Fejős Zoltán - Szijártó Zsolt (szerk.): Turizmus és kommunikáció - Tabula könyvek 1. (Budapest - Pécs, 2000)

A turizmus mint kulturális-társadalmi rendszer mindig több mint a szabadidő területén felmerült fogyasztói igények kielégítése, így nem szűkíthető a turizmusipar működ (tét) ésére. Az utazás, a tu- ristáskodás sohasem tisztán személyes elhatározás dolga, hanem az idegenség, a másik és a saját kultúra közötti határok folyamatos megtapasztalásának legáltalánosabban elterjedt, nyilvános kerete és lehetősége. A turizmus az idegenekkel való találkozás legmin­dennapibb, intézményesült formájaként lehetővé teszi az idege­nek megjelenését a saját életvilágon belül, s ezzel elgondolkodtat, kizökkent a mindennapokból. Idegenek között megtanuljuk ön­magunkat is „kívülről” látni, ahogyan azok néznek bennünket, akik számunkra idegenek. A turizmus egyike a társadalom nagy diskurzusainak. Különböző megjelenési formáiban társadalmi csoportok, egyének keresik a választ arra, hogy egy adott társa­dalmi-kulturális kontextushoz kapcsolódva válaszoljanak a „kik vagyunk, hol állunk, mit tehetünk?” kérdéseire.

Next

/
Thumbnails
Contents