Nimród, 1922 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-01 / 1. szám

i nnn i \.X)£l£j\ i.1 OZi! Durlni^nnt innnnv Vi A 1 ±-f U.VJLUJ UUUUl j U)U LA ÚJA iiu JLI YT.TTT óY \ mrfnlTrarri ÜXJXXXI VXXI/ v; I iVJ-j W».t. Társszerkesztő : NAGY LÁSZLÓ A vaddisznó. Bársony István. — Város és falu. Hilibi Haller Károly. Lőszer mizériák. Kittenberger Kálmán.— Beszélgetések a vadászasztalnál. Egy öreg vadász. — Abesszíniái levél. Gajdács Mátyás. — A menyét irtása. Ötvös Balázs. — A magyar nemzeti múzeum állat­tárának kérése. — Miért nevezetes reám nézve a gorlieei # áttörés napja? — Tárca: Egykor és most. Majoros József. — Hírek mindenfelől. — Hivatalos rész. — A Vadászéi): A münsterlandi vizsláról. Ötvös Balázs. — Az Országos Fox-Terrier és Tacskó Tenyésztők Egyesülete hivatalos közleményei. — Szer­kesztői posta. — Képek: Az elveszett nyom. (Pálfy József festményének reprodukciója.) Dr. Hajnal Dezső felvétele. — Keresztes majom. (Colobus guereza.) — Száradó keresztes majom-bőrök a majomvadászok tanyá­jánál. Gajdács Mátyás felvételei. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési ára félévre ______ 90 korona E szám ára _ ___„____ __ 10 korona S zerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz. (Franklin-Társulat). Telefon 72-42.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents