Napi Gazdaság, 2006. március (16. évfolyam, 43-64. szám)

2006-03-01 / 43. szám

ÁRAMPAPÍROK ÖZVEGYEKNEK ÉS ÁRVÁKNAK Az áramszolgáltató­részvények a várható osztalékok alapján 7-7,5 százalékos ho­zamszintet biztosíta­nak majd az idén tu­lajdonosaiknak. A „hármak” - Démász, Émász, Elmű - közül egyelőre csupán a Démász tette közzé igazgatósága oszta­lékjavaslatát. Esze­rint a 2004-esnél 8 százalékkal maga­sabb eredményből ugyanakkora összeget, részvényenként 1280 forintot szán a tulajdonosoknak. A tegnapi 17 700 fo­rintos záróáron az osztalék 7,2 százalékos hozamot bizto­sít. Míg korábban az Elmű kisebb likviditása miatt cse­kély kedvességnek örvendett az alapkezelők körében, ez az utóbbi fél évben megváltozott. A papír várható osztalé­ka megfigyelők szerint elérheti akár a 2700 forintot is, amellyel a tegnapi 35 850 forintos záróáron 7,2 százalékos osztalékhozam adódik. Ehhez képest mérsékeltebbnek tű­nik a 12 350 forintot érő Émász 6,9 százalékos osztalék- hozama, ám e papírnál a 850 forintos osztalékbecslés igen nagy bizonytalanságot hordoz. n. OLDAL Tőzsdék-piacok >• BÉT: CSÚCSDÖNTÉS UTÁN HIDEG ZUHANY Nagyot válto­zott a világ egy nap alatt, nemcsak a Budapesti Érték­tőzsdén, de a fejlett és a többi fejlődő piacon is. A BUX a nap végére 3,6 százalékos mínuszt ért el, és egészen 23 219 pontig zuhant. A legrosszabbul a 14 milliárd fo­rintos forgalom mellett 4,3 százalékkal leértékelődő Mól befektetői jártak. Az OTP papírjai 8000 forint alá zuhan­tak, a nap végén 7956 forintot értek, ami 4,1 százalékos gyengülésnek felel meg. Hasonlóan telt a nap az MTelekom piacán, a részvények négyszázalékos zuha­nást követően 975 forinton állapodtak meg. >- KÜLFÖLD: ESETT A DOLLÁR A gyenge nyitás után lapzár­tánkra tovább növelték veszteségüket a New York-i rész­vényindexek. A csalódást keltő amerikai makroadatdömping mellett a Google-lal kapcsolatos nö­vekedési aggodalmak kedvetlenítették el a befektetőket. Európában hiába teljesített jól a pénzügyi szektor több nagyágyúja, az olajcégek és a közszolgáltatók esése le­húzta a mutatókat. Az amerikai fizetőeszköz meredek lejtőre került: az euró jegyzése 1,1920 fölé ugrott, míg a dollár jenkurzusa 115,90 alá esett. ► DEVIZAPIAC: KAMATMEGLEPETÉSEK LENGYELORSZÁGBAN ÉS SZLOVÁKIÁBAN A lengyel és a szlovák jegybank egy­aránt meglepte kissé a piacokat, az előbbi csökkentette, az utóbbi emelte az irányadó kamatot. Az euró a nap nagy részében a 252,30 és 253 forint közötti sávban in­gadozott, a nap végén a felső szélen járt, ami nem je­lent érdemleges változást az előző naphoz képest. A dol­lár a nemzetközi piacokon is gyengült, főleg a nap vé­gén, nálunk ez azt jelentette, hogy 213 forintról 212 kö­rüli szintre süllyedt a jegyzése. A másodlagos állampa­pírpiacot hidegen hagyták a nemzetközi hírek, a referen­ciahozamok 1-3 bázisponttal mozdultak csak el, ráadá­sul nem is egységes irányba. Nem kell az ingyen üzletrész? SZÜKSÉGSZERŰ AZ UNIÓS BÜROKRÁCIA RACIONALIZÁLÁSA Alibiznek a települések, ha programról van szó Eredeti ötlete­ket várnak ► fotó: hornyák Dániel ■Hh Nincs szó tizenöt operatív programról _________ Jelentó's racionalizálás Következhet _ ___ Használhatatlan anyagokat adtak le a települések > NAPI GAZDASÁG Magyarország is „megégette” magát az év eleji orosz­ukrán gázvitában, így érdeke volna, hogy az Európai Unió támogassa az energiafejlesztést, energiagazdálko­dást és -biztonságot, ám ez nem szerepel az uniós cél­kitűzések között. Az energiahatékonyság és a megújuló energia ügye viszont igen, így ezek a célok is benne fog­laltatnak a második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT2) egyik, a Környezetvédelmi Minisztérium istápolta ope­ratív programjában - mondta lapunknak adott interjú­jában Baráth Etele uniós tárca nélküli miniszter, aki vi­lágossá tette, hogy nem fognak szétaprózódni az opera­tív programok: a sajtóban megjelent tizenöttel szemben csak nyolc kap helyet a NFT2-ben. Egy program azon­ban csak annyit ér, amennyit meg tudnak valósítani be­lőle, márpedig szakértők szerint a települések 70 szá­zaléka „alibi stratégiát” követ, terveikben nincs legitim tartalom. A miniszter szerint amennyiben a mostani kormány kap mandátumot áprilisban, jelentős racionalizálás kö­vetkezhet be a fejlesztési hivatalok működésében; en­nek részeként összevonhatják az Orszá­gos Területfejlesztési Hivatalt és a Nem­zeti Fejlesztési Hivatalt. NAPI HÍR Az oroszok energetikában erősítenének >• VAJNAI LAJOS Az orosz-magyar politikai kapcsolatokat a bizalom jellem­zi, amelynek további komoly gazdasági hasznai lehetnek - jelentette ki közösen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Gyur- csány Ferenc magyar minisz­terelnök. Kedden összesen tíz megállapodást kötött a két or­szág. A tárgyalások középpont­jában az energiaszektor állt. Az orosz elnök lobbizott azért, hogy orosz cégek is részt vehes­senek a magyarországi gáztáro­zó építésében, valamint ígéretet tett arra, hogy Magyarországon lehet a dél-európai gázvezeték egyik központja. A magyar cé­geknél a feldolgozóipari export további bővülése várható. RÉSZLETEK A 4. OLDALON > Újabb gyárat épít a Délhús >• KÖRTÉSI ZSOLT Több mint 2,5 milliárd fo­rintból újabb gyárat épít Alsó- mocsoládon a Csányi Sándor tulajdonában lévő Délhús Rt. Bár Közép-Európa legnagyobb és legkorszerűbb szárazáru- gyártó üzemében elsősorban szalámikat gyártanak majd, Ko­vács László elnök-vezérigazga­tó szerint a beruházás nem érin­ti a tavaly óta szintén az OTP- vezér érdekeltségébe tartozó Pick Rt.-t, a cég termékei to­vábbra is Szegeden készülnek majd. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON >• Erősödő koronára számíthatnak a cseh exportőrök >• NAPI GAZDASÁG A cseh exportőröknek tudniuk kell kezelni a korona évi 2,5-3 százalékos erősödését - nyi­latkozta tegnap Jirí Paroubek miniszterelnök, megerősítve, hogy a kormány hosszú távon a cseh valuta értéknövekedésével számol. A fize­tőeszköz az elmúlt két hónapban csaknem 3 százalékot erősödött az euróval szemben. A cseh exportőrök szövetsége válságbizottságot állított fel erőfeszítéseinek koordinálására, azt állítva, hogy a korona értéknövekedése munkahelyek megszűnéséhez és csődökhöz vezethet. A koro­na erősödésében nagy szerepet játszott a nagy­arányú külföldi működőtőke-beáramlás, ez azonban szakértők szerint jelentősen lassulhat. RÉSZLETEK A 6. OLDALON >­Nemigen hatottak a régiós kamatlépések >• TÓTH LÁSZLÓ LEVENTE Szövetkezeti üzlet­részeket ad vissza té­rítés- és tehermente­sen az állam idén március 31-ig, több szövetkezet azonban inkább visszavásárolná a korábban az állam által felvásárolt vagyont- értesült a NAPI Gaz­daság. A problémát az okozza, hogy sok szö­vetkezet arra készült, kedvezményesen visszavásárolja az ál­lamtól az érintett üzletrészt. Az ingyenes átadásnak azért sem örülnek, mert az feltéte­lekhez kötött, például az üzlet­részt fel nem osztható vagyon­ként kell majd kezelni, s ha a szövetkezet megszűnik, akkor „elvész”. A korábban felvásá­rolt, csaknem 70 milliárd fo­rint értékrí üzletrészvagyon ér­téke mára 40 milliárd alá csök­kent. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >• [MILLIÁRD FORINT >• NAPI GAZDASÁG Rendesen mozgatták a régiós kamatokat a kö­zép-európai jegybankok tegnap, a szlovákok 50 bázisponttal emeltek, a lengyelek 25 bázispont­tal csökkentettek. Az e tekintetben unalmas ka­matkilátásokkal kecsegtető forint nem reagált élesen a változásokra, elemzők szerint legin­kább az hatott, hogy a lengyel kamatváltozás­ról csak később jelent meg közlemény, mintsem azt várni lehetett. Szakértők szerint az MNB monetáris tanácsának mozgástere beszűkült őszig, mivel a jelek szerint nem válik be az áfacsökkentéshez kapcsolódó prognózis, és a választások miatti kockázatok is óvatosságra késztetnek. Igazi változást az hozna, ha nyomás alá kerülne a magyar piac - és vele együtt a len­gyel és a szlovák is. RÉSZLETEK A 2. ES A 6. OLDALON > WWVyjAPLHU ____________________________________________________________________________________________ 2 0 0 6. MÁRCIUS 1. ffigM ÜZLETI ES PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT I p mfl ti á^atíhtekkel ^ ft Jb. . , is . -SsL M ^B9B MBH ^B^B ^B^B ^B^B ^BI^b szolgálunk \ >• internetes oldalára, > hírlevelébe, intranetjére, B H5N1 van, W Szinten tartotta Alig csökkent a > kiadványába, • 9/ \U ' i TT 11 ■ -------a .,1 .. | • , > gazdasági műsorába! veszély nincs 'mm $■§( magat a Henkel „ munkanélküliség BÁR A HORÁNYI HATTYÚ CSÖKKENŐ EXPORT I MINDÖSSZE ÖTEZER FŐVEL A MAPIr^W ,Z°, g™** végét a veszélyes ír Bt Sj m és az ezt ellensúlyozó 1 csökkent az állástalanok a AAri (jüzdasagra. ® JP vírus okozta, az i ’■ 3 W /§ bővülő belföldi eladások száma Németországban BHMHMWfllKHMIVPPlI / emberek nincsenek BYt tmJL* jellemezték a Henkel f jj februárban a várt húsz­§rvr4 veszélyben | |9LL^^HE2E3 Jl Magyarország tavalyi évét | V ß ezerrel szemben MAI számunkban | EURÓPAI UNIÓ 17 I INFORMATIKA I 8 I REKLÁM - MÉDIA 19 ____________________________________| | AZ ANGOL AZ EU-P0LGÁR0K KÖZÖS NYELVE_________________________| ÚJÍTANI KELI A NAGY ÚJÍTÓNAK _____________| JÖNNEK A FORRÓ TÉMÁK, CSÍPŐS DUMÁK______________ ÉRTÉK 40 NAPI ADATOK > Budapesti tőzsdeindex 23 219,99 pont (-861,78) >■ 1 euró (Budapest, 19 óra) _____253,19 Ft_____(+0,69) >• Étkezési búza (március)______25 560 Ft_____(+60) II II III o 6 o 4 3 > FTSE-100 (London) ______5 791,50 pont (-84,40) > 1 USD (Budapest. 19 óra) 212,42 Ft (-0,63) >• Takarmánykukorica (március) 24 780 Ft (+180) > Xetra DAX (Frankfurt) 5 796,04 pont (-119,11) > Euró/dollár (19 óra) _________1,1924 USD (+0,0063) > Arany (1 uncia)___________556,00 JJSD (+2,75) S ' >- CAC-40 (Párizs) _________5 000,45 pont (-80,07) >• Font/dollár (19 óra)_________1,7533 USD (+0,0134) » Brent (I hordó)____________61,35 USD (+0,08) g 77” 2 50IJ>3I|I || || || |

Next

/
Thumbnails
Contents