókra gya­korolt pozitív hatás azonban megkérdőjelezhető. Úgy tűnik, a legnagyobb probléma a tör­vénnyel kapcsolatban az, hogy nem adott felkészülési időt a kölcsönző cégeknek. FOLYTATÁS A 2. OLDALON >■ Varsó miatt megbukhat az áfacsomag >• NAPI GAZDASÁG A lengyel kormány tegnap hivatalosan is megvétózta a 24 EU tagállam által már elfoga­dott áfacsomagot, így várható­an nem lesz mód a munkaigé­nyes szolgáltatások esetében a kedvezményes áfakulcsok to­vábbi fenntartására. Varsónak leginkább az fájt, hogy 2007 után nem alkalmazhatná a kedvezményes építőipari áfakulcsot. A rossz hír hallatán az oszt­rák soros elnökség egyelőre nem esett kétségbe, és még egy kísérletet tesz a kompro­misszum elérésére. Ha a siker elmarad, akkor az Európai Bi­zottság megindítja az eljárást az érintett kilenc régi tagál­lam ellen. Magyarországon el­sősorban a távfűtési áfakulcs sorsa múlik a megegyezésen, itt egyelőre csak 2007. de­cember 31-éig maradhat a kedvezményes, 15 százalékos kulcs. Ráadásul a munkaigé­nyes szolgáltatások közül több­re is alacsonyabb áfakulcsot vezethetnénk be, bár koráb­ban e lehetőséggel nem élt a magyar kabinet. Az uniós áfairányelv melléklete alapján egyébként úgy tűnik, ezen a téren nálunk leginkább a ház­tartási alkalmazottak lehet­nek érintettek. RÉSZLETEK A 2.. A G. ÉS A 7. OLDALON ► WMJJAEJJUI_______________________________________________________________________________________________________ 2006. FEBRUÁR L. BMM 1171 FTI FS PFN7ÜRYI HlRI AP 220 FT I XVI ÉVFOLYAM 23. (4104.) SZÁM H ^ Illik mUlaazdasaa NAPI ÁDATOK __________________________________________________________________ ________________ >• Budapesti tőzsdeindex 22 202,70 pont (-217,37) >• 1 euró (Budapest, 19 óra) _____251,59 Ft_____(-0,27) >- Étkezési búza (március)______25 200 Ft_____(+400) II II Ilii II 0 6 0 2 3 > FTSE-100 (London) _______5 760,30 pont (-19,50) > 1 USD (Budapest. 19 óra) 206,70 Ft (-1,68) > Takarmánykukorica (március) 24 700 Ft_______(0) >- Xetra DAX (Frankfurt) _____5 674,15 pont (+14,12) >• Euró/dollár (19 óra)_________1,2173 USD (+0,0082) >• Arany (1 uncia)___________568,75 USD (+3,75) >• CAC-40 (Párizs) ________4 947,99 pont (+11,20) >• Font/dollár (19 óra)_________1,7834 USD (+0,0148) >• Brent (1 hordó)____________65,67 USD (-0,72) 9 >'7 217" '50039 i ^ <. w i b b

Next

/
Thumbnails
Contents