Napi Gazdaság, 2006. december (16. évfolyam, 234-252. szám)

2006-12-01 / 234. szám

AZ OTP KILÉPETT A SAJÁT ÁRNYÉKÁBÓL I *7 OTD ÄDcnivAM/i Duplázza a tétet CsányiSándor’az 8Í00___ _______ OTP elnöke. Míg a pénzintézet tavaszi 8100 t\k fi közgyűlése által el­7 5oo flrjLiPr-T-----------fogadott négyéves eso« Y i terv2010-re345 I JS milliárd forint nettó 1 [Ur eredményt irányzott 57oo-----------U----------- elő (igaz, ebben az 5100 ______J_______ idei szerzemények 2006.i.3. zoo6.xr3o. hatásával még nem számoltak), tegnap a Reutersnek adott interjújában ennek csaknem duplájá­ról, 2-2,5 milliárd eurós eredményről beszélt. Csányi utalt arra is, hogy ehhez - a mai számokból kiindulva - 25-30 milliárd euró közötti kapitalizáció tartozhat. Vagyis: ha nem változik a részvényszám, az árfolyam 10-12 közötti P/E-vel számolva elérheti a 90-110 eurót, azaz a 23-28 ezer forintot. Amint Csányi elmondta, az idei akvizíciós hullám után jövőre az OTP sem kicsi, sem nagy felvásárlást nem tervez, elfogadható osztalé­kot akar fizetni részvényeseinek és „némi" tartalékot is fel akar halmozni. Januártól átalakul az OTP-csoport ve­zetési rendszere is. n. OLDAL Tőzsdék-piacok ► BÉT: CSAK Tíz PERC VOLT A HOSSZ Nem tartott ki a nap eleji derűs hangulat a tőzsdén, a blue chipek árfolyama az optimista startot követően folyamatosan esett. Legin­kább az OTP, amely 1,9 százalékkal ért kevesebbet zá­ráskor. Kora délutánig dacolt az egyre pesszimistábbá váló befektetői hangulattal a Mól, ebédidő után azonban elfogyott az ereje. A Richter egy százalékkal, 40 000 fo­rintra, a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, 945 forintra gyengült. Az első percekben fölfelé tartó BUX hamar el­vesztette lendületét, és a napot 1,3 százalékos mínusz­ban, 22 880 ponton fejezte be. ► KÜLFÖLD: SÜLLYEDÉS KIVÉTELEKKEL Európában a részvé­nyek zöme gyengült, az olajipari cégek, valamint a bá­nyaipari behemótok - mint a Rio Tinto, az Antofagasta és a BHP Billiton - viszont komoly erősödést könyvel­hettek el a nap végén. Az Egyesült Államokban egy makroadat tette lejtőre a mutatókat: az ország közép­nyugati, Chicago környéki iparának váratlanul csökkenő teljesítményét jelző beszerzési menedzserindexet ugyan­is csalódással fogadták a befektetők. A dollár gyengült az euróval szemben: lapzártánkkor a korábbi 1,3152-ről 1,3262-ig süllyedt az árfolyam. ► DEVIZAPIAC: STAGNÁLTAK AZ ÁRFOLYAMOK Az utóbbi na­pokhoz hasonlóan minimális mozgások jellemezték a bankközi devizapiacot. Az euró 256,30 forinton kezdte szereplését, a dollár 194,40 forinton, és aztán nem is vál­toztak számottevően az árfolyamok. Az állampapírok má­sodlagos piacán a két legrövidebb, és a leghosszabb, 15 éves futamidejű állampapír hozama 1-3 bázisponttal csökkent, eközben a 3, 5 és 10 éves kötvények benchmarkja pár bázisponttal nőtt, a 12 hónapos kincstár- jegy esetében pedig nem történt változás. Az éves kincs­tárjegyek aukcióján eléggé mérsékelt volt az érdeklődés. Lengyelország lett az éltanuló ► BARABÁS T. 1ÁN0S A lengyel kormány elfogadta az aktualizált konvergenciaprogramot, amely azzal számol, hogy a GDP gyors növekedése megoldja a költ­ségvetési hiány problémáját. (Lengyelországban sokkal jobb a helyzet, mint Magyarországon.) A lengyelek, ha akarják, a közeljövőben képesek lesznek minden maastrichti feltételt teljesíteni - mondta Joaquin Almunia, az Európai Bizott­ság pénzügyi biztosa tegnapi sajtóértekezletén Cipruson. Magyarországról szólva kifejtette, hogy óriási a költségvetési hiány, és nehéz lesz annak csökkentése, de a jövő évi költségvetést „rendkí­vül ambiciózusnak és bátornak” minősítette. RÉSZLETEK A 6. OLDALON >• Kizsebeli a cégeket a január > NAPI GAZDASÁG Egy hónapjuk maradt a cégeknek, hogy felkészüljenek az új év hozta változásokra. Nem árt felkészülni jelen­tősebb közműdíjemelésre, mert bár egyes önkormány­zatoknál - például a fővárosinál - hétpecsétes titokként kezelik a növekedés tervezett mértékét, valószínűnek tűnik, hogy 10 százalék alatt nem lehet majd megúszni a rezsiköltségek emelkedését. Vagyis bőven infláció fe­letti drágulásra van kilátás. Kevesebb aggódnivalójuk van a vállalkozásoknak az adóváltozások miatt, a zseb­be vágó intézkedések már idén életbe léptek. Az elvárt adó sorsáról pedig az Alkotmánybíróság mondja majd ki a végső szót. Nemcsak elvesz, de ad is az adócsomag: a nagyobb cégeknek kedvezőbb adóalap-elszámolást a különadónál, a kisebbeknek kedvezményt az e-bevallás- hoz. A jövő évtől várhatóan egyszerűsö- ■■■■■■iiaH dik, gyorsabbá válik a cégek piacra lépé- KMUMíllifl se - ígéri az igazságügyi minisztérium. HCZUEHB Csak két hónapig kell izgulniuk a tilosban parkolóknak > HORNIAK BALÁZS A kormány is támogatja azt a törvénymódosítást, amely megváltoztatná a parkolási díj fizetésének szabályozását. Ha a parlament is elfogadja a javas­latot, akkor a pótdíjfizetési fel­szólítást 60 napon belül postá­ra kell majd adnia a parkoló üzemeltetőjének, a díj- és pót­díjfizetési kötelezettség egy év alatt évülne el, szemben a je­lenlegi öt évvel, késedelmi ka­matot pedig nem követelhetné­nek a cégek. RÉSZLETEK A 4. OLDALON ► Egységesíti nemzetközi hálózatát a CBA >■ HŐNYI GYULA Konszolidációs fázisba ke­rült a CBA Kereskedelmi Kft. nemzetközi hálózata: a jövőben a meglévő tíz tagvállalat össze­sen mintegy hatezer üzletét egységesítik és közös kereske­delempolitikát alakítanak ki. Ez vonatkozik a saját márkás termékek gyártására, a rek­lám-marketing kommunikáci­óra és a beszerzési szerződé­sekre is. Ugyancsak a tervek között szerepel a szervezeti fel­építés központosítása. RÉSZLETEK A 4. OLDALON >• Kdka János egy helyben topog >• DIÓSZEGI JÓZSEF EGYEZTETÉS Kitaposott úton kezdett hoz­2 zá a gazdasági tárca a helykö­zi személyszállítás regionális M«--—^ reformjához, mind ez ideig ™ mégsem jutott messzire. A MÁV-nál sok évvel ezelőtt már megálmodtak egy tervet (az úgynevezett vésztői pilotpro- jektet), amelynek keretében az önkormányzat­ok bevonásával akarták üzemeltetni a régió vas­úti közlekedését, egyben kiküszöbölve a helyi közlekedés párhuzamosságait. Az ötlet azonban évek múlva sem valósult meg. Kóka János, a közlekedési tárca vezetője nemrég hasonlót álmodott: a tárca ugyanebben a régióban akarta - más területek mellett - el­sőként összehangolni a két közlekedési társaság járatait. Az összehangolást a dél-alföldi és nyu­gat-magyarországi régióban 2006 második fe­lében, további két régióban 2007 első felében, a fennmaradó három régióban pedig a jövő év végére végeznék el - amint az olvasható a GKM honlapján is. Mindjárt itt az év vége, de az idei tervek va­lóra váltásáról semmi hír. Ábrahám Gergelytől, a minisztérium szóvivőjétől most azt a tájékoz­tatást kaptuk, hogy folyamatosak a személyszál­lítási közszolgáltatás átszervezésével kapcsola­tos egyeztetések. A nyugat-dunántúli és a dél­alföldi régióban az egyeztetés az ütemezés sze­rint halad. FOLYTATÁS A 2. OLDALON >• ÉRZŐDIK A KÖZIGAZGATASI ÁLLAMTITKÁROK Hl ANYA A munka felét végezték el a tárcák októberig LAMPERTH MÓNIKA Ennyi feladatot kaptunk, a felét se telje­sítettük > BAKA ZOLTÁN Az október végéig teljesíten­dő feladatok alig több mint fe­lével végeztek a tárcák az új kormány megalakulása óta. lm formációink szerint a kabinet munkatervében közel 70 fel­adat szerepel, ebből a határidő­ig 36-ot pipált ki. Mostanra azonban tovább apadt a lema­radás, a kormány például teg­nap döntött az országos ki­sebbségi önkormányzatok egy­szeri ingyenes vagyonjuttatásá­ról - ezzel tehát csökkent a szociális tárca pótlandó teen­dőinek száma. A minisztériumok közül a legnagyobb lemaradásban lát­szólag a földművelésügy van: a számára kiszabott két feladat - több, agrártárgyú törvény mó­dosításának, valamint az egysé­ges élelmiszer-biztonsági szer­NAPI ADATOK vezet felállításának előkészíté­se - közül egyiket sem hajtotta végre, vagyis a teljesítménye 0 százalékos. Helyesebb azonban úgy tekinteni, hogy nem mara­déktalanul hajtotta végre: a tör­vénycsomagot például újabb, a növényvédelmet, állattenyész­tést és a bortörvényt érintő jog­harmonizációs módosításokkal kellett kiegészíteniük. FOLYTATÁS A 2. OLDALON ► WWVOAPüjllJ _____________________________________________________________________________________________ 20Q6. DECEMBER 1-2. ^^^^^ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT L^jyjgazddsag sp VERES JÁN0S A SVED HÁTTERŰ VÁLLALAT Éfffllí A MICROSOFT ÚJ OPERÁCIÓS pénzügyminiszter . > _( m a nyolcmilliárd forintos idei Mm&J’ rendszerét, a Vistát már -»* 1 ff. § aláírta az újabb / I fejlesztés után jövőre is megvásárolhatják az üzleti X 620 millió eurós Z~JL hasonló beruházást hajt végre H*® É \\ felhasználók - a többiek wmmé hitelszerződéseket it - jelentette be a vezérigazgató \ ß csak január végén MAI számunkban MAGYAR VÁLLALATOK U NEMZETKÖZI GAZDASÁG le I PIHENŐ Is ________________________________________________| ÁRTÁRGYALÁS A CLUB ALIGÁRA_________________________ PRIVATIZÁCIÓS KORRUPCIÓS BOTRÁNY ROMÁNIÁBAN | JÓL NEVELT LÁZADÓ___________________________ 91! IfflO mi inni > Budapesti tőzsdeindex _____22880,67 pont (-293,63) >• 1 euró (Budapest, 19 óra)_____256,57 Ft______(-0,62) > Étkezési búza (december)_____34 040 Ft_____(-160) > FTSE-100 (London) ________6048,80 pont (-35,60) >• 1 USD (Budapest, 19 óra)_____193,47 Ft______(-2,03) >• Takarmánykukorica (december) 30 520 Ft______(-80) > Xetra DAX (Frankfurt)_______6309,19 pont (-54,61) >• Euró/dollár (19 óra) _________1,3256 USD (0,0100) > Arany (1 uncia)__________ 646,70 USD (9,20) > CAC-40 (Párizs) __________5327,64 pont (-53,61) ► Font/dollár (19 óra)_________1,9680 USD (0,0186) >- Brent (1 hordó)_____________64,21 USD (1,51)

Next

/
Thumbnails
Contents