Néptanítók lapja 16. évfolyam, 1883

NÉPTANÍTÓK LAPJA TANÜGYI KÖZLÖNY: MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZE SZÁMÁRA. — KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. XVI ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE GYERTYANFFY ISTVÁN. BUI>APEST, 188$ NYOMATOTT A M. KIR. TUD.-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents