Kalauz, 1866. október - 1867. szeptember (3. évfolyam, 1-52. szám)

1866-10-08 / 1. szám

KALAUZ. SZAKKÖZLÖNY AZ ELEMI TANÜGY ÉS NÉPNEVELÉS BARÁTAI SZÁMÁRA. HARMADIK ÉVI FOLYAM. AZ 186%-i TANÉVRE. TULAJDONOS KIADÓ ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: SZAUTER ANTAL, PÉCSMEGYEI ÁLDOZÁR, KÉPEZDEI TANÁR, A PÉCSI REÁL- ÉS ELEMI FŐTANODÁK S TANÍTÓKÉPEZDE IGAZGATÓJA, A „PÉCSI KATH. LEGÉNY- EGYLET“ EGYHÁZI ELNÖKE, PÉCSVÁROSI KÉPVISELŐ S BARANYAME­GYE BIZOTTSÁGÁNAK TAGJA. NYOMATOTT PÉCSETT, A LYCEUMI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1868.

Next

/
Thumbnails
Contents