Fejős Zoltán - Szijártó Zsolt (szerk.): Egy tér alakváltozásai. Esettanulmányok a Káli-medencéről - Tabula könyvek 4. (Budapest, 2002)

A kötet a pécsi egyetem Kommunikációs Tanszék több éven keresztül folytatott Balaton-felvidéki kutatásainak eredményeit tartalmazza. A tanulmányok a Káli-medencében az 1970-es évek óta megfigyelhető átalakulásával foglalkoznak: új társa-dalmi csoportok és egy sajátos turizmusforma megjelenésével, a települések és az egész medence arculatának átalakulásával, a népi kultúra meghatározott jegyeinek felhasználásával, a turiz- musipar fokozatos előretörésével.

Next

/
Thumbnails
Contents