Napi Gazdaság, 2007. április (17. évfolyam, 63-81. szám)

2007-04-02 / 63. szám

www.napi.hu 2 0 0 7. ÁPRILIS 2. HÉTFŐ ÜZLETI ES PÉNZÜGYI HÍRLAP Marad a szigor A PM TERVEI 2 szerint az elvárt adó helyetti új rendszer is szigorú lesz Saját üzemet épít a Hightex EGYMILLIÁRD FORINTBÓL 5 épít magának saját üzemet Bonyhádon a luxusautókba különféle kiegészítő eleme­ket gyártó Hightex 264 FT [Ulgazdasaq Drágulhat a cigaretta AZ EU A DOHÁNYTERMÉKEK 6 jövedéki adójának további harmonizálását tervezi, ami sok országban áremelkedéshez vezethet Tisztelt Előfizetőnk! A NAPI Gazdaság terjesztését január 1-jétől új cég vette át, az átállás sajnos nem megy zökkenőmentesen. A terjesztési probléma mielőbbi megoldására átmenetileg elérhetővé tesszük a NAPI Gazdaság számait pdf formátumban. Ehhez kérjük, látogasson el a www.napi.hu internetes oldalunkra vagy hívja terjesztési osztályunkat (450-9624,450-9626). MAI SZÁMUNKBAN TŐZSDÉK-PIACOK I 7 A VEGYIPARRÓL A BANKOKRA NYERGELT ÁT A PECINA BEFEKTETŐ 113 GARANTÁLT ALAPOK: HATBÓL NÉGY HOZAM KEDVEZŐ INGATLANPIAC ROMÁNIA A LEHETŐSÉGEK FÖLDJE 18 Kép millió alatt, műtárgy millió fölött Nagyháziéknál MŰTÁRGYPIAC, 12. OLDAL ► A GYÓGYSZERGYÁRI NYERESEG TIZEDÉT VIHETI EL AZ ÁRCSÖKKENTÉS Április 1-jén lépett életbe a generikus gyógyszerek támo­gatását szabályozó, a fixesítés körét jelentősen kiterjesz­tő rendelet, ami érzékenyen érinti a két tőzsdei gyógy­szercéget. Az új szabályozás lényege, hogy csak az az or­vosság részesül támogatásban, amelynek ára az úgyne­vezett referenciatermék árához képest kevesebb mint 20 százalékkal tér el. Annak érdekében, hogy továbbra is a támogatotti körben maradjanak, a Richter és az Egis több termékének jelentősen csökkentette az árát. Annak elle­nére, hogy az Egis forgalmának jóval nagyobb része (30- 35 százaléka, szemben a Richter 20 százalékával) szár­mazik a belföldi piacról, a két gyógyszergyárat körülbelül egyformán sújtja az intézkedés. A kisebbik gyógyszergyár összesen 33 termékének árát viszi lejjebb 20-25 száza­lékkal, ami a teljes belföldi árszínvonalra vetítve 9 szá­zalékos csökkenést jelent - mondta lapunknak Marosffy László gazdasági vezérigazgató-helyettes. r. oldal Tőzsdék-piacok > BÉT: ZUHANT A RICHTER A BUX-kosár mától érvényes változása előtt a negyedév utolsó kereskedési napja vá­ratlan eséssel fejeződött be a BÉT-en. A Richter hirtelen közel 5 százalékos szakadása megfosztotta korábbi többletének legnagyobb részétől a tőzsdeindexet, így az 23 423,20 pontra zuhant, ami már csak 0,2 százalékkal múlta felül az egy nappal korábbit. A vesztesek közé iratkozott fel 0,3 százalékos mínusszal a Telekom is, míg a Mól 3,4 százalékkal drágult, az OTP pedig 0,1 szá­zalékkal kúszott feljebb. > NEMZETKÖZI: IRÁNY NÉLKÜLI KERESKEDÉS A TENGE­RENTÚLON. A délután publikált, vártnál magasabb inf­lációs adatok, a fogyasztói bizalom féléves mélypontra való süllyedése, illetve a Kína elleni amerikai szank­ciókról szóló pletykák miatt voltak határozatlanok a befektetők. Bár a Dow Jones minimális pluszt éd el, a 12 354 pontos záróérték azt jelenti, hogy az év első há­rom hónapjában 0,9 százalékkal gyengült a mutató, és ilyen negyedévre utoljára 2005-ben volt példa. Az euró erősödött a dollárhoz képest, a kurzus 1,3370— 1,3375 körüli szintre emelkedett a korábbi 1,3320— 1,3340-ről. > DEVIZAPIAC: KIVÁRNAK A BEFEKTETŐK Pénteken délelőtt gyakorlatilag semmi sem történt a bankközi devizapiacon, a kereskedés szerény érdeklődés mellett a forint kismér­tékű erősödését hozta. Nincs semmi, a forgalom gyaláza­tos - mondta Kolba Miklós, az ING üzletkötője, hozzátéve, a nyitás után 247,60 forint környékén is megfordult az euró árfolyama, ami mintegy félforintos erősödést jelentett a csütörtök délutáni állapothoz képest. A magyar deviza ké­sőbb veszített erejéből, majd késő délután újra erősödött, akkor 247,20 forinton jegyezték az eurót. TEUES A ZŰRZAVAR AZ UJ BEUTALASI RENDSZERNÉL Kórházak: számok ás háborúk HÉTVÉGI TÜNTETÉS Az OPNI bezá­rása elleni de­monstrációt még számtalan hasonló követ­heti > NAPI GAZDASÁG A március 31. éjféli határidőig egy-két kivétellel vé­gül valamennyi kórház aláírta az új kapacitások alap­ján megfogalmazott finanszírozási szerződést. Ezzel az év elején megkezdett egészségügyi reform legmarkán­sabb lépéseként tegnaptól szinte alapjaiban változott meg a fekvőbeteg-ellátás szerkezete. Néhány bezárás mellett tucatnyi kórházban szűnik meg a gyógyító munka, ezek a későbbiekben csak krónikus ellátásra kapnak jogosítványt és pénzt. Csaknem valamennyi kórházban van olyan részleg, amely - aktív ágyak hí­ján - a jövőben nem fogad beteget. Április elsejétől a háziorvosoknak, szakorvosoknak már az új beutalási rend szabályaihoz kell igazodniuk. Lapunk körkérdése nyomán azonban úgy látszik, ezen a téren még igen nagy a zűrzavar. Az ÁNTSZ és a minisztérium sze­rint a háziorvos dolga, hogy ellenőrizze: tudják-e ke- zeltjét fogadni az illetékes vagy a beteg által válasz­tott intézményben. A beteg akkor kaphat beutalót te­rületileg nem illetékes intézménybe, ha hoz egy írás­beli nyilatkozatot, hogy ott fogadni tudják - véli ugyan­akkor Kertai Aurél, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) háziorvosi szekciójának elnöke. NAPI HÍR >- 3. OLDAL Importvámot vetett ki az USA Kínára >• NAPI GAZDASÁG Uj fejezet nyílhat a globális kereskedelmi konfliktusokban azt követően, hogy Washington importvámot vet ki a Kínából érkező műnyomó papírra. A lé­péssel az Egyesült Államok egyben azt is deklarálta, hogy már felsőbb osztályba léptette második legnagyobb kereske­delmi partnerét, mert eddig a nem piacgazdaságnak tekintett országokból származó támoga­tott termékeket nem szankcio­nálták. A protekcionizmus erő­södéseként értékelt döntést a dollár és a részvényárfolyamok is megérezték, márpedig a szakértők szerint valószínű, hogy ezek után az USA egyéb feldolgozóipari ágazatai is ha­sonló védelemért folyamodnak. RÉSZLETEK t 6. OLDALON >• Demján Moszkva mellett is filmstúdiót épít > NAPI GAZDASÁG Filmstúdiót is épít Moszkvá­ban a TriGránit Fejlesztési Zrt., illetve a tulajdonosi köréhez tartozó Arcadom Zrt. Az orosz főváros mellett megvalósuló stúdió kétszerese lesz az Arcadom által jelenleg épített, 39,8 ezer négyzetméteres etyeki Korda Sándor Filmstú­diónak. RÉSZIETEK AZ 5. OLDALON ► A NÉMETEK OLCSÓBBAN VÁSÁROLNAK A héten landolhat Ferihegyen a Hochtief > QlOSZEGI IÓZSEF Információink szerint a kor­mány a héten áldását adja arra, hogy a német Hochtief megsze­rezze a Ferihegyi repü­lőteret üzemeltető Bu­dapest Airport Zrt. részvényeit, pontosab­ban az azt birtokló BÚD Holding Vagyon­kezelő papírjait annak közve­tett tulajdonosától, a BAA-t bir­tokló spanyol Ferrovialtól. A tranzakció előkészítése már egy ideje zajlik, meg nem erősített lapinformációk sze­rint épp azért, mert a Hochtief le akarta faragni a 2005-ös privatizációs pályázaton nyer­VÉTELÁR 406 ÜiHniliBili'llül tes brit BAA fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseit. (A brit cég 2006 és 2011 között legalább 65,5 milliárd forint értékű beruházást tervezett Ferihegyen.) Márpedig Veres János pénzügyminiszter többször elmondta, hogy a BAA Budapest Airportban lévő érdekeltségé­nek potenciális vevője köteles átvállalni a britek által 2005 decemberében aláírt privati­zációs szerződésben a beruhá­zásra, fejlesztésre, növekedés­re és munkavállalói jogokra vonatkozó kötelezettségeket. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > Egy kézben a kubai szivarok >• NAPI GAZDASÁG Az Adria Tabak Kft.-t válasz­totta hivatalos magyarországi disztribútorának a Habanos SA kubai szivarmonopólium. A megbízás azonban nem jelent teljes kizárólagosságot, más for­galmazók is hozzájuthatnak ugyanis kubai szivarokhoz, igaz, nem közvetlenül a Habanoson keresztül. Az Adria Tabaknak a nem hivatalos konkurensek mellett a jelentős méretű feke­tepiaccal is meg kell küzdenie. Piaci pletykák szerint a kubai szivarok fogyasztói rendszerint (de nem zökkenőmentesen) pult alól jutnak a jó minőségű prémi­um márkákhoz, ami arra enged következtetni, hogy a kubai szi­vargyárak jól szervezett uniós vi­szonteladói csatornákat tartanak fenn. részletek az 5. oldalon >• Hitellel a megszorítások ellen? >• NAPI GAZDASÁG Egyelőre úgy tűnik, hogy azoknak lett igazuk, akik úgy vélték: a háztartások a megszorításo­kat átmeneti­nek tekintik, az emiatti ne­hézségeket hi­telfelvétellel próbálják áthi­dalni. Január után ugyanis februárban is jobban emelkedett a lakossági hitelek állománya, mint ami a szezona- litás és az előző évi átlag alapján logikus lett vol­na. Egy sokatmondó adat: mára a legmeghatáro­zóbbá vált svájcifrank-alapú kölcsönöknél a ta­valyi első két hónapban regisztrált havi 40-45 milliárd forinttal szemben az idén 80-84 milli­árd forintra szerződtek a magánszemélyek. RÉSZLETEK Á 2. OLDALON >■ NAPI ADATOK ► Budapesti tőzsdeindex 23 423,2 pont (52,62) ► 1 euró (Budapest, 19 óra) 248,41 Ft (0,07) ► Étkezési (euro) búza (2007. máj.) 35 000 Ft (-800) ► FTSE-100 (London) 6 308,00 pont (-16,20) ► i USD (Budapest, 19 óra) 185,820 Ft (-0,33) ► Takarmánykukorica (2007. máj.) 30 500 Ft (0) ► Xetra DAX (Frankfurt) 6 917,03 pont (19,95) > Euró/dollár (19 óra) 1,3371 USD (0,0029) ► Arany (1 uncia) 661,75 USD (0,75) >• CAC-40 (Párizs) 5 634,16 pont (2,63) > Font/dollár (19 óra) 1,9687 USD (0,0056) > Brent (1 hordó) 68,37 USD (0,90) 60 év a fejlődés útján Az elegancia nem fejezhető ki pénzben. Ezért ajándékba adjuk. A Saab 60 éves története során minden modelljével számos korszakalkotó elképzelést valósított meg. A jubileumi kiadásban hat évtizednyi innováció és képzelőerő ölt alakot mely minden téren megfelel a Saabokkal szemben támasztott elvárásoknak - sőt túl is szárnyalja azokat most a különleges évfordulós modelljeink extra felszereltséggel 5 995 OOO Ft-tól. A részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. www.saab.hu Polar Mobil Kft. Saab Vezérképviselet és szakszerviz; Budapest • Tel: (06-1) 451-4840 Márkaképviseletek: Kecskemét • Tormási Autóház Kft. • Telefon: (06-76) 502 900 • Nyíregyháza • Csősz Kft. • Telefon: (06-42) 598 959 • Pécs • Penthe Autóház Kft • Telefon: (06-72) 539-520, • Székesfehérvár • Fehérvár Autóház • Telefon: (06-22) 525-000 Saab 93 SportCombi

Next

/
Thumbnails
Contents