Nemzeti Ujság, 1845. január-június (40 évfolyam, 1-101. szám)

NEMXEH IJS Ui A L A P I T Á K I liTN A I! ISTVÁN táblabiró, L1PTHAT SÁNDOR VEZETÉSE HELLETT SZERKESZTI muu o i Á e3 kw os. Negyvenedik év. Nyomtatja PESTEN, petrózai Trattner J. M. és Károlyi István cs. kir. privf könyvnyomtató-inlézctc, nri utcza 453.

Next

/
Thumbnails
Contents