Néptanítók lapja 14. évfolyam, 1881

+ íA 7IV. TANÜGYI KÖZLÖNY. MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIE. MINISTERIUM. XIV. ÉVFOLYAM. I CS SZ. T UC M SZERKESZTETTE GYERTYÁNFFY ISTVÁN. ii fKönyvtár 'szef^úzeum: ánffy-köi^tára. y " / j p BUDAPEST, 1881. NYOMATOTT A M. KIR. TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents