Napi Gazdaság, 2009. március (19. évfolyam, 41-62. szám)

2009-03-02 / 41. szám

© A NAP BELFÖLDÖN NAPI GAZDASÁG 2009. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ MA SZAVAZNAK A LAKÁSHITELEK ALLAMI GARANCIÁJÁRÓL Az Országgyűlés gyorsított menetrendben ma szavaz a lakáshitelek részleges állami garanciájáról szóló törvényről. A javaslat szerint azon munkanélküliek vehetik igénybe az ingyenes állami garanciát, akik 2008. szeptember 30-a után veszették el állásukat, és legfeljebb 20 millió forint hitelt vettek fel lakásvásárlásra vagy lakásfelújításra (Napi, 2008. február 25., 2. oldal). Több módosítás épülhet be a jogszabályba, köztük az, amely szabályozza, hogy akkor is igényelhető a garancia, ha az házaspár adóstársak közül csak az egyik válik munkanélkülivé. Bár a Magyar Lízing- szövetség a múlt héten lobbizni kezdett annak érdekében, hogy a lízingelt laká­sokra is terjedjen ki az állami garancia, ezt a javaslatot várhatóan nem támogatja a kormány. Lízingnél ugyanis a lakás tulajdonosa nem magánszemély, hanem a pénzügyi vállalkozás, így a munkanélkülivé válás nehezen értelmezhető. A törvény a PM becslése szerint több tízezer adóst is érinthet, s óhatatlanul lesznek bukások is. Ez költségvetési következményekkel jár majd, ám ennek mértéke ma még nem becsülhető meg. Az első garancialehívásokra két és fél év múlva, a futamidő lejár­tával kerülhet sor, vagyis ez a probléma először a 2012-es költségvetést terhelheti. SZERZŐDÉSRE VÁR A DIGITÁLIS TÉVÉADÁS Az Antenna Hungária (AH) Zrt. szombaton éjfélkor le­zárta a Magyar Televízió (MTV) ml és m2 csatornájának kísérleti HD-sugárzását a MinDig TV földfelszíni digitá­lis platformon. A kísérleti sugárzás sikeres végrehajtá­sának köszönhetően az MTV és az AH közötti egyezte­tések pozitívan zárultak, a műsorszóró most a köztévé döntésére vár arról, hogy szerződött partnerként csatlakozik-e a digitális platformhoz. Az AH még febru­árban jelentette be, hogy a hónap végéig meghosszab­bítja az ml és az m2 szabadon fogható kísérleti HD- sugárzását. A digitális átállásról szóló törvény szerint az összes közszolgálati televíziós és rádióprogramnak meg kell jelennie a DVB-T platformon. Az AH tájékozta­tása szerint az ml és az m2 adása HD-minőségben kerül fel a platformra a digitális terjesztésről szóló szerződés aláírását követően. A műsorszóró tavaly december 1-jén indította el MinDig TV-szolgáltatást Budapest, Kabhegy és Szentes körzetében a Duna TV HD- és a Duna Autonómia SD-felbontású műsoraival. TÖRÖK LÁSZLÓ TÁVOZIK A CIB BANK ÉLÉRŐL Hirtelen váltás zajlik le a napokban a CIB Banknál: a korábbi vezérigazgatót, Török Lászlót a tulajdonos Intesa SanPaolo milánói központjából érkező Tomas Spumy váltja fel a hazai hitelintézet élén. A Columbia Business Schoolt is elvégző cseh szakember már dolgozott hazánk­ban: a Budapest Bank magáno­sításában privatizációs tanács­adóként segédkezett, majd később a szlovák VÚB Bank vezérigazgatója volt. A szlovák pénzintézetet az Intesa vásárolta meg, Spurny ezt követően a bankcsoporton belül több beosztásban dolgozott. Híreink szerint az olasz bankközpont bizalma azért ingott meg a korábban a CIB-lnter-Európa Bankfúziót végigvivő Török Lászlóban, mert bizonyos folyamatok kezelésében nagyobb határozottságot várt tőle. ÉREZTETI HATÁSÁT AZ ÁLLAMI SPÓROLÁS Súlyosabb lesz a beruházások visszaesése A vártnál kevésbé, de visszaesett a nemzetgazdasági beruházások volumene az elmúlt év utolsó negyedében, bár a harmadik negyedévhez képest nem volt csökkenés. A mezőgazdaság felfelé húzta az átlagot, a gép- és építési beruházások pedig lefelé. Ahhoz képest, hogy 2008 első negyedévében relatív ked­vező bázis mellett 4,8 száza­lékkal estek vissza a beru­házások az előző év azonos időszakához képest, a tavalyi utolsó negyedév 3,2 százalé­kos csökkenése mérsékeltnek is tekinthető. Az év egészében azonban 3 százalékkal keve­sebbet költöttek a vállalatok a tárgyi eszközök állományá­nak bővítésére, azaz még így is átlag alatti volt a 2008 végi tel­jesítmény - derült ki a pénteki KSH-adatból. Ugyan voltak olyan tevékenységcsoportok, amelyeknél nagyobb mértékű volt a bővülés, mint egy évvel korábban, az összes beruházás kétharmadát adó három ága­zat viszont nem tartozott kö­zéjük. A szállítás, raktározás, posta és távközlés 6 százalékos visszaesése elsősorban az au­tópálya- és egyéb útépítések első negyedévi csökkenésével függ össze, bár a megelőző év magas bázisa is „nehezítette” a jó eredmény elérését - derült ki a hivatal tájékoztatójából. A feldolgozóipar 3,6 szá­zalékkal mérsékelte beru­házásait. Ezen belül nem okozott meglepetést, hogy a gumitermékgyártás invesz­^ Tavaly elsősorban az állami szektor húzta lefelé a beruházásokat, s a magánszek­tor teljesítménye még az utolsó negyedévben is egész baráti volt ahhoz képest, hogy mekkora visszaesés lesz idén - mondta Bebesy Dániel, a Budapest Alapkezelő portfóliómenedzsere. Az ipari termelés két számjegyű zuhanásából, a sorozatos elbocsátásokból és leállásokból jóval nagyobb mértékű visszaesés következik. A gazdasági ciklusok ingadozásaira ugyanis mindig a beruházások reagálnak a legér­zékenyebben, s az állami szektor is, amilyen mértékben csak lehet, próbálja leszorí­tani a fejlesztésre szánt összegeket - vázolta Bebesy, aki szerint akár 10 százalékos visszaesés is elképzelhető 2009-ben. tíciói nem haladták meg a 2007-es, Hankook-fejlesztések által hajtott eredményt, de az autóipar is a negatív irányba húzta az ágazatot. Végül az önmagában a nemzetgazda­sági beruházások több mint negyedét adó ingatlanügyle­tek és gazdasági szolgáltatás 1,5 százalékos mérséklődésé­nél is csak az ütem nagyság­rendje, s nem az iránya volt kérdéses. Voltak azonban a tárgyi- eszköz-beszerzés terén bő­vítést felmutató ágazatok is. A mezőgazdaság vélhető­en részben az EU-s pénzek, részben az idei kiemelkedő terméshozamból származó pluszjövedelmek nyomán 24,4 százalékkal, a kereske­delem, javítás az egyes nagy­áruházak beruházásainak köszönhetően 7,3 százalékkal, valamint a szálláshely-szol­gáltatás, vendéglátás a kisebb szállodák épületeinek felújí­tása és bővítése révén további 10,9 százalékkal járult hozzá a végső eredményhez. A tipiku­san az államháztartás kiadá­si oldalához kötődő tételek ugyanakkor 18 százalékkal estek vissza, pintér András apinter@napi.hu A cégek még pesszimistábbak lettek Idén februárban az üzleti várakozások rom­lása gyorsult januárhoz képest, a fogyasztóiaké viszont lassult, így már ötödik hónapja zuhan a GKI konjunktúraindex értéke és újabb történel­mi mélypontra jutott. Az üzleti szektoron belül februárban megállt az ipari bizalmi index csök­kenése, fordulatról azonban valószínűleg még ko­rai beszélni, mivel a rendelésállomány megítélése a korábbinál is kedvezőtlenebb lett, és romlott a foglalkoztatási szándék is. Az építőipar kilátásai tovább csökkentek, a kereskedelem mutatója INDEXEK 2008. 2009. X. XI. XII. 1. II. Fogyasztói bizalom-54,0-56,7-60,8-66,1 -68,5 Üzleti bizalom-14,8-25,1-28,2-30,5 -34,0 Konjunktúra-25,0-33,3-36,7-39,8 -43,0 Forrás: GKI pedig a januári enyhe javulás után februárban a decemberi szintre esett vissza. A hónapban foly­tatódott a szolgáltatói bizalmi index szeptember óta tartó markáns csökkenése is. A következő három hónapban árcsökkenésre számítók aránya az iparban és az építőiparban is növekedett, míg a kereskedelmi cégek körében alacsony maradt. A fogyasztói bizalmi index 2008 októbere óta folyamatosan esik, de februárban volt a legkisebb a romlás. Egyaránt enyhén pesszimistább lett a lakosság saját pénzügyi helyzetére, megtakarítási képességére és a munkanélküliségre vonatkozó várakozása. Az üzleti várakozásoktól eltérően azonban erősödött az áremelkedéstől való féle­lem is. A nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségének megítélése nem változott, az egy éven belüli vételé azonban kissé romlott. NAPI Budupcat Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BFVK Zrt,) a Magyar Ingatlanszővetség tagja NYILVÁNOS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI a Budapest., III. kér. Bécsi út 343. sz., alatti, 19916/5 hely rajai sxámú Ipartelep (kivett telephely), felépítménye» ingatlan l/t tulajdoni hányadát. Területe; 16 ha 7714 m* Induló (minimál) ár: 4 335 000 000 Ft + áfa A pályázatra »a jelentkezhet, aki egyszeri visas« nem térítendő T00 000 Ft + áfa összegért megvásárolja a pályásad kiírás tájékoztató anyagát és elfogadja az abhan foglaltakat, A pályásad dokumentáció vételárát a BFVK Zrt, 10200940-21520091 számét számlájára kell utalni. A dokumentációs anyag és annak számlája egyidejflteg kerül átadásra az átutalás összegének bankszámlán történő megjelenését kővetően. A pályásad kiírás átvehető: 2009. március 2-tól - 2009, április 14-ig, munkanapoki at 9.»15 óra között, pénteken 9- 12 óra között, az alábbi elmen: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Hészvánvtársaság (BFVK Zrt.) 1091 Budapest, IX. kér. üllői út 45,11, em, 220, Telefon', 456 9i) tH, 456 9057 honlap; www.bfvk.hti A pályázat benyújtásának időptmtja: 2009. április 29. (szerda) 9:00 órától 10:00 óráig, helye: BFVK Zrt. hivatalos helyisége, A pályázatok beadása és bontása közjegyző jelenlétében történik, A ECB KÖZEL SEM BIZTOS, HOGY BEAVATKOZNA A FORINT VÉDELMÉBEN Még korai benyitni az euró előszobájába Formailag nem kell semmit sem teljesítenie Magyarországnak ahhoz, hogy beléphessen az ERM-2-be. Ebben a sávos árfolyam- rendszerben a mostani szabályok szerint minimum két évet kell eltöltenie az eurózónába csatlakozni akaró tagállamnak. Érdemes azonban csak minimális időt eltölteni a rendszerben, így szakma­ilag csak akkor van értelme a belépésnek, ha már látszódik, hogy a bevezetés további kritériumait teljesíteni tudja a magyar gaz­daság - mondta Kondrát Zsolt, az MKB Bank vezető elemzője. Jelenleg az áht-hiány ugyan javul, s a mostani kormányzati intézkedések hatására akár GDP-arányosan három százalék alá kerülhet az értéke, azonban ha egy gyengébb növekedési ütem miatt a bevételek még tovább csökkennek, akkor további kiadáscsökkentő lépések nélkül ismét a kritikus határ fölött ma­radhat a mutató. Az inflációt az áfa és a jövedéki adó emelése téríti el az árstabilitás szintjétől, s a jövő évi kockázatok sem elhanyagolhatók. Ha beindul a globális gazdaság növekedése, akkor az az olajárakat is emeli, s ez a benzinárakon keresztül a fogyasztói árindexnek is lendüle­tet adhat - még úgy is, ha a nyugodtabb piaci légkör mellett visszaerősödik a forint. A két határon billegő kritérium pedig még a jobbak közé számít - tette hozzá Kondrát. Az adósságráta ugyanis nemcsak idén, hanem még jövőre is növekedhet, hiszen a gazdaság teljesítményének csökkenése tovább mérsékli a bevételeket, miközben a GDP-ará­nyosan számolt rátát összehasonlítási pontként is tovább rontja. A kamatok pedig még mindig igen távol vannak az eurózóna országaitól elvárt szinttől. » Az ERM-2-ben való két évnek ugyanakkor az árfolyam stabil szinten tartása a lényege, s erre a mostani volatilis időszakban nincs sok esély. Jóllehet az ECB egy túlzott gyengülés esetén elvileg be­avatkozhatna a forint védelmében, azonban a szabály lehetőséget ad számára, hogy mérlegelje a helyzetet, s ha úgy dönt, hogy a leértéke­lődés indokolt, akkor nem kell lépnie - emlékez­tetett Forián Szabó Gergely, a Pioneer Investment befektetési igazgatója. Így az árfolyam stabilitá­sára vonatkozó ilyen irányú érvek nem teljesen érvényesek. A középárfolyamot ugyanakkor más körülmények között is nehéz megbecsülni, azon­ban ez most különösen nehéz. Egy rossz válasz potenciális sáveltolással járhat együtt, s ez akár egy spekulációs hullámot is magával hozhat. Az ERM-2-be való belépést így egy euró- bevezetési tervvel kell összevetni. Ha a második félévben belépne Magyarország, az 2012-es eu- rózóna-csatlakozást jelenthetne, ennek azonban nem sok esélye van - véli Forián Szabó. Jelenleg a jóslás szintjén van annak realitása, hogy 2011-től kezdve biztosan csökken az államadósság, s ha igen, a mértéke mindenképpen bizonytalan. Egy optimista forga­tókönyv szerint is csak maximum fél évig teljesítenénk egyszerre az összes kritériumot, s ez elég komolytalan lenne. PINTÉR ANDRÁS apinter@napi.hu © Magyarország 0.5 évig képes a maastrichti kritériumok teljesítésére Ró ezer forintot I törlesztenének havonta &az érintettek KISS DANIEL

Next

/
Thumbnails
Contents