Népnevelők Kalauza, 1865. január-szeptember (1. évfolyam, 1-26. szám)

NÉPNEVELŐK KALAUZA SZAKKÖZLÖNY KERÜLETI TANFELÜGYELŐK, IGAZGATÓK, HITELEMZŐK, NÉPTANOD AI OKTATÓK, NEVELŐK, MAGÁNTANÍTÓK, TANÍTÓJELÖLTEK, KÖZSÉGI ISKOLAGONDNOKOK, VÁ­ROSI ÉS FALUSI ELÖLJÁRÓK, SZÜLŐK S A NEVELÉS- ÉS ELEMI TANÜGY ÖSSZES BARÁTAI SZÁMÁRA. Első évi föl vám. «V 1864/5. tanévre* TÖBB JELES TANTEREIT KÖZREMI NKÁLÁSA MELLETT FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS TULAJDONOS KIADÓ : iáifll ANTAL; PÉCSI TANÍTÓKÉPEZDEI IGAZGATÓTANÁR. PÉCSETT 1865. NYOMATOTT A LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents