Nevelési Emléklapok 2. (Pest, 1847)

Ajánlás

AJÁNLÁS. Hazánk köztanáraihoz. Egy füzetkét hozok ismét, Társaim! egy füzet­két, a mellyröl óhajtanám, hogy bár képes volna mindnyájunkat egybefüzni; nemcsak, mint egy köz­hazának fiait, hanem egyszersmind, mint az egy haza fiainak közneveiöit. Nem volt még kor, a mellyben olly nagy jelentősége lett volna a tanári és nevelői hivatal és hivatásnak, — mind azon tekintély— telenség és szegénység mellett, a melly még eddigé a tanár és nevelő közsorsa — merem állítani, mi­szerint nem volt még kor, a melly annyira át kezdte volna látni és igyekezett volna megérteni, mint a mi korunk: mi sok függ a tani lás - ne veléstö L és ha eltol, tehát, mi sok várható a taná­rok és nevelőktől. A haza ifjú nemzedéke, a mi kezünk közt volna, a mi kezünk közt lehetne; ha- hogy mi is, azok tudnánk, azok akarnánk lenni, a

Next

/
Thumbnails
Contents