Néptanítók lapja 15. évfolyam, 1882

LAPJA. TANÜGYI KÖZLÖNY. MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIE. M1NISTERIUM. XV. ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE ÖYERTYANFFY ISTVÁN. áh \ t / gl ­256­BUDAPEST, 1883. NYOMATOTT A M. KIR. TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN. í

Next

/
Thumbnails
Contents