Néptanítók lapja 12. évfolyam, 1879

-f­/ HAVONKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZAMÁRA. >0 >> KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. XIL ÉYFOLYAM. SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. -Az -ör^z. Paed. Kött$vi£f és Tanszermúzeum: Gyer tyán ff y-kőnyvfóra. BUDAPEST, 1ST«. NYOMATOTT A M. KIR. TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents