Nevelési Emléklapok 3-4. (Pest, 1847)

NEVELESI EMLÉKLAPOK. KIADJA ES SZERKESZTI Dr. TAVASSY LAJOS, a pesti Prot. Ev. tanodák igazgatótanára. Harmadik és negyedik füzet. (Ara ez ikerfüzetnek 1 ft. p. p.) (Az első tüzet megjelent 1846-ban Jan. 12-kén, Pestalozzi Henrik lOÖ-dos születésnapjának emlékére s folyvást kapható 40 p. kron, részint a szerzőnél, részint Geibel Károly mint e füzet bizomá­nyosánál Pesten; a második füzet megjelent 1847-nek elején s ugyan e helyen kapható 30 p. kron. — Megjegyzendő mikint e füzetek önálló munkák gyanánt tekinthetők, a mellyek csak elvileg és nevileg állanak összefüggésben s e szerint egyenként is megszerezhetők.) PESTEN, 1841. NYOMATOTT T R A T T N E R - K Á R 0 L V I BETŰIVEI,. UR1 UTCA 453

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents