Napkelet, 1924. január-május (2. évfolyam, 1-5. szám)

1924-01-01 / 1. szám

NAPKELET SZERKESZTI TORMÁT CECILE III. KÖTET 192*« JAgUÁlVjnÁJUS TAR T A LOM Oldal Tormay Cicile: A siker...............................................................................................................................1 Vida Péter: Éjszakára virradat. (Regény.).........................................................................................9 Ritoók Zsigmond: Fajtaság és magyarság . ....................................................................................25 M issik Endre: őszi koszorú. (Vers.)................................................................................... 38 K ortsik Jenő : A letkési agarászat......................................................................................... 39 j Tárnái István: Ünnep éjjelén.............................................................................................................52 Br. P odmaniczky Pálni: Lord Byron utolsó sorai. (Vers.).....................................................56 Világos körül. (Pauler Tivadar naplójából.)........................................................................................57 Rissányi József; Ma. (Vers.).......................................................................................................................27 Bardócz Árpád: Börtönlakók. (Vers.)..................................................................................................28 ELVEK ÉS MÜVEK« k thj.: Ady Endre életrajza...................................................................................................................80 m. gy.: Magyar húnmondák képekben..............................................................................................85 Hartmann János: Komáromi János: A régi szerető....................................................................86 Afoór Gyula: Dr. Laky Dezső: Csonka*Magyarország megszállásának közgazdasági kárai 88 Vajthó László: Verseskönyvek. (Varságh János: Szélcsend. — Szombati«Szabó István: Régi japán költők. — Bardócz Árpád: Japán versek. — Balogh István: Égi kara» vánok. — Huszár: Magyar éjszaka.).........................................................................................89 Zsigmond Ferenc: Szelényi Ödön: A lélek élete..........................................................................90 —t—: Császár Elemér: Az irodalmi kritika....................................................................................91 Ridey Tivadar: Hajnali harangszó. (Mécs László verseskönyve.)...........................................92 S zabó Miklós: Csengery János Horatius»fordítása ....................................................................96 SZEMLE« Gróf Klebelsberg Kunó beszéde a miskolci színház ünnepén.....................................................98 Galamb Sándor: Színházi szemle........................................................................."............................101 H artmann János: Erdélyi irodalom...................................................................................................104 Tamás József: Két kiállítás.......................................................................................................................109 APRÓ CIKKEK« Ambrózy Ágoston: Hornyay Ödön művészete................................................................................110

Next

/
Thumbnails
Contents