Napi Gazdaság, 2006. május (16. évfolyam, 84-103. szám)

2006-05-02 / 84. szám

>• FOTÓ- BLOOMBERG Rekordgyanús Van Goghot árverez a Christie’s MÖTÁR6YPIAC, 12. OLDAL > Elszaladtak a hitelek SOSEM LÁTOTT 2 mértékben nőtt márciusban a lakossági hitelállomány Népszerű lett az sms-matrica JÓ A FOGADTATÁSA 4 a mobiltelefonnal vásárolható autópálya-matricának, másfél hónap alatt több tízezret vettek így Megépíti gyárát a Hyundai A KORRUPCIÓS BOTRÁNY 5 ellenére megépíti csehországi gyárát a Hyundai - erősítette meg a dél-koreai konszern A BorsodChem 2012-re Európa legnagyobb TDI- és a Bayer után a második legna­gyobb izocianát- gyártója lesz, ár­bevétele megha­ladja majd a másfél milliárd eurót - ha telje­sülnek a pénte­ken meghirdetett stratégiában meghatározott célok. A társaság igyekszik kihasználni, hogy nagy konkurensei Ázsiában bővítenék, így a kapacitások földrajzi eloszlá­sa eltolódott. Az árbevétel szerkezetén belül a mostani 30-40 százalékkal szemben 70 százalékra emelkedik az izocianátok aránya, amelyek sokkal jobb, az átlagos 15 százalék helyett 25-30 százalékos EBITDA-marginnal rendelkeznek - mondta Kay Gugler, A társaság árbevéte­le a tervek szerint hat év alatt másfél milliárd euróra emelkedik, EBITDA-ja pedig meghaladja majd a 300 millió eurót. Az idei évvel kapcsolatban lllésy János pénzügyi igazgató elmondta, az első negyedév rekord- szintű, hatmilliárdos üzemi teljesítményét nehéz lenne megismételni. A vezető 200 milliárdot meghaladó árbe­vételt prognosztizált 2006-ra. r. oldal EURÓPA LEGNAGYOBBJA LENNE A BORSODCHEM Tőzsdék-piacok ► BÉT: HULLÁMVASÚT A FOTEX PIACÁN A BUX pénteken délelőtt kissé emelkedett, délután azonban már lefelé tartott, végül 0,3 százalékos pluszban, 24 356 ponton ál­lapodott meg. A blue chipek nem mutattak jelentős el­mozdulást, a legjobban az OTP és az MTelekom szere­pelt, egy százalékot meghaladó nyereséggel. A Mól 0,1 százalékos erősödéssel, 24 850 forinton búcsúzott. El­adók uralták a gyógyszerszektort. A kisebb papírok közül a legtöbb izgalmat a Fotex szolgáltatta, a részvények a kereskedés első felében még kétszázalékos pluszban forogtak, majd hirtelen esésnek indultak. ► KÜLFÖLD: HATALMASAT BUKOTT A MICROSOFT Január óta a legrosszabb hetet zárták a pénteken a nyugat-európai részvénypiacok, a DAX 1, a CAC 0,5, az FTSE pedig 0,6 százalékkal gyengült. Szakértők a kialakult pesszimiz­must azzal magyarázzák, hogy a gyorsjelentési időszak eddigi eredményei jellemzően elmaradtak az elemzők várakozásaitól, amelyek mostanra talán túlzottan is op­timistává váltak. Az elmúlt hét vége a tengerentúlon a Microsoftról szólt, a cég az elmúlt öt év legnagyobb buká­sát szenvedte el pénteken. A szoftvermamut részvényei több leminősítés nyomán pár óra leforgása alatt 11 száza­lékot veszítettek értékükből, aminek következtében a vál­lalat teljes értéke közel 32 milliárd dollárral csökkent ► ÁLLAMPAPÍRPIAC: CSENDESEN KÉSZÜLT A FORINT A HOSSZÚ HÉTVÉGÉRE A háromnapos szünet előtt - a pozí­ciózárásoknak és a csütörtöki jegybanki kommentárok­nak köszönhetően viszonylag élénk forgalom mellett - némileg erősödött a forint a bankközi devizapiacon. Az euró jegyzése a csütörtöki 264-es zárószintről először 263-ig esett, majd a délelőtt folyamán 265-ig ugrott fel. Délután aztán megnyugodtak a kedélyek, a forint ismét erősödni kezdett, s délután 5-kor már ismét az előző napi ár alatt hozzá lehetett jutni az európai devizához, az eurót ekkor 263,5-en jegyezték. NÉGY RÉGI TAGÁLLAM SZABADÍTOTTA FEL MUNKAERŐPIACÁT AZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT ORSZÁGOK SZÁMÁRA Bulgáriának várnia kell? >• GÁTI TIBOR Az Európai Bizottság a május 16-án esedékes jelentésében azt fogja javasolni a tagállamoknak, hogy Románia 2007. január el­sején nyerjen felvételt az Euró­pai Unióba, de Bulgária csatla­kozását halasszák el egy évvel - értesült az Adevarul román lap brüsszeli diplomáciai forrá­sokból. A két ország csatlakozá­si szerződésében található védzáradék értelmében az ere­detileg 2007-re tervezett belé­pés egy évvel elhalasztható, Bulgária esetében ehhez az uniós kormányok egyhangú döntése szükséges. Sokba került a madárinfluenza > MOLNÁR BARBARA Összesen 75,5 millió forintot fordítottak a madárinfluenza elleni védekezésre január else­je és március 15-e között - mondta lapunknak Süth Miklós országos főállatorvos. E költség­be tartoznak a mintavételek, a védőruhák és a fertőtlenítő szerek is. Bár április 21-én a kormány feloldotta az utolsó védő- és megfigyelőzónát, idén kétmilliárd forintot költenek a járványvédelem infrastruktú­rájának megerősítésére. A rizi­kóterületeken egyes biztonsági intézkedések az év végéig ma­radnak érvényben. RÉSZLETEK A 2. OLDALON > Az Alkotmánybírósághoz fordult a VOSZ >• HŐNYI GYULA Alkotmányossági felülvizsgálatot kér a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) a tavaly elfogadott, idén nyáron életbe lépő kereskedelmi törvénnyel szemben. A szervezet a beadványt még a választások előtt, április negyedikén juttatta el a legfelsőbb jogi grémiumnak, ám a választások miatt nem kívánta kommuni­kálni, tekintettel arra, hogy a VOSZ szerint nem politikai, ha­nem komoly szakmai hibákról van szó. folytatás a 4. oldalon >­Foglalkoztatás - negyedáron > NAGY LASZLÚ NÁNDOR A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) számára legfeljebb jogi­technikai, semmint üzleti problémát vetne fel az az EU- bizottsági javaslat, amely sze­rint a csekély összegű állami A napokban megfogalmazott terve­zet alapvető újdonsága, hogy 150 ezer euróbán határozná meg a tá­mogatás maximumát, de az eddigi 100 ezer euróra vonatkozó összeg nem a támogatott projekt összegére (hitel vagy garancia), hanem az adott konstrukción belül a tényle­ges támogatás nagyságára vonat­kozott, s így például Magyarorszá­gon egy ennek keretében folyósít­ható fejlesztési hitel nagysága akár egymillió euró felett is lehetett. támogatásokra vonatkozó ren­delet (úgynevezett de minimis szabály) megváltozna. Szakér­tők egyébként arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a mostani javaslat csak egy, a témában lé­tező több előterjesztés közül, amelyek az EU-támogatási rendszerének reformjára vo­natkoznak - igaz, ez utóbbi megoldás tűnik mind ez idáig a legrosszabbnak. Néhány hó- Akihelyezett napja még attól volt hangos az 140 milliárd uniós sajtó, hogy a de minimis forintból keretet - változatlan feltételek 300 millió mellett - 300 ezer euróra „bukhatna” emelnék. folytatás a 4. oldalon > A tapasztalatok szerint a szegé­nyebb orszá­gokból jövők valóban letörik a béreket - leg­alábbis saját vonatkozásuk­ban biztosan >■ NAPI GAZDASÁB Az unió eredeti tagjai közül már csak három ország zárkózik el attól, hogy az újonnan csat- lakozottakból jövő munkavállalókat fogadjon. A merev álláspont azonban közülük is csak Auszt­riára és Németországra igaz, Hollandia várha­tóan még az idén a nyitás irányába léphet. Ausztriában egyébként, bár a lakosság a korlá­tozást támogatja, a helyi vállalkozók már fel­emelték szavukat a könnyítések mellett. Az ő érvelésük is rávilágít azonban némiképp arra, hogy maga a liberalizáció sem mentes az ellent­mondásoktól. A helyi hatóságok vizsgálatai alap­ján ugyanis számos országban bukkantak olyan visszaélésekre, amelyek a kelet-közép-európai munkavállalókat érintették. Kétségtelennek tű­nik, hogy a szegényebb országokból jövő dolgo­zók letörik a béreket. Hiába a minimumbér, megtalálják a módját annak, hogy kijátsszák a szabályokat. A legnagyobb gondok persze az il­legális foglalkoztatás terén vannak. Azt, hogy mennyire összetett a kérdés, jól mutatja: tízmil­lió eurós akcióprogrammal kívánják elérni, hogy a munkavállalók a jelenleginél mobilab- bak legyenek. Ma ugyanis csak az európai polgárok két százalé­ka él másik EU-tagállamban. NAPI HÍR >- 3. OLDAL MFB: CSUPÁN NÉGY PROJEKT NEM FELELNE MEG AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSNAK De minimis: rossz irány wmOAPMUJ___________________________________________________________________________________________ ___________ 2006. MÁjUS 2. Bajai 1171FTI FS PFN7ÍIRYI HÍRLAP 220 FT ......... - " l xVI ÉVFOLYAM 84 (4165) SZÁM H ■^^Híll'tlltHllik ___gazdasági Miről ismerhető fel egy Sixtautő? MAI számunkban I MAGYAR GAZDASÁG Iz BEFEKTETŐ 113 INGATLANPIAC 118 ____________________________1 I A PIACOK MÁR TÚLLÉPTEK A VÁLASZTÁSON ________________________DUPLA SZORÍTÁSBAN A DOLLÁR___________________ VÁROSREHABILITÁCIÓ ANGYALFÖLDÖN________________ NAPI ADATOK _______________________ *■ Budapesti tőzsdeindex 24 356,29 pont (+70,45) »• 1 euró (Budapest, 19 óra) ______263,36 Ft______(-0,36) *• Étkezési búza (május)________26 220 Ft_______(-80) II II II |||||| Ilii 0 6 0 8 4 *• FTSE—100 (London) _______6 023,10 pont (-36,90) >• 1 USD (Budapest, 19 óra)______208,60 Ft______(-1,77) > Takarmánykukorica (május) 26 290 Ft_______(-10)’ ► Xetra DAX (Frankfurt) 6 009,89 pont (-57,85) >- Euró/dollár (19 óra) __________1,2629 ÜSD (+0,0093) > Arany (1 uncia)_________ 644,00 USD (+6,00) *• CAC—40 (Párizs) __________5J88.40 pont (-25,15) > Font/dollár (19 óra) 1,8210 USD (+0,0182) >• Brent (1 hordó)_______________72,17 USD (+0,95) 9 77*217 '50022

Next

/
Thumbnails
Contents