Népújság, 2014. január-június (58. évfolyam, 1-25. szám)

2014-01-09 / 1. szám

a s __l_ o _^y__é_ n_ \_ a i_____agyarok hetilapja A centralizáció mindig fájó az éppen kijelölt köz­ponttól távol esőknek; legyen az országos szintű, amikor a regionális intéz­ményeket egyesítik, mint például tették az egész­ségvédelmi intézetekkel, avagy regionális közpon­tosítás, amikor a külön­böző kisebb területek, tájegységek intézményeit egyesítik, mint például tették az adóhivatalok­kal, illetve tervezik a köz- igazgatási egységekkel. Munkahelyek vesznek el, pluszköltségek jelennek meg a lakosságnál, nem utolsósorban egy telepü­lés, terület veszít a presz­tízséből. Különösképpen fájó, ha az egészhez még bércsökkentés, a szociális jogok megvonása is társul. Sajnos ilyen fejlemények­ről vagyunk kénytelenek beszámolni, a cikkek az 5. és a 16. oldalakon ol­vashatók. tt 4-5. oldal Schwetter Éva, ljubljanai magyar nyelvi lektor: Ha a diák tanulni akar, sosem mondom azt, hogy nem”

Next

/
Thumbnails
Contents