Néptanítók lapja 57. évfolyam, 1924

t NÉPTANÍTÓK LAPJA SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGYAR KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM ÖTVENHETEDIK ÉVFOLYAM 1924 FELELŐS SZERKESZTŐ KÖRÖSI HENRIK SEGÉDSZERKESZTŐK MORAVITZ LAJOS ÉS BERWALDSZKY KÁLMÁN BUDAPEST NYOMATOTT A KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDÁBAN 1925

Next

/
Thumbnails
Contents