Napi Gazdaság, 2007. január (17. évfolyam, 1-22. szám)

2007-01-02 / 1. szám

TŐZSDÉK 2006: PERU VOLT A LEGJOBB Hullámvasútszerű pályát befutva 2006-ban 19,53 száza­lékkal emelkedett a BUX, így - a júniusi, hétezer pontos korrekció dacára - nem tört meg a 2003 augusztusa óta PÁRHUZAMOS INTERJÚK Nehéz megvonni 2006 mérlegét tartó hossz a magyar tőzsdén. Nemzetközi szinten Buda­pest az európai vezető börzékhez hasonló százalékos emelkedést tudhatott maga mögött, míg az amerikai tőzsdék többségét megelőztük. Az év legjobban teljesítő tőzsdéje - minden esetben dollárban számolt hozam alapján - a perui volt, a dél-amerikai ország részvényin­dexe közel 190 százalékkal erősödött, de nem volt okuk panaszra a vietnami és a venezuelai börzéken befekte­tőknek sem. A 2006-os év legrosszabb teljesítményt nyújtó tőzsdéi az Öböl menti országokból kerültek ki. 7- oldal >• Tőzsdék-piacok ► BÉT: ERŐSÖDÉSSEL BÚCSÚZOTT A BUX Az év utolsó tőzsde­napján délután fél kettőkor fejeződött be a kereskedés, a rövidített programban a BUX fél százalékkal, 24 844 pontra erősödött. A forgalom közel húszmilliárd forint volt, amely­nek kétharmadát a bankrészvény adta. A blue chipek vegye­sen szerepeltek, a legjobban az OTP, a legrosszabbul a Ma­gyar Telekom teljesített. A bankpapír az év utolsó kereske­dési napjára is megőrizte a megelőző hónapokban mutatott erejét, a jegyzés történelmi zárócsúcson búcsúzott 2006-tól. Az utolsó papírok 8750 forinton cseréltek gazdát, ami más­fél százalékos felértékelődésnek felelt meg. ► NEMZETKÖZI: KIS VESZTESÉG A VÉGÉRE A pénteki napon kismértékű veszteséget mutatott az irányadó londoni és frankfurti részvényindex, az FTSE-100 0,3, a DAX 0,2 százalékos mínuszban zárt, miközben a párizsi CAC 0,2 százalékos pluszban fejezte be a napot. Jelentősen drá­gult a Suez, az erősödés annak volt köszönhető, hogy a hírek szerint a francia milliárdos, Francois Pinault felvá­sárlási ajánlatot készül tenni a társaságra. A tengerentú­lon a kereskedés elején fölfelé tartottak a főbb rész­vényindexek, végül azonban kismértékű veszteséggel búcsúztak a 2006-os évtől. A Dow 0,3, a Nasdaq 0,4 százalékos mínuszban zárt. Lefelé tartottak az olajipari részvények, drágult viszont az Apple. ► DEVIZA: VISSZATÉRT A FORINT, OLCSÓBB LETT A DOLLÁR Szerény likviditás mellett bő egyforintos sávban ingadoz­va búcsúzott az euró jegyzése a bankközi devizapiacon, de az árfolyam Így is jórészt a 252-es szint alatt töltötte a nap nagy részét. Mig a péntek délutáni euróárfolyam gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival, a dol­lár - az euróhoz viszonyított gyengülése következtében - egy esztendő alatt több mint 20 forinttal lett olcsóbb. Bár 2006 utolsó kereskedési napján sem mozdultak el szá­mottevően a referenciahozamok az állampapírok másod­lagos piacán, az így kialakult benchmarkok jócskán el­tértek a 2005 legvégén feljegyzettektől. >• NAPI GAZDASÁG Nem meglepő módon homlokegyenest ellenke­zően ítéli meg az elmúlt évet Veres János pénzügy- miniszter, illetve Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, aki korábban maga is állt e rizikós tárca élén. Veres János a reformok éveként értékeli 2006-ot lapunk­nak adott interjújában, jól­lehet az egy évvel koráb­ban tett, az euróövezethez való csatlakozás időpontjá­ra, valamint az adócsök­kentési programra vonat­kozó kijelentéseivel szem­besítve nem beszélhetett valóra váló ígéretekről. Nagyon sok minden történt tavaly annak érdekében, hogy a gazdaságot egyen­súlyőrző pályára állítsák - jelentette ki a pénzügymi­niszter, hozzátéve, hogy szerinte az előző évtized során soha ennyit nem tettek ennek érdekében. Ma ellenzékben levő elődje viszont egyetlen jó szót sem talált a kormány teljesítményére: emlékeztetett arra, hogy eltitkolt adatok sokasága derült ki, a vi­lág legmagasabb költségvetési hiányát produ­káljuk, soha semminek nincs felelőse. Varga VERES JÁNOS ÉS VARGA MIHÁLY Ugyanazt né­zik, de mást látnak Veres: „Ma időpontot nem mondanék.” ______„Legtöbben azt érzik, hogy több terhet kell vállalni." > Varga: „Hogyan lesz ebből felzárkózás?” „Véget kellene vetnünk annak, hogy nincs felelős.” Mihály szerint nincs kormányzati válasz arra a kérdésre, hogyan lesz ebből felzárkózás - a Fidesz-recept lényegét a gazdaságfejlesztés adná, amihez meg kellene állapodni a gazda­ság szereplőivel az uniós források elosztásáról, a bérnövekedésről, a közterhekről. Ami a sze­mélyes mérleg év végi megvonását illeti: a fideszes politikus szerint a kampányfőnökként irányított önkormányzati választások sikerét ár­nyalják a családjával szembeni restanciák, míg a szocialista miniszter a kommunikációs ne­hézségeket tartja az eredménye- két ígérő reformpolitika bal- KLljÁMíiiifl lasztjának. HQEMmlH Nagy a káosz a kórházi felelősségbiztosításoknál >• WILLIN-TÓTH KORNÉLIA A legutóbbi, 2005-ös felmérés óta a helyzet egyre csak romlik a kórházak felelősségbiztosításánál, mind a díjak, mind a kártérítési összegek növeked­tek, és még az ügyvédek is üzletet csi­nálnak az egészségügyi biztosításból - mondta lapunknak Golub Iván, a Ma­gyar Kórházszövetség elnöke. A felmérésben részt vevő 75 kórház­zal szemben mintegy 3,2 milliárd fo­rintra rúgott a biztosítási kárigény a bejelentett, folyamatban lévő perek- GOLUB IVÁN ________ ben. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >• Ma még nem kapható pirula a boltokban >• HŐNYI GYULA Ma még biztos nem vehetők meg a kereskedőknél a patiká­kon kívül is árusítható szerek, mert bár a törvény végrehajtási rendelete is megszületett, de még nem teljesen ismertek a rész­letek. A viszonteladói szerződések megkötése előtt az engedé­lyeket is be kell gyűjteniük a boltoknak: nem kizárt, hogy csak január közepén jelennek meg először a polcokon a fajdalomcsil­lapítók. RÉSZLETEK a 2. OLDALON >• Gázháború nélkül kezdődött az új év > GÁTI TIBOR GÁZÁR Az orosz Gazprom és a I I II I belarusz kor­^ mány illetéke­iffliMM sei nem sok­kal a határidő lejárta előtt megállapodásra ju­tottak az ár kérdésében, így idén is folytatódnak az orosz gázszállítások. A gázcsapok el­zárása más országokat is érin­tett volna, mivel Minszk vála­szul az Európába irányuló tran­zitszállítások leállításával fe­nyegetőzött. Az ötéves megál­lapodás értelmében Belarusz a korábbi 47 helyett idén 100 dollárt, később azonban egyre többet fizet ezer köbméteren­ként, a Gazprom pedig megve­szi a Beltranszgaz részvényei­nek 50 százalékát és 1,45 dol­lár tranzitdíjat fizet az eddigi 0,75 helyett. RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON >• Drágulnak a banki szolgáltatások *■ HAGY LÁSZLÓ NÁNDOR Az idei év is számos banknál új kondíciókat hozott, és a módosítások döntő többsége aligha szolgál kellemes újévi köszöntőként. A legna­gyobb lakossági banknál, az OTP-nél például ja­nuártól a korábbi 250 forint helyett 270 forin­tot számítanak fel havi számlavezetési díjként és emelkedtek az ügyintézési díjak is. A CIB- nél többek között a Classic-számlák vezetésé­NÉHÁNY VÁLTOZÁS OTP _____________________2006. dec. 31. 2007.jan.1. számlavezetési díj ________________250___________270 inkasszófelhatalmazás _____________600___________800 CIB Bank ________________________________________ Classic számlák vezetési díja _________190___________219 Online számla dija ________________499___________649 Erste Bank ______ _______ _______ diákszámla dija __________________119____________139 ért kérnek majd többet, míg az Erste Banknál a január - egyebek mellett - a diákoknak tarto­gat kellemetlen meglepetéseket: a diákszámla havi költsége 119 forintról 139 forintra ugrott. RÉSZLETEK A 4. OLDALON ► NAPI ADATOK wwvoAmuj__________________________________________________________________________________________ 2 0 0 7. JANUÁR 2. MÁWm ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT IffiHllTfffffi" I XVII. ÉVFOLYAM 1. (4334.) SZÁM >fejvadászok ajánlatai j |n .’oo, munkaerő-piaci M Az államfő pgjjjpfPj Győrbe tart Párizs is piacot flL köszöntője az A3 Cabrio nyitott ' 4. ' V SÓLYOM LÁSZLÓ p^**\0LgJ JÖVŐRE AKÁR 20 EZER A3 CABRIO / J FRANCIAORSZÁG BIZONYOS . I , köztársasági elnök « is készülhet az Audi Hungária ÉRNottÖ'• ''£■■» —szakmákban megnyitotta * Jr újévi beszéde sze- k /I Alolor KIT. győri üzemében, jár' I piacát a román és a bolgár ^ Jr rint a szigorítás el- miután az év végén elindul az HwpPS?.,1 munkavállalók előtt mmk kerti 1 heteden X új modell gyártása ITvl ß január 1-jétől MAI számunkban KARRIER 112 BEFEKTETŐ I 13 BEFEKTETŐ - INGATLANPIAC 113 A TEJIPARBÓL A BUSINESS SCH00LBA IDÉN VISSZAERŐSÖDIK A JEN? LONDON TAVALY IS VERHETETLEN VOLT *’ Budapesti tőzsdeindex _____24844,32 pont (122,72) 1 euró (Budapest, 19 óra)____251,46 Ft_____(-0,14) > Étkezési (euro) búza (2007, márc.) 35 300 Ft_______(0) II II Ilii o 7 o o 1- FTSE-100 (London) 6220.80 pont (-20,10) - 1 ÜSD (Budapest, 19 óra) 190,46 Ft (-0,59) * Takarmánykukorica (2007. márc.) 30 800 Ft _______(0)__ * Xetra PAX (Frankfurt) 6596.92 pont (-14,89) * Euró/dollár (19 óra) _________1,3201 ÜSD (0,0032) * Arany (1 uncia)__ 632.00 USD (0,00) *• CAC-40 (Párizs) __________5541,76 pont (8,40) » Font/dollár (19 óra)_________1,9586 USD (-0,0056) * Brent (1 hordó) 60,46 USD (-0,09) 9 77 217 50022 BUDAPESTI A s A ^ ty/jjxlŰAJ Szewezä‘dióda, 1065 ‘ißiuiapesl, cXajásu/. 13-15. !p ' ^ ' " :í 5 V * ' %el4aiv: (36-1) 302-3906 | jj “ *>***' *“■ ajze/ui6al(éljaprttaluif.coni/, lvavau.apestaAal.cxim A J ^******~*mt. r-* H » i ­* ^ v V • t*

Next

/
Thumbnails
Contents