Népújság, 1995. július-december (39. évfolyam, 26-50. szám)

1995-07-07 / 26. szám

ISSN 0352-6569 LENDVA 1995. JÚLIUS 7. 75 TOLLÁR A tájékoztatás és a ködoszlatás, a nemze­tiségi-kisebbségi feladatok felvállalása - ez volt lapunk újonnan kitűzött prog­ramja dióhéjban, amikor két évvel eze­lőtt megfogalmaztuk a Népújság szere­pét, funkcióját a megváltozott körül­mények között. A szlovéniai magyar sajtó történetében - a folytonosság, mint elsőrendű szempont biztosítása mellett - először sikerült a Magyar Tájékoztatási Intézet megalapításá­val, a többségi nemzet jóindulatát élvezve, saját lábunkra állva, saját sorsunk irányítóivá válni. Azóta sok víz folyt le a Murán. A lap életében e rövid idő alatt voltak lesújtó és felemelő pillanatok. Nemegyszer került viták és alaptalan vádaskodások kereszttűzébe a lap szerkesztősége, vagy egyik-másik munkatársa, újságírója. Hogy mégsem adtuk fel, csak a Jóistennek és Önöknek, a lap előfizetőinek köszönhetjük. Az Önöktől kapott biztatás min­dig időben jött. Igyekezni fogunk ezt a bizalmat a továbbiakban is igazolni. A nyári “időszámítás“, újságírói terminoló­giával élve, az “uborkaszezonban“ lapunk 16 oldalon jelenik majd meg. A terjedelmi válto­zást azonban az eddiginél is változatosabb tartalommal szeretnénk kárpótolni. Ehhez já­rul hozzá a lap két frissensült (de már gyakor­lott) újságírója, Király Jutka és Horváth Fe­renc. így hát lassan épülünk, építkezünk. A további terveinkről? Még ősz előtt szeret­nénk - a számítógépes rendszer lehetőségeit kihasználva - színes címlappal, s még néhány színes oldallal előrukkolni. Az előállítási költ­ségek ily módon való csökkentésével - számítá­saink szerint - nem tervezzük az előfizetési díj emelését. A Népújság-kirándulást augusztus végén, szeptember elején tervezzük. Minden kedves olvasónknak kívánunk kelle­mes nyarat, jó pihenést! IMIÉI Öt perces útlezárás OLDAL Készül a terelőút lokációs terve OLDAL Legalább egyszer jóllakunk O L D A Egy kisérlet eredményei •• Örömlányoknak adta el őket 450 ezer tollár értékű textiliát loptak el A Népújság

Next

/
Thumbnails
Contents