Napi Gazdaság, 2007. február (17. évfolyam, 23-42. szám)

2007-02-01 / 23. szám

MAI SZÁMUNKBAN NEMZETKÖZI GAZDASAG I 6 HÄNY törvényhozó kell a villanykörtecseréhez? EURÓPAI UNIÓ 17 SZELÍD támadás az euró ellen HÍRVERŐ I 8 ÁPRILIS VÉGÉIG FELMÉRIK A MÁV CARGÓT SPEKULÁCIÓ AZ FHB PIACÁN Az FHB 50 százalék plusz egy szavaza­tot biztosító A soro­zatú részvényeinek értékesítésére ugyan az év máso­dik felében kerülhet csak sor, a speku­láció már javában zajlik a tőzsdén. Az állami csomag el­adásának híre ki­mozdította az 1200- 1500 forintos ársáv­ból a részvényeket, a kurzus tegnap már elérte a 2100 fo­rintot. Igaz, ehhez szükség volt arra is, hogy Karvalits Fe­renc, a privatizáció előtt álló jelzálogbank igazgatóságá­nak elnöke kedden a Magyar Bankszövetség hírlevelében úgy nyilatkozzon: elképzelhető, hogy szakmai befektető akár 120-140 milliárd forint közé is értékelheti majd a pénzintézetet. Ez pedig a 6,6 milliárd forintos jegyzett tő­kére vetítve 1818 és 2121 forint közötti részvényenkénti vételárat jelentene. A befektetők a jelek szerint erősen bíznak abban, hogy az eladást követő nyilvános vételi ajánlat árfolyama prémiumot tartalmaz majd a tőzsdei árhoz képest. Pedig intő példának ott lebeghet szemük előtt a jelenleg is zajló lEB-ajánlat. n. oldal Tőzsdék-piacok ► BÉT: MEGUGROTT A RICHTER Egy a nyitás utáni rövid megingástól eltekintve egyenletes emelkedést mutatott tegnap a BUX. A budapesti parkett irányadó mutatója egyszázalékos erősödést követően 24 ezer pont felett fe­jezte be a kereskedést. A 24 milliárd forintos összforga­lomban elért több mint 200 pontos indexemelkedés el­sősorban a Richternek és az OTP-nek volt köszönhető. A nagyobbik gyógyszergyár piacán kialakult jelentős vevői nyomás több mint 4 százalékos drágulást eredményezett, a több mint 9 milliárd forint értékben gazdát cserélő bankpapír pedig közel egy százalékkal erősödött, így 8700 forint felett végzett. ► KÜLFÖLD: ESTEK AZ AUTÓGYÁRTÓK, SZÁRNYALT A BOEING Az európai autógyártók jelentős veszteséggel zárták a tegnapi kereskedést az olaj keddi, mintegy ötszázalékos szárnyalása miatt. Az energiahordozó erősödése mellett továbbra is a gyorsjelentésekre és a felvásárlásokról ér­kező hírekre koncentrálnak a befektetők. Amerikában kö­zel ötszázalékos pluszban forogtak a Boeing részvényei, miután a vártnál jobb negyedéves jelentéssel rukkolt elő, és megemelte a 2007-es évre vonatkozó profitvára­kozását. A Time Warner várakozásoknak megfelelő ered­ményére kismértékű esés volt a reakció. Gyengült a dol­lár az euróval szemben, a jegyzés 1,3000-ig jutott lap­zártánkra. ► DEVIZA: DÉLUTÁN ERŐSÖDÖTT A FORINT Némi ingadozás után erősödött a forint az euróhoz viszonyítva a bankközi devizapiacon. A vártnál jobb amerikai GOP-adat napvi­lágra kerülése után a folyamat gyorsult, csakúgy, mint a többi régiós devizánál. A délelőtti, 258 forint közelében tetőző jegyzés után délután fél öt tájban már 256 alatt állt az euró. A mai eseményeket várhatóan meghatározza majd, hogy a Fed tegnapi kamatdöntéséhez mellékelt kommentárból mit olvasnak ki a piac szereplői. Az ál­lampapírok másodlagos piacán ismét fordultak a refe­renciahozamok, többségük 1-4 bázispont közötti érték­kel csökkent. Sokáig gyűrődhet a forint Lej vagy forint? >• NAPI GAZDASÁG Kibővíti a jegybank hamisítás elleni fegyvertárát a parlament előtt lévő törvényjavaslat. A magyar fizetőeszközre azonban nem ez jelenti az első számú fenyegető veszélyt, hanem az elértéktelenedése. A hamisítók egy­> Kártyázni kellene ______________ > Az ezerforintos a hamisítók kedvence re kevesebbszer izzítják be gé­peiket; s ha neki is veselked­nek, csak sokszorosító techni­kával, silány minőségű „pénzt” tudnak előállítani. A kedven­cük az ÍOOO forintos címlet, míg az euróból általában az 50- est hamisítják. A magyarorszá­gi pénzforgalomban még min­dig dominál a készpénzes fize­tés, és a helyettesítőket, példá­ul a bankkártyákat is leginkább készpénzfelvételre használják. Forintért nem csak az országha­táron belül lehet vásárolni, Ro­mániában több kereskedő is el­fogadja, holott nem hivatalos fi­zetőeszköz. Ahogy a dolgok mostanában állnak, a forint még sokáig lapul majd a pénztárcák­ban, a közös valuta, az euró bevezetése ugyanis egyre későbbre tolódik. A sérült bankjegyek elfogadásának esetleges szigorítása a ke­reskedők szerint nem járna érdemi hatással, mivel kevés ilyen van forgalomban. NAPI HÍR Lendületet vesztett a reklámpiac > NAPI GAZDASÁG A TNS Media Intelligence adatai szerint tavaly több mint 540 milliárd forintot fordítot­tak reklámkiadásra a hirde­tők, ami 7 százalékos bővülés a 2005-ös adatokhoz képest, szemben az utóbbi években megszokott 15-20 százalékos gyarapodással. Az elmúlt év nagy vesztesei az országos napilapok voltak: ezek a médiumok 2006-ban kisebb szeletet tudtak ki­hasítani maguknak a reklámtortából, mint egy évvel korábban. részletek a 4. oldalon > BŐVÜLÉS 7 pMEHIQBI Korlátozza a külföldi befektetéseket Oroszország > GÁTI TIBOR Az orosz kormány tegnap jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely korlátozza a külföldi befektetéseket az orosz gazdaság mintegy 40, stratégiai fontosságúnak minősített ágazatában. A terv szerint a külföldi befektetőknek enge­dély kell ahhoz, hogy 50 százaléknál nagyobb tulajdonrészt szerezzenek az ezen ágazatokban működő orosz vállalatokban, de a külföldi kor­mányok által ellenőrzött cégeknek már 25 szá­zalék megszerzéséhez is jóváhagyásra lesz szük­ségük - többek között a KGB utódjától. Állító­lag a már korábban kiadott engedélyeket a tör­vény nem érinti. részletek a 6. oldalon >• Továbbra is kivár a Fed >- GÁTI TIBOR Tegnap az Egyesült Államok­ban a Federal Reserve (Fed) döntéshozói a várakozásoknak megfelelően érintetlenül hagy­ták a jelenleg 5,25 százalékos alapkamatot, miután a vártnál gyorsabban, 3,5 százalékkal bő­vült a GDP a tavalyi utolsó ne­gyedévben és mérséklődött az infláció. A nyíltpiaci bizottság (FOMC) a két évig tartó kamat- emelési kurzust követően már az ötödik egymást követő alka­lommal döntött így, miután, bár enyhült az infláció, álláspont­ja szerint veszélyével továbbra is számolni kell. A Fed döntés­hozói - akik továbbra is mérsé­kelt gazdasági növekedéssel számolnak - jelezték, hogy to­vábbi döntéseik elsősorban az infláció alakulásától függnek, ami a későbbi ALAPKAMAT szigorítás lehe­5 n mm tőségére utal, szemben a ko­rábban várt enyhítéssel. JHíüSSi Bemennének a patikákba a fogyasztóvédők feljesitett GYOGYSZERKASSZAADATOK fjühüíT"" 1 2002 2003 2004 2005 2006 Forrás: PM > HŐNYI GYULA Bár a Fogyasztóvédelmi Fő­felügyelőség szeretne kima­radni a gyógyszerészek és a kereskedők közötti vitából, utóbbiaknak azért csak sike­rült elérniük, hogy a szervezet foglalkozzon a patikák ad hoc ellenőrzésének kérdésével. Döntés ugyan még nem szüle­tett arról, hogy a fogyasztóvé­dők vizsgálják-e majd a gyógyszertárakat, azt azonban már most jelezték a szervezet­nél, hogy - a gyógyszereket nem számítva - a patikákra is ugyanazok a szabályok vonat­koznak, mint bármely kiske­reskedelmi egységre, ezeket az előírásokat pedig mindenki­nek be kell tartania. RÉSZLETEK ftZ 5. OLDALON >• NAPI ADATOK > Budapesti tőzsdeindex________24059,38 pont (223,40) >• 1 euró (Budapest, 19 óra)________256,51 Ft (-1,19) >• Étkezési (euro) búza (2007. márc.) 38 500 Ft ______(0) > FTSE-100 (London) ___________6203,10 pont (-38,90) > 1 ÜSD (Budapest, 19 óra)_______197,18 Ft (-1,61) > Takarmánykukorica (2007. márc.) 31 600 Ft (250) *• Xetra DAX (Frankfurt) _________6789,1 1 pont (0,88) >■ Euró/dollár (19 óra)____________1,3005 USD (0,0046) >• Arany (1 uncia)_______________650,50 USD (5,30) > CAC-40 (Párizs) _____________5608,31 pont (-37,28) >• Font/dollár (19 óra)____________1,9617 USD (0,0000) > Brent (1 hordó)____ 56,97 USD (1,36) wwvniAmuj ___________________________________________________________________________________________ 2 0 0 7. FEBRUÁR í. ÜZLETI ES PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT^ ■ XVII. ÉVFOLYAM 23. (4356.) SZÁM ■ ^MflíM A NAPI Gazdaság terjesztését IfF Éj& nem megy W' f|§ §ä| M ^0^ AH ^H^^H ^H^ ^H V I..,. vÄ■ M ■■■ átmenetileg elérhetővé tesszük I pdf formátumban. r A pénzügy Sokba kerül R®FT| Kevesebb Ehhez kérjük, látogasson el ' m ötlete **» <*r a szerkezetváltós B^£l a munkanélküli AZ ESZKÖZEITŐL .r * FISCHER BÉLA ELNÖK-VEZÉR AZ EURÓZÓNÁBAN terjesztési osztályunkat megtisztított céget • S jj yj szerint a Magyar Cukornak 7 mérséklődött az infláció (450-9624,450-9626). * A adnak el a Malév- /I milliárd forintjába kerül az I és a munkanélküliség, ___________’____________I / tender oroszorszá- B / Jn, uniónak fizetendő szerkezet- f W amelynek aránya decem­| feáJI gi győztesének ___________J \ váltási illeték ;*•*’*** berben 7,5 százalék volt BUDAPESTI A s A J&w&-u!*uUUu!iők: %ele(o4t: (36-1) 302-3906 2007. február 10. apmaé/d@ojiieAJaÁat.com/, uHtuu.op&ia4al.cam (Ilii Ü

Next

/
Thumbnails
Contents