Néptanítók lapja 3. évfolyam, 1870

HETI KÖZLÖNY. MAGYARORSZÁGI KISDEDÓVODÁK. ELEMI ÉS FELSŐ-NÉPISKOLÁK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K. MÍNISZTERIÜM. III, ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTÉK KÖRNYEI JÁNOS és MAYER MIKSA. BUDA, IgfO. NYOMATOTT A M. KIK. EGYETEMI NYOMDÁBAN. NÉPTANÍTÓK LAPJA.

Next

/
Thumbnails
Contents