Napi Gazdaság, 2007. december (17. évfolyam, 229-245. szám)

2007-12-03 / 229. szám

0 A NAP BELFÖLDÖN NAPI GAZDASÁG 2007. DECEMBER 3., HÉTFŐ □ ÖT SZÁZALÉKKAL DRÁGUL A GÁZ Ötszázalékos gázáremelést tartalmaz a pénte­ken véglegessé vált gázárrendelet - mondta Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter gm szombati sajtótájékoztatóján. Akiknek nem T M jár támogatás, azoknak valóban ennyivel I kell többet fizetniük januártól. Azok számára _________ azonban, akik támogatást is kapnak, ennél na­... „ gyobb mértékben, 8-11 százalék között drágul a gaz. A III. es a IV. támogatási kategória eseten a gáz csökken a kompenzáció mértéke az ideihez köbméterének képest, így nekik 10-11 százalékkal kell többet fizetniük jövőre, mint most. Ezzel azonban még ara mindig jobban járnak, mintha nem kapnák a támogatást. Akik nem kapnak támogatást, azok jelenleg 100,93 forintot fizetnek egy köbméter gázértjanuártól pedig 105,99forintot-adta hírül a Független Hírügynökség. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRA SZORUL A TURIZMUS Január végére dől el, hogy a turisztikai lobbiban lesz-e elég erő elérni az áfacsökkentést az érdekelt ^ vállalkozások számára, de különö­sen a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozóan - mondta Újhelyi Ist­ván, az Önkormányzati és Terület- fejlesztési Minisztérium államtitkára egy balatonfüredi, idegenforgalmi fórumon. Az államtitkár rámu­tatott: a turizmusnak jó néhány jogszabály-változtatásra van szüksége ahhoz, hogy a versenyképességét megőrizhesse. Újhelyi István utalt arra is, hogy a kormány a nyáron már több projekt 19 milliárd forintos támogatásáról döntött, a csütörtöki kormányülésen pedig további 14 projekt 25 milliárd forint értékű megvalósítását határozták el. ► A fiskális szigor követ­keztében 2008 végéig akár egy százalékpontos kamat- csökkentés is elképzelhető - mondta Veres János pénz­ügyminiszter a Gazdasági Rádióban pénteken. Az MTI híradása szerint a miniszter úgy fogalmazott: részben a kormány elmúlt háromne­gyed évi fiskális szigorának tulajdonítható, hogy a jegy­banknak lehetősége volt két alkalommal is kamatot csökkenteni. A kamatszint jelenleg 7,5 százalék. r <5^ Jövőre 4b százalékos inflációval számol a kormányzat MÉG MINDIG HAT-HÉT ÉVRE VAGYUNK AZ EURÓ BEVEZETÉSÉTŐL Igazoló jelentés a reformokról Szép új világ bontakozik ki a kormány konvergenciaprogramjának most aktualizált változatából is, akárcsak az előzőekből. A dolog szépséghibája, hogy a jövőképpel korábban sem volt baj - ám a kánaántól vagy akár az euró bevezetésétől továbbra is hat-hét évre van az ország. Nincs új a nap alatt - a kormány múlt pénteken nyilvánosságra hozott aktualizált konvergenciaprogramja - a makropálya finom- hangolásán kívül - gyakorlatilag semmi újat sem tartalmaz. Vagyis a növekedési prognózisokat rövid távon csökkentették, míg az infláci­ós előrejelzést - a tényeknek megfelelően - feljebb húzták. A prog­ram az, amit az unió elvár, vagyis beszámolót az eddig meghozott intézkedésekről, amely a felzárkózást, majd az euróbevezetést szol­gálja. Eurócéldátum továbbra sem szerepel a tervekben - hiszen az ország most kezdi visszaszerezni a korábban elveszített szavahihető­ségét ugyanakkor a közös pénz bevezetésétől még meglehetősen távol van az ország. A hatvanoldalas anyag az ed­dig meghozott intézkedésekre - egészségügy, nyugdíj, köz- és felsőoktatási reform - fókuszál, így semmit sem lehet megtudni a kormány által tervezett adóre­formról, ami nem meglepetés, hiszen a koalíciós alkuk még el sem kezdődtek, de a várakozásokat már most igyekszik hűteni a pénz­ügyi kormányzat. A foglalkoztatásban csak lassú javulással számol a kormány - ami a mostani növekedési prognózisok mellett nem meglepő. A közszféra leépítése befejeződött - ott további elbocsátásokra nem lehet számíta­ni. A nyugdíjazás szigorítása miatt 2007 végén, 2008 elején várhatóan átmenetileg nő az inaktivitás - a mostani tömeges nyugdíjazások miatt ám hosszú távon épp ellenkező hatása lesz az intézkedések­nek: megnehezíti a korai nyugdíjba vonulást. Az aktivitási arány így a 2006-os 62 százalékról 2011-ig 63,9 százalékig emelkedik. A bruttó bérek a program szerint 2008-ban 5,7 százalékkal növekedhetnek, míg a háztartások fogyasztási kiadásai fél százalékkal. A külső egyensúlyi folyamatokban látványos változásokat jósol a program: a külső finanszírozási igény a GDP 5,9 százalékáról 0,9 százalékra csökken 2011-ig, ami egyrészt az alacsony fizetésimérleg­hiánynak lesz köszönhető, ezt va­lamelyest ellensúlyozza a ciklus végén már a GDP két százalékára rúgó uniós tőkebeáramlás. A kormány az infláció átme­neti megugrása után annak mér­séklődését várja: az idei 7,9 szá­zalékról a jövő évben 4,8, majd háromszázalékos éves pénzrom­lást várnak. A kormánynak egyre kisebb a hatása az energiaárakra - ezen a téren számítani kell nagyobb áringadozásokra, ugyanakkor a távolsági közlekedés reformja nem igényel további áremeléseket. A program szerint azonban az önkormányzati hatáskörben lévő szolgáltatások - helyi közlekedés, víz- és csatornadíjak - a következő években átlag feletti emelkedést produkálhatnak. Az államháztartás idei hiányát a korábban tervezett 6,8 százalék­kal szemben 6,2 százalékra várja a kormányzat, amit elsősorban a gazdaság fehéredéséből befolyó többletbevételekkel indokolnak. PAPP ZSOLT pappzsolt@napi.hu A KORMÁNYZATI SZEKTOR FŐBB MUTATÓI (A GDP SZÁZALÉKÁBAN) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Adó-és járulékbevételek 37 39,1 39 38,3 37,6 37,2 Elsődleges kiadások 47,9 46,3 44,1 42,7 41,6 40,9 Egyenleg-9,2-6,2-4,0-3,2-2,7-2,2 Elsődleges egyenleg*-5,3-2,2 0,1 0,6 0,8 1,1 Bruttó államadósság 65,6 65,4 65,8 64,4 63,3 61,8 'kamatkiadások nélkül Forrás: konvergenciaprogram Felemás megítélés alatt a „betegadó” Az Egészségügyi Miniszté­riumban továbbra is sikertör­ténetként beszélnek a vizitdíj bevezetéséről. A szaktárca pén­teki sajtótájékoztatóján Horváth Ágnes azt mondta: beváltotta a várakozásokat az intézkedés, amelyet az indokolt, hogy a legá­lis önrészfizetés segítsen vissza­szorítani a há­lapénzt, jelen­tős bevételhez juttatva ezzel a háziorvosokat. Az utóbbi idő­ben azonban kimutatható mértékben nőtt azon halálesetek száma, amelyek hátterében a szükséges kezelés elmulasztása áll - mondta el la­punknak egy magát megnevezni nem kívánó fővárosi háziorvos. A szakember rámutatott: főként nehéz anyagi helyzetű betege­inek a halálhíréről értesült. A doktor szerint egyértelmű az ok­okozati összefüggés a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetése és a szakmailag indokolatlannak tűnő halálesetek között. A miniszter az eddigi ered­mények között említette, hogy a háziorvosi praxisok bevétele havonta átlagosan 180 ezer fo­rinttal növekedett. A felméré­sek szerint csökkent a hálapénz az ellátás egyes területein. Mindemel­lett csaknem 20 százalékkal lett kevesebb a fe­lesleges orvos­beteg találkozó. A vizitdíj és a napidíj nagyban hozzájárult ah­hoz, hogy a társadalombiztosítás az idén már nem veszteséges, hi­szen az ellátórendszer ésszerűbb igénybevételének eredménye több tíz milliárd forint felesleges kiadás megtakarítása. Ennek a megtakarításnak köszönhe­tő, hogy decembertől jelentős mértékben javítható a kórházi étkezés színvonala - tette hozzá Horváth Ágnes. napi VIZITDÍJ- ÉS NAPIDÍJBEVÉTELEK (EGY ÉVRE SZÁMOLVA, MILLIÁRD FORINT) Háziorvosok 9,5 Járóbeteg-intézmények 6,2 Fekvőbeteg-intézmények 2,2 Összes ellátási formánál 21,7 Az export lassítja az ipar drágulását Októberben főként a kivitel következményeként csak kissé nőtt az ipari árdinamika - de­rül ki a KSH adataiból. Az ipari termelői árak szeptemberhez ké­pest 0,3 százalékkal emelkedtek, míg a tavaly októberitől 1,4 szá­zalékkal maradtak el. Ezen belül a belföldi értékesítési árak egy hónap alatt 0,8, egy év alatt pe­dig 4,0 százalékkal emelkedtek, míg az exportértékesítés esetében a két adat mínusz 0,1 százalék, illetve mínusz 5,7 százalék. Az adatok alapján az utóbbi hónapokban a magyar gazda­ságban erősödött az inflációs nyomás. Az utóbbi egy hónapban a legnagyobb mértékű áremelke­dést az élelmiszeriparban (2,4 százalék) regisztrálták, ez felülmúlta az előző két hónap 1,7 százalékos ütemét. Ez az adat azt is jelzi, hogy az élelmiszerárak alakulására a következő hónapokban valószínűleg további hatást gyakorol a termelői költségek növekedése. Emellett a kőolaj-feldolgozásban is 2,4 százalékos drágulást regisztráltak, követve a kőolaj és a kőolajszármazékok világpiaci áralakulását. A legnagyobb mértékben a textiliparban (0,6 százalék) és a jár­műgyártásban (0,5 százalék) csökkentek az árak. A belföldi érté­kesítés rendeltetés szerinti csoportjai közül októberben - az előző hónapokhoz hasonlóan - a fogyasztási cikkeknél volt a legnagyobb a havi árdinamika (1,3 százalék), míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 0,2 százalék jött össze. napi ► Az exportárak alakulását az árfolyam határozza meg: a forint egy hónap alatt az euróhoz viszonyítva egy, a dollár­hoz viszonyítva 3,4 százalékkal gyengült, míg az utóbbi egy évben az előbbivel szemben 6,2, az utóbbival szemben pedig 16,8 százalékkal erősödött. DECEMBERBEN LEHET CSATLAKOZNI AZ AGRÁRKÁR-ENYHI'TÉSI RENDSZERHEZ Az idén a gazdálkodók mindössze hat százaléka lépett be a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerbe. Annak, aki 2008-ra vonatkozóan szeretne kárenyhítési jogosultságot szerezni, 2007 decemberében jeleznie kell szer­ződéskötési szándékát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) illetékes megyei kirendeltségén. Ha ezt elmulasztja, akkor a 2008. január 1-jén érvényes kárenyhítési szerződés hiányában nem szerezhet jogosultsá­got az esetleges jövő évi fagy és aszály okozta károk után járó juttatásokra. Azon gazdálkodóknak, akik 2007-ben érvényes kárenyhítési szerződéssel rendelkeznek - és a szerződés megszüntetését egyik fél sem kezdeményez­te -, nem kell ismét bejelentkezniük - jelezte lapunknak Soproni Horváth Lajos, az MVH sajtófőnöke. Szerződésük a 2008. évre is érvényes marad, de természetesen nekik is gondoskodniuk kell az önrészük időben történő befizetéséről, ami kizárólag banki átutalással történhet, legkésőbb 2008. május 31-éig. ájV 2007 decemberében jelezni kell a szerződéskötési szándékot

Next

/
Thumbnails
Contents