Népújság, 2012. január-június (56. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-05 / 1. szám

Lendva város ünnepel Lendva város, a szlo­véniai magyar közösség központja idén ünnepli 820. évfordulóját. A leg­régibb történelmi írásos forrás a városról - egy adománylevél, mely bi­zonyítja, hogy Lendva a Hahold (Hahót) csa­lád birtokába került - ugyanis az 1192-es Új törvény Magyarországon: választójogot kaptak a határon túli magyarok is évből származik. Az idei év az ünnepi meg­emlékezések, a becses évforduló előtt tisztelgő év lesz a városban, a községben. Egy szintén fontos történelmi dá­tum, mely szinte sors­fordulónak mondható a város történelmében, mintegy másfél évszá­,.Főleg szervezeti különbségeket tapasztaltam a két ország közigazgatásában” zaddal későbbi: 1366. október 28-án adomá­nyozott I. (Nagy) Lajos király vásártartási jo­got (a dokumentum a fotón) Szent Simon és Júdás napjára Bánffy Istvánnak és Jánosnak, a lendvai vár urainak érdemeikért és hűségü­kért. Ezáltal a lendvai vásár azonos jogok­kal rendelkezett, mint a híres budai. Törté­nelmi források szerint ugyanolyan hangulatú is volt és az akkori vi­szonyokhoz rendkívüli gazdasági jelentőséggel bírt. Ezúttal csupán két eseményt emeltünk ki, de - tudjuk - van még számos dátum és neves személyiség­hez köthető esemény, mely nyomot hagyott az elmúlt 820 évben. Lendva város 820 éves című sorozatunkban hetente bemutatunk egy-egy ilyen jelentős epizódot. (Bővebben a 17. oldalon.) Gradišnik Tilda néni a Kranjec utcából: „Ma már az utcánkban egy sem működik a valamikori műhelyekből, a házakat lebontották, a helyükre tömbházak kerültek.” 18-19. oldal--------------------1— 2-3. oldal 4. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents