Napi Gazdaság, 2006. április (16. évfolyam, 65-83. szám)

2006-04-03 / 65. szám

Kiigazítást vár a GKI BÁR A GAZDASÁG 2 a vártnál gyorsabban nő 2006-ban, a GKI szerint elkerülhetet­len a kiigazítás Kínai partnerrel erősít a Jüllich BETÖR A SZÉLVÉDŐPIACRA 5 a székesfehérvári Jüllich Glas, amely a kínai Xinyi Glasszal társult az uniós piac meghódítására Eljárás indul Párizs ellen BRÜSSZEL ELJÁRÁST INDÍT 6 Párizs ellen a vállalatfel­vásárlások akadályozása miatt - közölte Charlie McCreevy illetékes biztos MAI SZÁMUNKBAN I NYERSANYAG- ÉS ÁRUPIACOK I 11 I BEFEKTETŐ Ii3 I BEFEKTETŐ - INGATLANPIAC 113 __________________| | TÖRTÉNELMI REKORDOT DÖNTÖTT A CUKOR ÁRA_________________| TURKÁLJUNK A TŐZSDEI SZEMETESBEN____________| EGYRE KERESETTEBBEK AZ ÓBUDAI LAKÁSOK________ JÓ NEGYEDÉVET ZÁRHATTAK A GYÓGYSZERGYÁRTÓK Az elmúlt három hét I A RICHTER ÉS AZ EGIS forintgyengülése so- I A BÉT-EN ^ kát javított az első negyedéves dollár/fo­47 000 , rint átlagáron, ami 42 ooo vA/ kedvező a jelentős dolláralapú exportot a 32ooo — lebonyolító két tőzs­27 000 , dei gyógyszergyártó­22 000 A * nak. Figyelembe 2006. l 2. 2006.111.31. véve, hogy 2006 janu­árjában még gyengél­kedett az amerikai deviza, a negyedéves átlagár 211,6 forint lett (az MNB adatai szerint), ami majdnem pontosan meg­egyezik a 2005 utolsó negyedévi értékkel. A bázishatás vi­szont nagyon kedvező lesz a most zárult negyedévben, hi­szen 2005 első három hónapjában 187 forint volt az átlagár, vagyis a javulás 25 forintot tesz ki. A Richter eredményét számításaink szerint legalább két és fél, az Egisét több mint kétmilliárd forinttal javíthatja az árfolyamhatás. Továb­bi kedvező - igaz, csak számviteli - hatás, hogy az IFRS szerint a devizában fennálló követeléseket negyedév végi árfolyamon újra kell értékelni, ami a dollárkövetelések ese­tében 219,2 forinton történő átértékelést jelent (az előző ne­gyedév végi árfolyam 213,6 forint volt). ;. oldal Tőzsdék-piacok >- BÉT: NAGYOT UGROTT A M0L Továbbra is kivárásra játsza­nak a befektetők a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX a pén­teki határozott irány nélküli kereskedést 0,6 százalékos erősödést követően 23 065 ponton zárta. A blue chipek ve­gyesen szerepeltek, a legjobb teljesítményt az összforga­lom felét adó Mól nyújtotta. Az olajpapírok 2,2 százalék­kal, 22 345 forintig drágultak. A másik három blue chip nem mutatott jelentős elmozdulást, az OTP 0,6 százalék­kal lett olcsóbb, és 7555 forinton zárta a hetet, az MTelekom pedig stagnált. A Richter 0,7 százalékkal, egé­szen 43 900 forintig erősödött, miközben szektortársa, az Egis enyhe mínuszban, 33 000 forinton állt nap végén. > NEMZETKÖZI: LEJTŐN AZ OSZTALÉKPAPÍROK Pesszimista hangulat uralkodott pénteken a nyugat-európai tőzsdéken, a DAX 0,2 a CAC 0,4 az FTSE pedig 0,8 százalékkal gyengült. Befektetők szerint az emelkedő kamatszint komolyan fenye­geti az idei profitnövekedést. Rosszul szerepeltek a bankok és a biztosítók, csökkent az ABN Amro és az Aviva árfolya­ma. A tengerentúlon is az emelkedő kamatok miatti félelem nyomta rá bélyegét a kereskedésre, a Dow 0,4 százalékkal gyengült, miközben a Nasdaq stagnált. Az emelkedő kamat­szint leginkább az osztalékpapírokat érinti negatívan, árfo­lyamuk jelentősen csökkent a hét utolsó két napján. ► DEVIZAPIAC: ALACSONYABB PÁLYÁN A DOLLÁR Alapvető­en a csütörtöki szint közelében maradt a forint a bank­közi devizapiacon, az euró napközben 285,50 és 286 fo­rint között ingadozott, alig magasabban az előző napi 265,40-265,80 forintnál. A dollár határozottan alacso­nyabb pályán mozgott, a nap közepén ugyan rövid időre súrolta a 220 forintos határt, de a nap végén már csak 217,70 forintot ért, két forinttal kevesebbet az előző na­pinál. Az állampapírok másodpiacán a legrövidebb, há­rom hónapos futamidő referenciahozama minimális mér­tékben esett, a hat hónapos irányadó mutató nem válto­zott, a hosszabbaknál pedig szolid, de egyöntetű, 1-8 bázispontos hozamemelkedés volt megfigyelhető. S Árvíz: ez még nem a vészhelyzet ► FOTÓ: KATONA VANDA Máshol ezt már megoldot­ták gondolával >• NAPI GAZDASÁG Rendkívüli ülést tartott vasárnap a kormány a rendkí­vüli árvízi helyzet miatt, ám a vészhelyzet kihirdetését egyelőre nem tartotta szükségesnek, jóllehet Demszky Gá­bor Budapest főpolgármestere kérte ennek elrendelését. A mind méreteit, mind kiterjedését, mind várható időtarta­mát tekintve soha nem látottnak ígérkező veszély miatt újabb egymilliárd forintot irányzott elő a kormány az ár- vízvédelmi feladatok elvégzésére. Ilyen feladatokra kor­látlan számban lehet közmunkásokat alkalmazni - közöl­te a munkaügyi tárca -, 90 százalékban az állam költsé­gére. A fővárosban nemcsak az jelent veszélyt, hogy víz alá kerülnek part menti területek vagy a szigetek, hanem a fokozódó közlekedési káosz is. Egyre több úton lesz a víz az úr az ország egészében is, fennakadásokkal kell számol­ni a folyók mentén a vasúti közlekedésben, s hosszú sza­kaszokon nem üzemel egy hajójárat sem. A biztosítók már riadókészültségben vannak, az ő szerepük azonban csak később kezdődik. Egyelőre álmatlan éjszakák várnak azok­ra, akiknek az otthona vagy a vállalkozása árterületen van; a Duna árterében levő fővárosi sportlétesítmények és szó­rakozóhelyek akár a 2002-es nagy nyári áradás idején megtapasztaltnál is rosszabb helyzetbe kerülhetnek. NAPI HÍR >- 3. OLDAL Az árfolyamgarantált devizahitel a menő >• NAGY LÁSZLÓ NÁNDOR Az OTP Bank becslése sze­rint a lakossági hitelek állo­mánybővülésének túlnyomó többségét az idén is a devizahi­telek hozzák. Ezt támasztja alá az is, hogy a jelentős érdeklődés miatt a társaság meghosszabbí­totta a devizaalapú lakáscélú és szabad felhasználású ingatlan- fedezetű kölcsönökre meghir­detett akcióját. Az ügyfelek zöme már számol a kockázatok­kal is, az OTP által az elmúlt másfél hónapban folyósított hi­telek több mint 40 százalékát az árfolyamgarantált hitelek tették ki. RÉSZLETEK A 4. OLDALON > Hézagos a magyar innovációs lánc > NAPI GAZDASÄG Magyarországon az innováció nincs megfelelően támogatva, a meglévő források sem haszno­sulnak - vélik a lapunk által megkérdezett cégvezetők. Úgy érzik, hogy kevés az olyan támo­gatás, amelyre a magánszféra is pályázhat. Ráadásul nincs meg az az innovációs lánc, amely a találmányt eladható termékké tudná tenni. A magyar gazdaság a GDP 0,89 százalékát kölü k+f- re, ez uniós összehasonlításban is nagyon alacsony arány. Idén a Magyar Innovációs Nagydíjat a Richter Gedeon Rt. nyerte el. RÉSZLETEK » 2. OLDALON >• Osztrák szakszervezeti bank eladó MEGLEPŐEN JÓL TELJESÍTETT A TURIZMUS >• NAPI GAZDASÁG VESZTES EB Az osztrák szakszervezeti szö­1 vétség eladja pénzintézetét, a Bank für Arbeit und Wirtschaft- rmilMlJlhf °t (Bewag), miután vezetői be- I ismerték, hogy 1 milliárd euró veszteséget titkoltak el és a szakszervezet sztrájk­alapját használták fel hitelfedezetként az igazga­tótanács többi tagjának tudta nélkül. A botrány azután robbant ki, hogy a bank tavaly 410 millió dolláros „gyors segélyt” küldött a Refco amerikai brókercégnek néhány órával korábban, mielőtt az elismerte volna eltitkolta veszteségeit. Sikkasztás gyanújával letartóztatási parancsot adtak ki a Refco vezetője ellen - ő történetesen a Bawag vezérigaz­gatójának fia. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON > Az autógyártóknak is bajuk van Kínával >• BARABÁS T. JÁNOS Az Egyesült Államok és az EU közös panasszal fordult a WTO-hoz az autóalkatrész-importot súj­tó kínai vámok miatt. Azzal vádolják Pekinget, hogy megakadályozza külföldi alkatrészek felhasználá­sát a kínai összeszerelő üzemekben. Az USA ke­reskedelmi képviselete emlékeztetett arra, hogy Kína vállalta a helyi gyártású tartalomra vonatko­zó előírások megszüntetését és az alkatrészvámok leszállítását, de egyiket sem tette meg. A magas vá­mokkal Peking helyi beszállítócégek létrehozásá­ra akarja kényszeríteni a Kínában működő nyuga­ti autógyártókat. részletek a 6. oldalon >­Mérséklődött a folyó hiány - a korrekciók előtt A jegybank a várakozásokkal ellentétben a folyó fizetési mérleg csökkenő hiányáról számolt be; a piac nem reagált az adatra, amely elemzők szerint mindent összevetve azért nem lesz annyira szép. > MOLNÁR CSABA Tavaly mind az utolsó ne­gyedévben, mind az év egészé­ben csökkent a folyó fizetési mérleg hiánya. Az éves deficit több mint félmilliárd euróval 6,4 milliárdra apadt - ez a GDP 7,3 százaléka - , ami ked­vezőbb az elemzői várakozá­soknál és az egy évvel korábbi 6,976 milliárd eurónál is. Az utolsó negyedévben 1,486 mil­liárdos deficit mintegy 200 millióval kisebb a megelőző és mintegy 300 millióval az egy évvel korábbi hasonló idősza­ki deficitnél. Lapunk konszen­zusa 1,7 milliárdos utolsó ne­gyedévi, illetve 7 milliárd eurós éves adatot mutatott (NAPI Gazdaság, 2006. márci­.is 29., 1-2. oldal). A közzété- :elre a piac gyakorlatilag nem 'eagált, igaz, a fizetési mér­legadat már jó ideje semleges tiír ebből a szempontból. Az a rl q E lsr\r7'7 űtótűmndL' nataca erősen függ a piaci hangulat­tól, mindenki azt lát benne, amit akar - vélekedett Török Zoltán, a Raiffeisen Értékpa­pír elemzője. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > NAPI ADATOK ww^Apyuj____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2 0 0 6. ÁPRILIS 3. PjQj ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT EQaigazdasag > Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban | ► Csődfigyelő j adatbázis a NAPI Online-on: > Budapesti tőzsdeindex 23 065,09 pont (+137,46) » 1 euró (Budapest, 19 óra) 264,11 Ft (-1,29) » Étkezési búza (május) ________25 600 Ft_______(0) I I I III I >• FTSE-100 (London) JJ 964,60 pont (-50,60) >• 1 USD (Budapest. 19 óra) 217.64 Ft (-1,06) > Takarmánykukorica (május) 25 450 Ft _______(0) ? ' j >- Xetra DAX (Frankfurt) 5 970,08 pont ~ (-14,11) > Euró/dollár (19 óra) _________1,2137 ÜSD (+0.0003) > Arany (1 uncia)____________582,00 USD (-2,00) IÁ ' 1 J j 1 |Í j![ > CAC-40 (Párizs) __________5 220,85 pont (-19,25) > Font/dollár (19 óra)_______ 1,7387 USD (-0,0063) >• Brent (1 hordó)_____________65,78 USD (-0,35) 9 771217 55001 5 lilllll llllll

Next

/
Thumbnails
Contents