Nevelési Emléklapok 2. (Pest, 1847)

NAPLÓJA ■ JEGYZŐKÖNYVE Pesten 184G-ban Aug. hú 10-ik, 11-ik és 12-ik napján TARTOTT ELSŐ PROT. TANÁRI KÖZTANÁCSKOZMÁNYNAK. •; -1 ■ . i • • \ . • \ A KÖZGYŰLÉS MEGHATÁROZÁSÁBÓL ÉS MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA Dr. TAVASSY LAJOS, A PESTI PROT. EV. TANODÁK IGAZGATÓ TANÁRA. A NEVELÉSI EMLÉKLAPOKNAK MÁSODIK FÜZETJE. PESTEN, 1847. NYOMATOTT TRATTNER-KÁROLYI BETŰIVEL. ÚRI utca 453.

Next

/
Thumbnails
Contents