Néptanítók lapja 33. évfolyam, 1900

NÉPTANÍTÓK LAPJA. KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIIL MINISTERIUM. 1900. XXXIII, ÉVFOLYAM. Re íK"* í L. SZ, FELELŐS SZERKESZTŐ : SEGÉDSZERKESZTŐ : UJVÁRY BÉLA. GÖÖZ JÓZSEF D r /• f^^z. PaedJ^tyvtár és T^g^^zeum: G^^ánffy^ti^tára. BUDAPEST, 1900. NYOMATOTT A MAGTAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEMI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents