Napi Gazdaság, 2007. március (17. évfolyam, 43-62. szám)

2007-03-01 / 43. szám

A MOLE LETT A TVK 95 SZAZALEKA A TVK A BÉT-EN Két tételben össze­sen 10 millió 262 ezer 113 részvény megvásárlásával 95 százalékra növelte befolyását a TVK-ban a Mól Rt. Az erre for­dított összeg a Mól közleménye szerint összesen nem érte el a 200 millió eurót, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi tőzsdei árnál sokkal olcsóbban, kevesebb mint 4970 forintért (19,5 euró) jutott hozzá egy TVK-részvényhez. A mostaniak után a piaci szereplők számára logikus lépésnek tűnhet­ne, hogy hamarosan eltűnjön a tőzsdéről egy újabb társa­ság, de a Mól az ez irányú szándékairól semmit sem árult el. A társaság sajtóosztálya csupán annyit mondott el la­punk kérdésére, hogy nem zárható ki a piaci helyzet függ­vényében, hogy újabb TVK-részvényeket vásároljanak. Ugyanakkor azt is közölték, hogy jelenleg sem vételi aján­lat tétele (enélkül kiszorítás sem lehetséges), sem a tár­saság tőzsdei kivezetése nincs napirenden. n. oldal Tőzsdék-piacok ► BÉT: ÉLETJELEK A PARKETTEN A reggeli pesszimizmus jelentősen mérséklődött a pesti börzén, a BUX végül 1,1 százalékos mínuszban, 23 371 ponton zárt. A Richter délelőtt még pluszban is járt, a papír piacán folyamato­san erősödő eladói oldal azonban 37 500 forintig nyomta le az árfolyamot, ami közel négyszázalékos csökkenés­nek felelt meg. A Mól 1,4 százalékkal, 20 705 forintra, a Magyar Telekom másfél százalékkal, 943 forintra gyen­gült. Folyamatosan emelkedett napközben az OTP, a reg­gel még hetessel kezdődő árfolyam a kereskedés végére 8240 forintra kúszott föl, ami félszázalékos erősödést jelentett. > KÜLFÖLD: FELEMÁS HELYZET A VIHAR UTÁN Az európai részvénypiacok lejtőn maradtak tegnap, igaz, a süllye­dés mérsékeltebb volt, mint az előző napon. A cégek kö­zül például a brit bankcsoport, a HBOS piacán alakult ki erős eladói nyomás, és jókora veszteséget volt kényte­len elkönyvelni az E.On is. Amerikában a 13 éve nem lá­tott ingatlanpiaci visszaesésről és a várt GDP-bővülés- ről szóló makroadat mellett elsősorban a Fed elnökére figyeltek a befektetők. Ben Bernanke beszéde elérte célját, a fontosabb tengerentúli mutatók ugyanis pozitív irányba indultak. >- DEVIZA: ESETT-KELT A FORINT A keddi süllyedés után felmutatott erősödést követően több zökkenővel ugyan, de korrigált a forint. A szerdára virradó éjszaka még 258,30 forinton tetőzött az euró árfolyama, a bankközi devizapiac hazai munkaidejében 256,80 forint körül volt a csúcs, de a nap nagy részében 254,70-255,30 forint között ingadozott a jegyzés. Lapzártánkkor utóbbi sáv alsó széléhez állt közel a kurzus. Az állampapí­rok másodlagos piacán minden referenciahozam emel­kedett. TISZTELT OLVASÓINK! A mai naptól - költségeink folyamatos növekedése miatt - 264 forintra emelkedik a NAPI Gazdaság példá­nyonkénti ára MAPI GftzoASÁfi kiadó Emelkedhet a munkanélküliség >• MAPI GAZDASÁG Magyarországon a munkanélküliségi ráta november­januárban 7,5 százalékos volt, ami nagyjából megfelel az uniós átlagnak. A munkanélküliek száma egy év alatt nem nőtt, az inaktívaké pedig csökkent, mert a külön­féle ösztönzők hatására sokan megjelentek a munkaerő- piacon. Január-februárban viszont látványosan gyarapo­dott a regisztrált álláskeresők tábora (részben szezoná­lis okokból). A gazdaságkutatók szerint a következő hó­napokban fokozatosan emelkedik majd a munkanélkü­liség, egyrészt az államapparátus lefaragása, illetve a vállalati létszámbővítések leállása miatt, másrészt pe­dig azért, mert a nyugdíjkorhatár emelése nyomán több nő dolgozik tovább; négy nagy kutatóintézet közül há­rom 8 százalékos éves átlagot vár 2007-re. A munka- nélküliek közel fele csak teljes munkaidős állásban gondolkodik és a többség igen gyér rugalmasságot mu­tat álláskeresés közben. A sikeres vadászat eszköze mindinkább az internet: lapunk körképe szerint még azok többsége is ily módon kutat munka után, akiknek otthon nincs internetes hozzáférésük és kínálat is mind­inkább áttevődik a netre. A hőskor jellemzői sem iga­zak már: nemcsak a fiatalok találják meg a világhálón az it-szóktor állásait, hanem a negyven évnél idősebbek és a fizikai dolgozók is sikerrel járhatnak. NAPI HÍR ► 3. OLDAL Az egyéni vállalkozók még „elvárt adóznak” > MAPI GAZDASÁG UÉiafLfl Egyelőre csak a ■il'miH társaságokra vonatko­zó elvárt adót szüntette meg az Alkotmánybíróság, az egyéni vállalkozók által fizetendőről szóló beadványról ugyanis még nem döntöttek. A Pénzügymi­nisztérium (PM) az első két hó­napra eső adót szeretné behaj­tani, ám ehhez új jogszabályt kell alkotnia. A határozat vár­hatóan ma jelenik meg a Ma­gyar Közlönyben, vagyis a mai naptól tekinthető megsemrnisí- tettnek a cégek elvárt adója. A kormány felkérte a PM-et, hogy a következő heti kormányülés­re tegyen javaslatot, miként le­het ellensúlyozni a kiesést. Mi­vel a határozat nem visszame­nőleges hatályú, az első két hó­napra eső adót szeretnék behaj­tani. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >• Brutálisan dráguló kölcsönök >• B.VAR6A JUDIT Idén januárban a decemberi­hez képest több mint három százalékponttal drágultak a fo­gyasztási kölcsönök - derült ki a jegybank legfrissebb adatai­ból. A megszorítások ellenére, úgy tűnik, mégis van kereslet ezekre a hitelekre. Akad bank, amelyik a jelzálog-, mások vi­szont éppen az áruhitelek terén tapasztalják úgy, hogy az idei év még a korábbiaknál is jobban indul. RÉSZLETEK A 2. OLDALON ES A NAPI PÉNZÜGYEINKBEN >­Nem riasztottuk el a külföldieket >• HORNIAK BALÁZS Láthatóan sem a lakáspiac 2006-os gyenge teljesítménye, sem az őszi utcai zavargások nem tudták elvenni a külföldiek kedvét a magyaror­szági ingatlanok vásárlásától. Budapesten most is az írek voltak az urak, messze ők vették a leg­több ingatlant a fővárosban, az egyre aktívabb spanyolok pedig felzárkóztak a harmadik hely­re a britek mögé. részletek a 4. oldalon >­Csehországban is jön a vizitdíj >■ SIDÜ ZOLTÁN, POZSONY Ha a prágai parlament is elfogadja, 2008-tól 50 korona (450 forint) vizitdíjat, ugyanekkora kórházi napidíjat és 20 korona receptdíjat ve­zetnek be a cseh egészségügyben - jelentette be az egészségügyi miniszter. A befizetett díjak fel­ső határa várhatóan évi 3000 korona (27 ezer forint) lesz. A szociálisan leginkább rászorulók, a gyerekek és a krónikus betegek valószínűleg mentesülnek a fizetés alól. részletek a 6. oldalon >­EGYENSÚLYI KÖLTSÉGVETÉSRŐL DÖNTHET A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS A főváros idén nem vesz fel hitelt A szűk koalíciós többség ellené­re viszonylag gyorsan lezajlot­tak a szakmai egyeztetések, alig módosultak a főösszegek a fő­városi büdzsében. Budapest mintegy 33 milliárd forint érté­kű részvénytulajdontól és ha­sonló nagyságrendű ingatlan- vagyontól válhat meg idén. > PLANKÓ GERGELY Nem számol hitelfelvétellel a főváros 2007-es költségveté­se, amelyet ma tárgyal a köz­gyűlés - ez lehet a legnagyobb változás a budapesti gazdál­kodásban. Budapest kiadásai a tervek szerint 500 milliárd forintra rúgnak 2007-ben, ép­pen ennyi szerepel majd a kiadási oldalon, vagyis „egyensúlyi” lehet az idei költségvetés. Annak ellené­re, hogy a fővárosi közgyű­lésben mindössze egy fő a koalíció többsége, ami rend­kívül nehéz politikai helyze­tet teremt, a szakmai egyez­tetések minden eddiginél zavartalanabbul zajlottak: az 500 milliárdos főösszeg mindössze 0,4 százaléka (kétmilliárd forint) felhasz­nálása módosult, de ez is biztosított a bevételi oldalon - mondta lapunknak Ikvai- Szabó Imre főpolgármester­helyettes (képünkön). FOLYTATÁS A 2. OLDALON ► wwvoAmui ___________________________________________________________________________________________________________________________________________1 2007. MÁRCIUS l. ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 264 FT nyílthétvége: ■■■■I .............. U mgazaasag Az államtól Ötmilliárd euró Lelassult az I tartanak felett az Audi I USA gazdasága VÉRTES ANDRÁS, THOMAS FAUSTMANN ELNÖK j A TAVALYI NEGYEDIK a GKI elnöke sze- mmg szerint idén kétszer annyi I negyedévben 2,2 száza- í ■ m rint a cégek aggód- lT autó gördülhet le a győri Audi I í lékkai bővült a GDP ■ CITROÉN WALLISJ3 / nak az állam maga- J Hungária futószalagjairól, | fj az USA-ban a módosított I mmmwÁ tartása miatt _____________ mint tavaly | \ ß adatok szerint V________________________ MAI számunkban EURÓPAI UNIÓ I? HÍRVERŐ I 8 NAPI PÉNZÜGYEINK I i-iv ADATBANKKAL AZ ÜZLETI TOLVAJOK ELLEN MINDENT VISZ A JELZÁLOGJOGOSULT VESZÉLYES A POZITÍV ADÓSLISTA nflrl AUftlUH ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ > Budapesti tőzsdeindex ________23 371,2 pont (-252,94) >• 1 euró (Budapest. 19 óra)_______254,80 Ft (-0,88) > Étkezési (euró) búza (2007. márc.) 38 100 Ft (0) II Ilii |||||| 0 7 0 4 3 > FTSE-100 (London) __________6 171,50 pont (-114,60) >• 1 USD (Budapest, 19 óra)______192,680 Ft (-0,35) >• Takarmánykukorica (2007, márc.) 31 080 Ft (80) pb |.|l > Xetra DAX (Frankfurt) 6 715,44 pont (-104,21) >• Euró/dollár (19 óra)__________ 1,3225 USD (-0,0022) >• Arany (1 uncia) ____________ 664,20 USD (-12,00) / :;;j j )j) > CAC-40 (Párizs) ____________5 516,32 pont (-72,07) > Font/dollár (19 óra) ~________1,9613 USD (-0,0045) >• Brent (1 hordó)_______________60,78 USD (-1,06) 9 ”7 j,' 550046 J/K% Ml ÖNÉRT VERSENYZŐNK! I " JIBb NYERŐ AJÁNLATOKKAL VÁRJUK A CITROEN WALLISNÁL! ÉT «HgflH i CITROÉN WALLIS ES EL SEM TUDJA KÉPZELNI, Ml MINDENT TEHET ÖNÉRT A CITROÉN ___________________1044 BUDAPEST, (KÜLSŐ) VÁCI ÜT 64-72. « TEL.: 450-5313 « WWW.CITROENWALLIS.hu

Next

/
Thumbnails
Contents