Néptanítók lapja 1. évfolyam, 1868

-h NËPTANIT t/f2J y. HETI KÖZLÖNY. , ELEMI ES FELSO-NBPISKOLÁK SZÁMARA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M.K. MINISZTÉRIUM. 1. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE 'tt^tfp&tái S KÖENYEI JÁNOS, A V Az^rsz. Paec^jj^nyvtár és*"TaK3z£rn:úzeum : önvvtára. i Anton Hunyár BUDA, 1868. NYOMATOTT A M. KIR. EGYETEMI NYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents