Wilhelm Gábor (szerk.): Hagyomány és eredetiség - Tabula könyvek 8. (Budapest, 2007)

A Néprajzi Múzeum 2003. október 30. és 2004. szeptember 30. között mutatta be az Eredeti, másolat, hamisítvány - tárgyak pár­beszédben című kiállítását, mely a múzeumba került néprajzi tárgyak különböző értelmezéseit járta körül. A kiállítást kétnapos konferencia zárta a Néprajzi Múzeum (Budapest) és a PTE BTK Kommunikációs és Médiatudomá- nyi Tanszéke (Pécs) szervezésében. E konferencia előadásaiból nyújt válogatást a Hagyomány és eredetiség. A kötet tanulmányai - a kulturális antropológia, a néprajz, a kommunikációkutatás, az irodalomtudomány, a művészettör­ténet, a kritikai kultúrakutatás, a történettudomány művelő­inek bevonásával - a következő kérdésekre keresik a választ: Hogyan viszonyulnak ma az egyes tudományágak művelői a „hagyomány”, „eredetiség”, „autenticitás” fogalmakhoz? Mi­ként jelennek meg ezek a kérdések, problémák az általuk vizsgált területeken, így például a terepen, a tárgyakban, gyűj­teményekben, a szimbólumokban, a műalkotásokban és az iro­dalmi szövegekben? Mennyire kapcsolják össze e jelenségek a különböző kutatási diszciplínákat - akár átfogó használatuk, akár kritikájuk révén?

Next

/
Thumbnails
Contents