Nemzeti Ujság, 1844. január-június (39. évfolyam, 1-52. szám)

NEMZETI WA« HAK AI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOKBÓL A L A P I T Á néhai Kult sár István, táhlahirt. KIADJA ÖZVEGYE «üfiKTETT PKUefEU MÄmi-JM, SZERKESZTI ROYACSÓCZY'MIHÁLY, HITES ÜGYVÉD, TÖBB TE K. NEMES MEGYE K T Á B L A B I R Á J A, Harminczkilenczedik év. Pesten, Nyomtatja Petrózai Trattner J, M, és Károlyi István cs. kir. priv. könyynyomtató-intézete, uri ulcza 453. 1844. el fele.

Next

/
Thumbnails
Contents