Népújság, 1994. július-december (38. évfolyam, 26-51. szám)

1994-07-01 / 26. szám

ISSN 0352-6569 LENDVA 1994. JÚLIUSI. 75 TOLAR válságban a kultúra,., alami baj lehet a kultúrá­val - mondja ismerősöm, aki műszaki értelmiségi révén - nem arról ismert, hogy túl sokat foglalkozna községünk és szűkebb közösségünk művelődési fejleményeivel. A “miből következtettél erre“ -jellegű kérdése­met végig sem hallgatja, s már mondja is. Ti is többet foglalkozhatnátok azok­kal témákkal, amelyek azt bizonyítják, hogy valahogy megállt az idő, nem történik szinte semmi jelentős, semmi, amire érdemes lenne odafigyelni. - Itt volt a községi ünnep is, mely talán az idén először múlott el szinte észrevétle­nül, már ami a kulturális vonatkozá­sait illeti. Hogy a díjazottakról ne is beszéljek. Hosszas győzködésre azonban mégis csak sikerült rávennem arra, hogy er­ről is kifejtse véleményét. - A díjazot­tak és kitüntetettek között ténylegesen is voltak akik megérdemelték a magas­nak mondható községi kitüntetést, köz­öttük két sport klub is volt. Úgy látszik azonban, hogy a kultúra területén nagy bajok vannak. Nem mintha kicsinyí­teni szeretném a Nafta vállalat sokol­dalú támogatását, de egy kicsit mégis­csak morbid dolognak tűnik, hogy a vállalatot akkor részesítik kitüntetés­ben, amikor sorsa napról-napra bi­zonytalanabbá válik. Ez már úgy hat, mint a kegyelemdöfés - mondja most már idegesen. - Vagy talán kifogytunk már a veteránokból is? Vagy - csillan fel - mi lett volna, ha egy fiatal tehetség kapja. Bizonyára ösztönzőleg hatott volna további pályájának alakulására. Mint az átkosnak mondott régi rend­szerben folytatom gondolatban, mert úgysem jutnék szóhoz. Akkor ugyanis legtöbbször olyan egyének vagy cso­portok kaptak kitüntetést kultúráért tett szolgálataik címén, akik huzamo­sabb ideig valamilyen “közhasznú“ kulturális, vagy annak tűnő cselekede­tet végeztek. így több alkalommal is kitüntetésben részesült a köztisztasági vállalat illetve annak élmunkása. Baj van a kultúra megítélésével is. Főleg a népi jellegű tömegkultúra ér­tékelésével vannak bajok. Itt ugyanis a népiesség legtöbbször kimerül abban, hogy egy magyar vagy szlovén dal milyen hangszeren szólal meg. Ha har­monikán, akkor szlovén, ha hegedűn, akkor magyar. Illetve ez is, az is sok sramlival fűszerezve. Mint ahogy ez a községi ünnepen is megtörtént... Bence Lajos

Next

/
Thumbnails
Contents