Fejős Zoltán (szerk.): Színre vitt helyek - Tabula könyvek 11. (Budapest, 2011)

Milyen új ismeretekre tehetünk szert, ha a turizmust a „színre vitt világok” perspektívájából vizsgáljuk? Ha a helyek létre­hozását nézzük, milyen szabályszerűségei léteznek a mesterséges világok létrehozásának, hogyan kapcsolódnak ezek a minden­napi élet feltételrendszerébe, miképpen válnak lehetséges je­lentések privilegizáltakká. Mi a fantázia, a képzelet szerepe a tu­rizmusban? Milyen utópiák alapján épülnek fel a különböző szintetikus világok, honnan származnak az előképeik, milyen szelekciós folyamatok eredményeképpen maradhattak fenn? Hogyan válnak a fizikailag létező helyekből képek (és viszont), kik a képalkotás szereplői? Mik a szándékaik, elképzeléseik; kik azok, akik aktívan is részt vesznek színre vitt helyek létreho­zásában, kik azok, akik csak passzívan elszenvedik e folyama­tokat? Hogyan alakul a helyek időbelisége? Hogyan zajlott ez a folyamat a múltban, miképpen alakult át most, a globális összekapcsoltság korszakában? Mik a képzetvilágok előállítá­sának gépezetei? Hogyan működnek, hogyan vesznek részt a turizmus globális rendszerében? Mi a szerepe a művészetek­nek, az irodalomnak, a múzeumnak, a médiának, az örökségpo­litikának, hogyan színezi, bővíti a színrevitel mechanizmusait az internet és az utóbbi időben elterjedt web 2.0.-es alkalmazások lehetősége?

Next

/
Thumbnails
Contents