Napi Gazdaság, 2006. június (16. évfolyam, 106-125. szám)

2006-06-01 / 106. szám

MAI számunkban I HÍRVERŐ I? I JOGI TANÁCSADÓ Is I NYERSANYAG- ÉS ÁRUPIACOK lis _________________■ | I A FŐVÁROS KÖZBESZERZÉST HIRDETETT A KÖZRAKTÁRAKRA__________I AZ ÉN HÁZAM, A TE CÉGED, A Ml RÉSZVÉNYÜNK | KEVESEBB GABONÁT VÁR IDÉN A FAQ_________________ ÚJABB GLÓBUS-AJÁNLAT 460 FORINTON A Globus tegnapi közgyűlése a fő tulajdonosoknak kö­szönhetően megszavazta a cég részvényeinek tőzsdei ki­vezetését. így a francia Union Fermiére Morbihannaise Société Coopérative Agricole (UFM) a BÉT szabályzatá­ban foglaltaknak megfelelően előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy tőzsdei kivezetési ajánlatot tesz 460 forinton, erre hamarosan sor kerülhet. Dióslaki Gábor, a TEBÉSZ elnöke kifogásolta a kivezetési ajánlathoz meg­határozott árfolyamot. Mint mondta, szerinte az árfolyam kiszámításánál figyelembe kell venni a Templeton-alap által kapott vételárat és az alapnak fizetett opciós díjat is, s ez vélhetően magasabb összeget jelent a 460 forin­tos ajánlati árnál. A Templeton befektetési alapja a nyil­vános vételi ajánlatban értékesítette részvényeit, s nem a részvényeire adott vételi opciót hívták le - válaszolta a Glóbus-menedzsment. A Templeton bejelentésében május 24-ét jelölte meg befolyása csökkenésének idő­pontjaként, ez pedig egy héttel az ajánlat lezárása után volt. Az alap valószínűleg tévedett bejelentésében - vélte a konzervcég vezetése. il. OLDAL Tőzsdék-piacok ► BÉT: MINDENT BELEADTAK A ZÁRÁSBAN Mozgalmas napot tudhat maga mögött a BÉT részvénypiaca. A keddi ame­rikai esés miatt nagy mínusszal indult a kereskedés, majd hatalmas forgalom mellett pluszba kerültek az ár­folyamok. A zárásban azután furcsa dolog történt: a veze­tő papírokból, különösen Mólból nagy eladó tételeket rak­tak a könyvbe, aminek hatására az index 450 pontot esett, így végül 2,3 százalékos csökkenéssel, 21 244 ponton zárt. A Mól 21 ezer forinton végzett, az OTP 6811 forintra csúszott vissza. Nem remekeltek a gyógyszergyártók sem, a Richter 40 ezer, az Egis 27 450 forintra gyengült. A Ma­gyar Telekom 946 forinton zárt, a Démász árfolyama 6 szá­zalékkal, 15 ezer forintra mérséklődött. ► NEMZETKÖZI: EGY NAP ZUHANÁS, EGY NAP RALLY A keddi zuhanást követően tegnap fölfelé tartottak az árfolyamok a nyugat-európai részvénypiacokon. Az indexek a délelőtt folyamán még a negatív tartományban tartózkodtak, a kereskedés második felében érkező vevőknek köszönhe­tően a DAX és az FTSE végül 1,3 százalékos, a CAC pe­dig 0,7 százalékos pluszban zárt. Fölfelé tartott az idei évben eddig gyengén szereplő távközlési szektor, jelen­tős emelkedéssel zárt a France Télécom, a Deutsche Telekom és a Vodafone. Jól kezdték a kereskedést a ten­gerentúli indexek is. ► DEVIZAPIAC: EGY FORINTTAL DRÁGULT AZ EURÓ Gyengült a forint szerdán, a nap elején egy rövid időre 263,40 fo­rintig is felszaladt az euró kurzusa, azután kora délután­ra 261,90 forintig is süllyedt. A hivatalos kereskedési idő végén 262,60 forint volt az ára, egy forinttal több az egy nappal korábbinál. A dollár is drágult, este a 205 fo­rintot is súrolta. A másodlagos állampapírpiacon a rövid futamidejű referenciahozamok csökkentek pár bázis­ponttal, a többévesek viszont hasonló mértékben, 2-6 bázisponttal emelkedtek. A bankközi pénzpiacon az egy­napos kamatok egy újabb egész százalékponttal, évi hét százalékra, sőt a fölé is emelkedtek. Külföldre megy a MetaloBox >- NAPI GAZDASÁG Csehországban és Romániában alapít leány- vállalatot a székesfehérvári székhelyű Metalo­Box Kft. Ha a tapasztalatok kedvezőek lesznek, a Magyarországon piacvezető öltözőszekrény- gyártó és -forgalmazó néhány éven belül az egész kelet-közép-európai térségben megjele­nik. A külföldi expanzióra több száz millió fo­rintot költenek. A két országban egyelőre csak kereskedelmi képviseleteket, valamint raktára­kat hoznak létre, ám idővel a gyártás kihelyezé­séről is döntés születhet. részletek a 4. oldalon >■ Szeptembertől szorulhat a prés Év közben is újra lehet fo­galmazni az adákódexet > KARI SAZDASÁG Csaknem az összes adót megemelheti a kormány év közben, így szeptembertől növekedhet a társasági adó és megszűnhet a 15 százalékos kedvezményes áfa - állít­ják a szocialista frakció gazdasági szakértői -, ráadásul az alkotmányossági akadályok kiküszöbölésére is meg­van a megoldás. A frakció szerint az adórendszer változ­tatásával elsősorban a tb-kasszát kell megerősíteni, ezért növelni kell az egészségbiztosítási hozzájárulást, meg kell tartani a kihalásra ítélt tételes ehót és el kell halasztani az adócsökkentési program vonatkozó részét. Fájdalmas csapás éri az evába kapaszkodó vállalkozókat is: az adó­nem kulcsa 10 százalékponttal is nagyobb lehet. Komo­lyabb költségek nélkül még így is megérheti evában ma­radni, de a könnyű éveknek vége. Vigaszt nyújthat vala­melyest, ha a kormány kitart vállalkozásfejlesztési prog­ramja mellett; a kedvezmények köre kissé bővül is, az ügyintézés egyszerűsítésében pedig talán tényleg lesz to­vábblépés az ígéretek szintjéről. A kormányzat minden­esetre magán kezdi az ígéretek beváltását: mintegy 1400 fős leépítést hajtanak végre a minisztériumokban az év végéig - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Gyurcsány Ferenc -, ennek keretében alaptevékenységeket vonnak majd össze egy egységes Kormányzati Szolgáltatási Köz­pontba. Lapunk számítása szerint ezzel középtávon évente 10-20 milliárd forint takarítható meg - csepp a közszféra bérköltségének több mint ezermilliárdos tengerében. NAPI HÍR >- 3. OLDAL Eladják a HM margitszigeti ingatlanait >• MOLNÁR ANNAMÁRIA A Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó Zrt. hamaro­san meghirdeti a Honvédelmi Minisztérium (HM) kezelésé­ben lévő margitszigeti Európa Házat és vendégházat - tudta meg a NAPI Gazdaság. Az 1927-ben épült Európa Ház eredetileg a dunai vízi sporto­kat szolgáló létesítmény volt, a vendégház pedig csónakház­ként üzemelt. Az értékes telek- ingatlanokon álló, egyedülálló elhelyezkedésű épületeket a HM 2004 óta nem használja. RÉSZLETEK A 7. OLDALON >• Varsó korlátozná az uniós agrárexportot? >• BftRftBÁS T. JÄN0S Lengyelország akár már a jövő héttől korlátozhatja a terü­letén áthaladó, Oroszországba és Ukrajnába irányuló uniós élelmiszerexportot - közölte Andrzej Lepper lengyel mi­niszterelnök-helyettes és mező- gazdasági miniszter -, ha az Európai Unió nem nyújt haté­kony segítséget ahhoz, hogy Varsó felújíthassa élelmiszer­eladásait e két országba, ugyanis mindkettő leállította a lengyel húsimportot. A parasz­ti Önvédelem vezére szerint hamisak azok az orosz és uk­rán állítások, hogy a lengyel élelmiszerek nem felelnek meg állat-egészségügyi előírá­saiknak és minőségi követel­ményeiknek. RÉSZLETEK ft 6. OLDALON >• Tódulnak az autógyártók Oroszországba > GAT! TIBOR Több nyugati autógyártó új befektetésekről tár­gyal az orosz illetékesekkel, a Volkswagen már megállapodást is kötött egy összeszerelő üzem létrehozásáról, ahol először Skoda Octaviák, utá­na Volkswagenek készülnek majd, köztük egy az orosz piacra szánt olcsó Polo szedán. A General Motors Corp. is előrehaladott tárgyalásokat foly­tat egy 200 millió dolláros összeszerelő üzem lét­rehozásáról Szentpétervár közelében. A Renault SA tegnap megerősítette, hogy tárgyal Togliatti­ban az AvtoVazzal, amely eddig a General Mo­torsszal működött együtt. részletek az 5. oldalon >­Egymilliárdot spórolhat az MTV , > DIÓSZEGI IÚZSEF LÉTSZÁM Az MTV gyökeresen átala­POP kítja munkaerő-gazdálkodá­i.Ufalu áát, ami az előzetes becslések szerint 500-1000 millió fo- • rjnj()s megtakarítást eredmé­nyez. Az így felszabaduló forrásokat az MTV közszolgálati feladatainak kiteljesítésére fordít­ja. A megbízási és vállalkozási szerződések, il­letve az eseti felkérővél történő foglalkoztatás radikális visszaszorítása 700-800 embert érint. Jelenleg a határozott, illetve határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak létszáma 1625 fő. RÉSZLETEK A 4. OLDALON ► AZ ÁSZ-SZAL EGY IRÁNYBAN GONDOLKODIK A KOALÍCIÓ Van remény a kampánypénzek fehéredésére A kormányzat végre elhatározni látszik magát a kampánypénzek ellenőrzésének növelésére, s a ja­vaslataiban többnyire fellelhetőek az Állami Számvevőszék régóta „érvényben lévő” észrevételei. > MOLRÁR CSABA A választási kampánypén­zek ellenőrzésével kapcsolat­ban a miniszterelnök által ed­dig megfogalmazott javaslatok zömében figyelembe veszik a számvevőszék korábbi észre­vételeit - mondta lapunknak Lóránt Zoltán, az Állami Szám­vevőszék (ÁSZ) főigazgatója. A legnagyobb nehézséget az je­lenti, hogy a választási eljárás szabályozása döntően politikai értelemben definiálja a kam­pányt, s csak töredéke foglal­kozik a kampánypénzekkel. FOLYTATÁS A 2. OLDALON >• NAPI ADATOK >■ Budapesti tőzsdeindex _____21 244,1 pont (-504,18) *• 1 euró (Budapest, 19 óra)_____262,68 Ft_____(1,337) *■ Étkezési búza (augusztus) 24 300 Ft_____(+100) ► FTSE-100 (London)__________5 724 pont (71,80) > 1 USD (Budapest, 19 óra) 204,67 Ft (2,045) > Takarmánykukorica (július) 28 000 Ft_______(0) > Xetra DAX (Frankfurt) 5 692,86 pont (70,43) > Euró/dollár (19 óra)_________1,2835 USD (-0,0061) > Arany (1 uncia) ___________653,00 USD (-7,50) >• CAC-40 (Párizs) _________4 930,18 pont (36,31) >• Font/dollár (19 óra)_________1,8736 USD (0,0658) > Brent (1 hordó)___________70,10 USD (-1,30) ^WOAPUiU _______________________________________________________________________________________________________ 2 0 0 6. JÚNIUS 1. HM ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT I XVI. ÉVFOLYAM 106. (4187.) SZÁM if * A Z d Cj| á^atihtekkel uj szolgálunk > oldalára, > hírlevelébe, intranetjére, S gazdagodunk? fe-lBiztosítónak ára Ukrajnában >8^^ műsorába. I ELRETTENTOEK r A PSZAF MATOL SZEPTEMBER KETSZERESERE EMELIK V4Pf rri . , ? f lennének, de éven- Sv Ájg* ■ végéig megtiltotta a MÁV Ál- ám a lakossági földgáz árát ® NArl UOZOdSOgra. I te csak 600 vágyó- /1 talános Biztosítónak, hogy új | M Ukrajnában - ezer köbmé- I _ ., / nosodási vizsgálatot L—LU kötelező gépjármű-felelősség- i j tér több mint kétheti £mmJ tart az APEH M biztosítási szerződést kössön | V 9 átlagbérbe fog kerülni _ * 111 Hl 9 77121 7 550046 lllllll III

Next

/
Thumbnails
Contents