Népújság, 2011. július-december (55. évfolyam, 27-51. szám)

2011-07-07 / 27. szám

t Közös nyelv, hagyo­mány, kultúra és örökség, egy hét, amikor a távolsá­gok és a határok eltűnnek a magyar anyanyelvű gyere­kek között - anyanyelvűnk összekapcsolja őket. Mura­vidéki, vajdasági, felvidéki magyar gyerekek érkeznek a Kelepelő táborba min­den évben. Megismerni egymás vidékét, a bizalmi játékokon keresztül pedig egymást, aztán egy életre szóló barátságot kötni, mi­közben a helyi kultúrából, hagyományokból szemez­getnek. Fontos alapkövek épülhetnek egymásra, az egészet végül a barátság hídként köti össze, ha a gyerekek is úgy akarják, akkor a Kelepelő után is. Ebben az évben a Muravi­dék a házigazda, ahol idén a régebbi kelepelősök is találkozhattak. A 16. olda­lon bővebben olvashatnak az idei Kelepelő táborról. AK Lendván tartotta A Naftánál az Abraham Boris RTV programbizottsági tag kihelyezett őszi közgyűlésen „A goricskói kétnyelvű ülését a Nemzeti kerül maid oIím #n«ikoiÁ összetartozás napirendre terU,etan al|9 f°9hat°. Bizottsága a tisztújítás a Szlovén TV programja.” 2-3. oldal 18. oldal 7. oldal Nyelvünk összekapcsol

Next

/
Thumbnails
Contents