Néptanítók lapja 25. évfolyam, 1892

trfjjy. NÉPTANÍTÓK LAPJA. TANÜGYI KÖZLÖNY. A MAGYARORSZÁGI NÉPOKTATÁSI INTÉZETEK SZÁMÁRA KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGY. KIR. MINISTERIUM. XXV. ÉVFOLYAM. j Cs. sz^ J/ |l. sz, " ^f SZERKESZTETTE GYERTYANFFY ISTVÁN. BUDAPEST, 1892. NYOMATOTT A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents