Népsport, 1988. március (44. évfolyam, 51-76. szám)

1988-03-30 / 75. szám

XLIV. 75. ♦ 1988. március 30, NÉPSPORT 9 ATLÉTIKA Mezeifutó Budapest-baj- nokság, Népliget, 8fiO gyer­mek. 581 serdülő és 78 if­júsági, összesen 1519 induló. Fiúk. Ifjúságiak (7 km). Budapest-bajnok: Surányi (U. Dózsa) 22:12, 2. Szemes (Postás SE) 2:24, 3. Tóth Z. (BVSC) 22:33. Csapatbajnok: KSI I 56 pont, 2. Postás SE 94. 3. KSI II 128. Serdülők. A-korcsoport (5 km). B:Tarr (KSI) 15:43, 2. Wimmer (KSI) 15:49, 3. Kovács K. (KSI) 15:58. Csb: KSI I 13, 2. KSI II 61, 3. Ü. Dózsa 130. B-kes. (4.5 km). 14 évesek. B: Tringer (Csepel) 15:09, 2. Pavretto (Bp. Honvéd) 15:31 3. Balázs (Bp. Honvéd) 15:37. Csb: KSI I 38. 2. Bp. Hon­véd 61, 3. O. Dózsa 109. 13 évesek (1.5 km). B: Búzás (KSI) 15:48, 2. Cseh (KSI) 15:51, 3. Kovács G. (KSI) 16:00. Csb: KSI I 21, 2. Bp. Honvéd 72, 3. KSI II 86. Gyermekek (3 km). 12 éve­sek. B: Hortobágyi (KSI) 10:35. Csb: KSI 29. 11 éve­sek. B: Halmai (KSI) 11:05. Csb: KSI 47. 10 évesek. B: Harangi (Vasas Ikarus) 11:42. Csb: Csepel 31. Lányok. If­júságiak (4 km). B: Tóth E. (BEAC-MAFC) 14:26. 2. Fiiéi (Bp. Spartacus) 14:43, 3. Summa (Bp. Honvéd) 15:07. Csb: Bp. Honvéd 60, 2. VM Közért 90. Serdülők. A-kcs. (3 km). B: Tóth M. (Csepel) 10:24, 2. Németh (Bp. Spartacus) 10:35. 3. Pes­sek (Bp. Honvéd) 10:44. Csb: Bp. Spartacus 70, 2. FTC 75, 3. Ü. Dózsa 91. B-kcs (2.2 km). 11 évesek. B: Földi (FTC) 7:18, 2. Magony (Va­sas) 7:21, 3. Gyetvaí (Csepel) 7:26. Csb: BEAC-MAFC 46.2. FTC 82, 3. U. Dózsa 89. 13 évesek. B: Tóth Zs. (KSI) 7:19, 2. Bátori M. (KSI) 7:19, 3. Papp (Vasas) 7:22. Csb: KSI 43, 2. Bp. Honvéd 73, 3. FTC 86. Gyermekek (1.5 km). 12 évesek. B: Radics (KSI) 5:04. Csb: KSI 56. 11 évesek. B: Tusai (Csepel) 5:15. Csb: Csepel 25. 10 éve­sek. B: Skőumál (TFSE)5:3ü. Csb: Csepel 28. ★ A fővárosi középfokú tan­intézetek mezeifutó bajnok­sága, Lóverseny-pálya, 644 kö­zépiskolás, 285 szakmunkás­tanuló, összesen 929 induló. Középiskolások. Fiúk. I. osztály (3 km). B: Dobronyi (Közlekedésgépészeti Szak- középiskola) 9:23 2. Kiss G. (Petőfi G.) 9:27, 3. Szabó (Corvin Szk.) 9:41. Csb: Köz­lekedés Gépészeti Szk. 22, 2. Corvin Szk. 54, 3. Árpád G. 72. II. o. (3 km). B: Bodnár (Jedlik G.) 9:25. 2. Baladi (Landler Szk.) 9:31, 3. Tóth (József G.) 9:37. Csb: Land­ler Szk. 34, 2. Kölcsey G. 61, 3. I. István G. 67. III. o. <3.5 km). B: Surányi (Dózsa G.) Sok induló, jó rendezés HÁROMTUSA Álba Kupa, Székesfehér­vár. Eredmények. Ültörő B. Fi­úk (70 induló): 1. Oláh (KSI) 1832, 2. Fried T. (KSI) 1781, 3. Sziráki (Csepel) 1755. Csapat: 1. KSI 7027, 2. Csepel 6821. 3. Álba Volán 6730. Lányok (47): 1. Bor- dács (Csepel) 1874, 2. Valkó (Csepel) 1735, 3. Molnár (Al­ba Volán) 1501. Csapat: Álba Volán I. 5175, 2. Álba Volán II. 4564. 3. Álba Volán III. 3961. Ottörő A. Fiúk (871: 1. Hortobágyi (Csepel) 2043. 2. Szente (BVSC) 2024. 3. „Völgyi (Csepel) 1986. Csapal: .1 Csepel 7521, 2. KSI 7446, 3. BVSC 7409. Lányok (20): 1. König (Alba Volán) 1837, 2. Kegye (Csepel) 1725. 3. Balogh (Csepel) 1698. Csa­pat: 1. Csepel 6763. 2. Álba Volán 6200. 3. GYÁÉV 4797. Serdülő B. Fiúk (72): 1. Cseh (KSI) 2095, 2. Favretto (Bp. Honvéd), 2094, 3. Schod- nik (KSI) 2027. Csapat: 1. KSI I. 8168. 2. Bp. Honved 7785. 3. KSI II. 7414. Ser­dülő B. Lányok (22): 1. Mát­rai (Csepel) 2112, 2. Korcsok (BVSC) 2060, 3. Szollázs (Csepel) 2044. Csapat: 1. MAFC 7696. 2. BVSC 7517. 3. Álba Volán 7198. Serdülő A. Fiúk (30): 1. Tóth T. (Csepel) 3248, 2. Schumacher (KSI) 3127, 3. Csákány J. (KSI) 3118. Csapat: 1. Cse­pel 12 350. 2. KSI 12 278. 3. Bp. Honvéd 11 403. Serdülő A. Lányok (11): 1. Korach (BVSC) 2852. 2. Kovács Sz. (Álba Volán) 2851. 3. Bencze (Álba Volán) 2828. Ifjúsági­ak. Fiúk (15): 1. Tóth G. (Álba Volán) 3331, 2. Ványi (Csepel) 3315. 3. Szloboda (Álba Volán) 3219. Lányok (10): 1. Füri (BVSC) 3096. 2. Kovács E. (GYÁÉV) 3082. 3. Hortobágyi (Álba Volán) 2865. Juniorok. Fiúk: (4): 1. Hódosi (Álba Volán) 3281. 2. Kovács Z. (Álba Volán) 3247. 3. Nagy R. (Bp. Honvéd) 3030. A Magyar öttusa Szövet­ség idénynyitó versenyén ösz- szesen 433-an (315 fiú, 118 lány) indultak. A minden ed­digit felülmúló létszám nem okozott gondot a felkészült rendezőnek. Az Álba Volán öttusaszakosztálya példamu­tató gondossággal bonyolítot­ta le az eseményt. íjra a szabadban SPORTLÖVÉSZET Nemzetközi traplövőver- seny, Balatonfűzfő. Eredmények. Juniorok: 1. Daberkow (Dynamo Berlin) 169. 2. Bogdán (MHSZ NIKE) 167, 3. Gruttner (Dy­namo Berlin) 162. Ifjúsági­ak: 1. Piros (MHSZ NIKE) 62, 2. Jaki (MHSZ NIKE) 55, 3. Csömör (MHSZ NIKE) 61. ★ A Kossuth KFSE meghí­vásos versenye, Szentendre. Eredmények. Győztesek. Lányok. Juniorok. Standard puska, fekvő: Lencz (Ü. Dó­zsa) 573. Standard puska, összetett: Nagy A. (Ű. Dó­zsa) 565. Légpuska: Lencz 371. Légpisztoly: Haskó (O. Dózsa) 351. Sportpisztoly: Döbrössy (Garasin) 560. Ifjú­ságiak. Standard puska, fek­vő: Viczkó (Ü. Dózsa) 574. Standard puska, összetett: KERÉKPÁR Idénynyitó verseny, Pity. Eredmények. Fiúk. Ifjúsá­giak (84 km, 83 induló): 1. Valter (KSI), 2. Nagy II (DSI), 3. Petróczy (KSI) 2:08:54. Serdülök (42, 81): Abonyl (Bp. Honvéd) 565. Légpuska: Král (Bp. Hon­véd) 3A5. Légpisztoly: Zala (Bp. Honvéd) 355. Sportpisz- toly: Justin (MHSZ KLK) 551. Serdülők. Légpuska: Kisjuhász (Kossuth KFSE) 351. Légpisztoly: Morvái (Garasin) 341. Fiúk. Junio­rok. Kisöbű sportpuska, fek­vő: Vári (Ü. Dózsa) 538. Légpuska: Andó (MHSZ KLK) 563. Légpisztoly: Kop- lányi (MHSZ KLK) 561. Gyorstüzelő pisztoly: Feke­te (Garasin) 576. Ifjúságiak. Standard puska, fekvő: Buru (Bp. Honvéd) 580. Standard puska, összelett: Jákó (Szö­ged) 544. Légpuska: Jákó 380. Légpisztoly: Kiss Zs. (Garasin) 358. Gyorstüzelő pisztoly: Kiss Zs. 573. Ser­dülők. Légpuska: Berkesi (Kossuth KFSE) 353. Lég­pisztoly: Nagy R. (Garasin) 350. 1. Pál (DSI). 2. Somogyi (PMSC), 3. Kom (Csepel) 1:15:05. Üttörők (42, 19): 1. Laczi (Kiskunfélegyháza), 2. Vadas (PSI), 3. Szabó A. (Csepel) 1:34:56. Gyerekek <18, 16) : 1. Nagy I. (Mosoni Sí), 2. Szabó K. (Mosoni Sí), 3. Andó (Csepel) 43:05. Két bajnokság - 2500 induló 9:24, 2. Brun (Eötvös G.) 9:44, 3. Szalai (Eötvös G.) 9:44. Csb: Eötvös G. 42, 2. Közlekedésgépészeti Szk. 67. 3. Dózsa G. 68. IV. o. (3.5 km). B: Adamis (Szilágyi G.) 8:46, 2. Benedek (Egressy Szk.) 3:56, 3. Knuth (I. Ist­ván G.) 9:09. Csb: Corvin Szk. 81, 2. Landler Szk. 96, 3. Kölcsey G. 104. A pont­versenyben : 1. Közlekedés­gépészeti Szk. 146, 2. Dózsa G. és Landler Szk. 120—120. Lányok. I. o. (1.4 km). B: Sinlca (Petőfi G.) 4:54, 2. La­katos (Dózsa G.) 5:01, 3. For­mán (Teleki G.) 5:04. Csb: Dózsa G. 17, 2. Petőfi G. 21, 3. Berzsenyi G. 31. II. o. (1.4 km). B: Maglay (Dózsa G.) 4:57, 2. Urr (Dózsa G.) 4:58, 3. Szabó E. (I. István G.) 4:59. Csb: Dózsa G. 13, 2. Móricz G. 45, 3. József G. 48. III. o. (1.6 km). B: Cse- te (Móricz G.) 5:54, 2. Ko­vács (Dózsa G.) 5:57, 3. Sza­bó I. (Móra Szk.) 6:04. Csb: Dózsa G. 26, 2. József G. 44, 3. Petőfi G. 48. IV. o. (2 km). B: Lefler (József G.) 6:48, 2. Dinka (Cipőipari Szk.) 7:10, 3. Veréb (Petőfi G.) 7:27. Csb: Petőfi G. 13, 2. Dózsa G. 33, 3. Toldy G. 34. A pontversenyben: 1. Dó­zsa G. 214. 2. Petőfi G. 135, 3. József G. 105. Szakmunkástanulók. Fiúk. I. o. (3 km). B: Papp (2. sz. Szakmunkásképző Intézet) 9:40, 2. Kun (13. sz. SZMK) 9:53, 3. Lengyel (14. sz. SZMK) 9:53. Csb: 13. sz. sz. SZMK 33, 2. 14. sz. SZMK 45, 3. Rónai S. SZMK 66. II. o. (3 km). B: Bók (24. sz. SZMK) 9:10. 2. Kubik (54. sz. SZMK) 9:17, 3. Molnár (13. sz. SZMK) 9:53. Csb: 54. sz. SZMK 30. 2. 13. sz. SZMK 40, 3. 9. sz. SZMK 61. III. o. (3.5 km). B: Morócza (13. sz. SZMK) 9:33. 2. Talabér (2. sz. SZMK) 9:40. 3. Valter (13. sz. SZMK) 10:35. Csb: 2. sz. SZMK 20. 2. 13. sz. SZMK 35. 3. 9. sz. SZMK 86. A pontversenyben: 1. 13. sz. SZMK 150. 2. 2. sz. SZMK 105; 3. 24. sz. SZMK 86. Lá­nyok. I. o. (1.4 km). B: Ba- dari (15. sz. SZMK) 5:11, 2. Ha ász (54. sz. SZMK) 5:13, 3. Józan (lő. sz. SZMK) 5:16. Csb: 54. sz. SZMK 17. 2. Bé­kés-Glasz Int. 21. 3. 15. sz.. SZMK 30. II. o. <14 km). B: Juszt (6. sz. SZMK) 5:25, 2. öcsi (15. sz. SZMK) 5:25, 3. Székely (Béltés-Glasz Int.) 5:46. Csb: Békés-Glasz Int. 19, 2. Gép- és Gyorsíró SZMK 23 3. Rónai S. SZMK 24. III. o. <1.6 km). B: Se­bes (15. sz. SZMK) 6:33. 2. Bucsás (Békés-Glasz Int.) 6:41, 3. Ladányi (Békés­Glasz) 6:47. Csb: Békés- Glasz Int. 11. 2. Rónai S. SZMK 16. 3. 15. sz. SZMK 24. A pontversenyben: 1. Bé­kés-Glasz Int. 177, 2. 15. sz! SZMK 136, 3. Rónai S. SZMK 130. Körbe! második CSELGÁNCS Nemzetközi ifjúsági ver­seny, Tbiliszi, öt ország ver­senyzői. A magyarok eredményei. 62 kg: 3. Földváry, 5. Bod­nár. 83 kg: 2. Korbel. 90 kg: 3. Friedrich. ★ A Bajai SK úttörőversenye, 15 egyesület, 259 versenyző. Győztesek. 29 kg: Bach (Paks). 32 kg: Treszl (Paks). 35 kg: Fodor (Szeged). 38 kg: Ferencz (Szeged). 41 kg: Czigli (O. Dózsa). 45 kg: Szécsi (Szeged). 49 kg: Fel­de (Ü. Dózsa). 53 kg: Nagy (Szeged). 58 kg: Szabó (MVSC). -158 kg: Berta (Sze­ged). 3. korcsoport. 26 kg: Kovács (Űttörő Sí). 29 kg: Félegyházi (Bp. Honvéd). 33 kg: Helyközi (Tisza SE). 35 kg: Burka (MVSC). 38 kg: Nyilas (Tatabánya). 41 kg: Tichy (Szeged). 45 kg: Kodó (Bp. Honvéd). 49 kg: Jenei (Szeged). 53 kg: ICaprinai (Pápa). +53 kg: Kiss (Paks). A Pajtás Kupát a Szeged SC nyerte. NB-s ifjúsági és serdiilőbajnofcság LABDARÚGÁS Nyugati csoport. Ifjúsági­ak. Komlói Bányász—FTC Sí 0- 4 (0-3), Videoton SC—Ta­tabányai Bányász 1-1 (1-0), Bp. Honvéd Sí—Haladás VSE 2-0 (2-0). Kaposvári Rá­kóczi—Szekszárdi Dózsa 1-2 (1-2), O. Dózsa Sí—Veszpré­mi SE 4-0 (2-0), III, kér TTVE—ZTE 0-0, KSI—PMSC 2-2 (1-2), BVSC Sí—Dunaúj­városi Kohász 4-0 (1-0). Ko­rábbi fordulókból: Komló- Haladás 3-3 (2-0), ZTE— Nagykanizsai Olajbányász 1- 2 (1-1), Tatabánya—Kom­ló 1-0 (0-0). Serdülők. Komló—FTC 0-3 (0-2), Video­ton—Tatabánya 4-1 (3-1), Bp. Honvéd—Haladás 1-0 (0-0), Kaposvár—Szekszárd 2-0 (0-0), Ü. Dózsa—Veszprém 2-1 (1-0), III. kér. TTVE—ZTE 0-1 (0-0). KSI—PMSC 1-2 (0-0). BVSC—Dunaújváros 0-2 (0-1). Korábbi fordulók­ból: Komló—Haladás 1-7 (1-4), ZTE—Nagykanizsa 3-1 (2-0), Tatabánya—Komló 6-1 (2-0). Keleii csoport. Ifjúságiak. Békéscsabai Előre Spartacus —Csepel Sí 2-1 (l-ö), NYVSSC— Építők SC 3-0 (1-0), Eger—Kazincbarcikai Vegyész 3-2 (2-2), Bp. Vo­lán SC—Kecskeméti SC 3-2 (2-2). Vasas Sí—Szeged SC 3- 0 (0-0), MTK-VM Sí—Ózdi Kohász 2-1 (0-0). Korábbi fordulókból: Kazincbarcika— NYVSSC 2-1 (1-1). Kecske­mét.—Eger 0-1 (0-1). DMVSC —Békéscsaba 1-2 (0-2). Ser­dülők. Békéscsaba—Csepel 0-1 (0-1), NYVSSC—Építők 4- 1 (2-0). Eger—Kazincbar­cika 4-0 (3-0), Bp. Volán— Kecskemét 3-1 (3-0), Vasas— Szeged 0-1 (0-0), MTK-VM —Ózd 1-0 (0-0). Korábbi fordulókból: Kazincbarcika— NYVSSC 0-2 (0-0), Kecske­mét—Eger 0-0. „Ügyesek a gyerekek” KARATE Ferriplan Kupa karate-do ulánpóllásverseny. Olimpiai csarnok. Formagyakorlatok. Gyer­mek I. korosztály. Fiúk: 1. Zalai (GYPFSE), 2. Horváth (VM Közért), 3. Molnár (Jusáitia). Lányok: 1. Mol­nár E. (ASE), 2. Nyerki (ASE), 3. Kiss (USC). Gyer­mek II. korosztály. Fiúk: 1. Reiter (ESE), 2. Simon (BM), 3. Mócsai (USC). Lá­nyok: 1. Kovács D. (ASE), 2. Mootányi (ASE), 3. Mes­ter (II. Papp József SE). Serdülők. Lányok: 1. Vid G. (ASE), 2. Schuszter (H. Papp J. SE), 3. Polgár (ASE). Ifjúsági I. korcso­port. Fiúk: 1. Szilágyi (USC), 2. Hoffmann (Főtáv SE), 3. Gyöngyös (Főtáv SE). Lányok: 1. Plichta (Budai XI.), 2. Stotz (Főtáv SE), 3. Luczay (ASE). If­júsági II. korcsoport. Lá­nyok: 1. PárnJczky (ASE), 2. Vincze (H. Papp J. SE), 3. Császár (ASE). Küzdelem-. Serdülők. Fiúk: 1. Cseri (USC), 2. Dobos (SZKGYSE), 3. Viol ka (MOGAC). Lá­nyok: 1. Orosz É. (Szolnok), 2. Majlinger (MOGAC), 3. Orosz I. (Szolnok). Ifjúsági 1. korosztály. Fiúk: 1. Gyön­gyösi (Főtáv SE), 2. Szilágyi (USC), 3. Sáránszky (Főtáv SE) és Szalai (USC). Lá­nyok: 1. Vidák (Főtáv SE), 2. PoJacsek (H. Papp J. SE), 3. Lenkei (BM). Ifjúsági II. korcsoport. Lányok: 1. Lap-- sánszky (Justitia), 2. Vincze (H. Papp J. SE). 3. Barti (VM Közért) és Tesbér (H. Papp J. SE). T. Kono 8 dános japán mester, a Ferriplan Kupa főbírója mondta a színvo­nalról: „Ügyesek a gyere­kek, látszik, hogy sokat edzenek, kár, hogy kombi­nációkat ritkán alkalmaz­nak.” Kevés vigasz jutott a fővárosiaknak ÖKÖLVÍVÁS Diákolimpia KSI-edzőte- rcm és Vágóhíd utca. A vasárnapi döntök ered­ményei, elöl a győztesek, akik bejutottak a jövő szombati döntőkbe. 30 kg: Sütő (Debr. SÍ)—Gyarmati (NYVSC). 32 kg: Kiss J. (Tiszadob)—Dinok (KSC). 31 kg: Kökény (Vasas)—Sár­közi (KSC). 36 kg: Iglói (Misk. Kinizsi)—Pljesovszki (Törökszentmiklós). 38 kg: Radics (KSC)—Pulai (KSC). 40 kg: Varga V. (Vecsés)— Szikszai (Tiszadob). 43 kg: Sánta (PVSK)—Rácz (Sajó- bábony). 46 kg: Zsilák (Bé­késcsaba)—Halász (Paksi SE). 49 kg: Konkoly A. (OB3K)— Ignácz (KSI). 52 kg: Erdei (KSI)—Orbán L. (Bp. Hon­véd). 55 kg: R-zes (Petőfi- bánya)—Mohácsi (Újfalu). 59 kg: Varga (H. Kun B. SE) —Kiss (Szolnoki MTE), 65 kg: Oláh Cs. (OBSK)—Fehér (H. Kun B. SE). 71 kg: Ta­kács (Balmazújváros)—Mol­nár (Petöfibánya). RITMIKUS SPORT­GIMNASZTIKA Budapest-bajnokság, Nem­zeti Sportcsarnok. Serdülők. Összetett. B: Ba­logh (Szolgáltató-Építő Spar­tacus). 2. Gulácsi (Szolgálta- tó-Epítő Spartacus). 3. Pogá­csás (Szolgáltató-Építő Spar­tacus). Balogh valamennyi szerrel az első helyen vég­zett. Gyermekek. Összetett­ben és három szeren Orosz­lán (Szolgáltató-Építő Spar­tacus). kötéllel Lakó (Óbuda TSZ SE) lett a bajnok. TEKE Ifjúsági bajnokság. Nők. BKV Előre—Győri Lenszövő 4:0. 814:745. Szegedi Postás— FTC 1:3, 744:761. Kanizsa Sör—Szanki Olajbányász 3:1. 724:682. Kőbányai Porcelán— Postás 1:3, 696:714. Ózdi Ko­hász—Zalaegerszegi TE 1:3, 675:710. Tatabányai Bányász —Szeged SC 1:3, 704:740. Az állás. Férfiak. A-cso- port: 1. BKV Előre (1657) 6 pont, 2. Szolnoki MÁV MTE (1623) 5, 3. FTC (1578) 4, 4. Nyíregyházi Taurus (1576) 3, 5. Szeged SC (1546) 2, 6. Lyu- kóbányai Bányász (1491) 1. B-csoport: 1. Pápai Vasás (1611) 6. 2. Soproni Spartacus SFAC (1553) 5, 3. Szombat- helyi Spartacus-Styl (1528) 4, 4. Győri Richards (1448) 3, 5. Sabaria (1441) 2. 6. Dombó­vári Spartacus (1225) 1. SÍLÖVÉSZET A Bp. Honvéd országos versenye, Galyatető. Győztesek. Fiúk. Ifjúsá­giak. II. kés: Hegyközi (II. Papp J. SE) 3-4:52 (2). Ser­dülők. 1. kcs: Titko (H. Papp J. SE) 26:03 (4). II. kcs: Tagscherer (Bp. Hon­véd) 19:19 (2). Lányok. Ifjúságiak. II. kcs: Holéczy (Vasas) 37:42 (2). Serdülők. I. kcs: Vincze (Salgótarjáni Petőfi DSE) 27:31 (2). II. kcs: Unghi (GYVSC) 24:44 (1). VÍZILABDA Országos serdülöbajnok­ság. Szolnoki VSE—KSI 11-10. Szeged SC—Vasas 16-6. BVSC —Bp. Spartacus 8-6. Ü. Dó­zsa—Tatabányai Bányász 9-8. Szentesi Vízmű—Bp. Sparta­cus 11-7. Tungsram SC— Bp. Honvéd 12-5, BVSC— FTC 12-7. Országos úttörőbajnokság. KSI—Szolnoki VSE 11-6. Szeged SC—Kecskeméti VSC 13-2. Tatabányai Bányász— Ü. Dózsa 12-6. Szentesi Víz­mű—Bp. Spartacus 14-8. Bp. Honvéd—Tungsram SC 7-6. Budapest útíöröbajnokság. I/B osztály. Tungsram SC— Tipográfia 12-5. Bp. Honvéd —Ü. Dózsa 7-1. KSI—Vasas 21-3. BVSC—OSC 10-2. FTC— Bp. Spartacus 8-6. II/A osz­tály. Kecskeméti VSC—Vasas 13-6. BVSC—Ü. Dózsa 5-3. Tungsram SC—Bp. Honvéd 24-1. Bp. Spartacus—OSC 9-1. Negyvenhármán vehették át a Győzelemért cmlékplakettet (Folytatás az 1. oldalról) A KISZ KB székhazában tartott ünnepségen a Szín­ház és. Filmművészeti Főis­kola növendékei adtak mű­sort. Ernőd Péter, a KISZ KB titkára ünnepi köszön­tőjében hangsúlyozta: — Több mint egy évtize­des hagyomány, hogy legki­válóbb sportolóinknak a Győ­zelemért emlékplakettet azokban. a hetekben adjuk át, amikor a nagy tavaszi törté­nelmi sorsfordulóinkról való megemlékezés eseményei . is zajlanak. Felmerülhet a kér­dés, mi köze van egy vi­lágbajnoki aranyéremnek 1848 márciusához, vagy egy Európa-bujnokságon elért si­kernek a Tanácsköztársaság százharminchárom napjához. A válasz egy szó: teljesít­mény: A magyarság legjobb­jainak kollektív teljesítmé­nye emelt minket 1848-ban és 1919-ben — ha csak fáj­dalmasan rövid időre is — az emberi haladás élvonalá­ba. Beszédében Ernőd Péter szólt arról, hogy az átfogó társadalmi-gazdasági meg­újulás megvalósításában is a teljesítményelv következete­sebb érvényre juttatására van szükség. A sportban is csak a közelmúltban válto­zott meg örvendetesen, hogy a nemzetközi mércével is ki­váló teljesítményt nyújtókat jóval jobban megbecsülik, díjazzák, mint a hazai átla­got is éppenhogy elérő spor­tolókat. A KISZ teljesít­ménypárti és ez megnyilvá­nul tevékenységében. — A tavalyi esztendőben legsikeresebb sportolóinkat köszönthetjük, akik eredmé­nyeikkel, emberi tartásukkal öregbítették hazánk hírét a világban, akiknek sikerei ez­reknek és ezreknek adnak ösztönzést a rendszeres test­edzéshez — folytatta Ernőd Péter. A Győzelemért emlékpla­kettek átadása után, az álló­fogadáson már érződött, hogy az ünnepeltek nagy része egy nappal korábban már letette az olimpiai esküt. Mértékle­tesebben fogyasztották a ki­rakott finomságokat, önmeg- tartóztatóan - nyúltak a gyü­mölcslével töltött pohara­kért. Beszélgetésük során pedig nem a múltat emleget­ték, nem a sikerrel megvívott küzdelmek emlékét elevení­tették fel. hanem az elkö­vetkezendő hónapok nagy versenyeiről beszéltek, ame­lyeken szeretnének újra ki­emelkedő teljesítményt nyúj­tani. Győzelemért emlékplaket- tet kapóit. Felnőtt világbaj­nokságért: Martinék János öttusázó, Barsi László súly­emelő, Némethné Jánosi Zsuzsa tőrvívó, Kovács Edit tőrvívó, Stefanek Gertrud tőrvívó, Szőcs Zsuzsa tőrví­vó, Szilágyiné Tuschák Ka­talin törvívó, Kecskeméti László fogathajtó, Engrich Mariann karate-tekwando. Felnőtt Európa-bajnoksá- gért: Záhonyi Attila sport­lövő, Ferencz Ágnes sport­lövő, Kotroczó Lászlóné sportlövő, Hugyecz Lajos karate-kick box, Patakfalvy Miklós karate-kick box, Bene Márta karate-kick box, Sze- pessy Aliz karate-kick box, Orsóval Dezső modellező, dr. Reé András modellező, Reé László modellező, Kovács Ernő modellező. Ifjúsági világbajnokságért: Angyal Ákos kajak-kenu, Hoffmann Ervin kajak-kenu, Takács Tibor kajak-kenu, Zala György kajak-kenu, Má­zas Gábor kajak-kenu, No­vak Gábor kajak-kenu, Fe­hérvári György kajak-kenu. Ifjúsági Európa-bajnoksá- gért: Hóiba Zoltán atléta, Debnár Tamás úszó, Hor­váth Zoltán úszó, Gáli Tibor úszó. Joó Éva sportlövő. Ifjúsági Barátság Verseny nyeréséért: Káldy Zoltán at­léta, Csernok László öttusa, Hanzély Ákos öttusa, Sár- falvy Páter öttusa, Katona Ferenc öttusa, Jakab Péter vívó, Jakab Ferenc vívó, Dallos Dávid vívó, Kudor István vívó, Tringer Zoltán vívó, Szabó Tünde úszó. Naiv érdeklődés az idénynyitón

Next

/
Thumbnails
Contents