Nimród, 1938 (26. évfolyam, 1-36. szám)

TARTALOM Általános érdekű közlemények. Lap Beszámolás. (Sólyom) .............................................................................................. 3 Fegyverhasználati jog. (Dr. Szádeczky-Kardoss Boldizsár) .......... 7 A ki le nem mond, jön. (Sólyom) .................................................................. 19 Bagomér (Dinich László) emlékezete. (Kunsági) ............................ 41 I fj. gróf Eszterházy László. (Sólyom) .......................................................... 51 M égis csak apróvad. (Sólyom) ......................................................................... 73 Árverési feltételek «betekinthettük.» (Sólyom) ....................................... 99 Panaszok a vadkárok ellen. (Sólyom) ....................................................... 115 A z erdész és a vadász. (Ifj. gróf Eszterházy László) ......................... 163 R émítő és vidító kétségek. (Sólyom) ......................................................... 211 V én Hangos halálára. (N. Kiss Géza) ........................................................ 235 Ahogy én látom a dolgot. (Sólyom) ............................................................ 243 V adászat és idegenforgalom. (Nqdler Herbert) .................................... 259 A legelső magyar ember 70-ik születésnapjára .................................... 275 V adkivitelünk kérdése. (Sólyom) ................................................................... 276 K aszálnak. (Sólyom) ................................................................................................. 291 Lehet-e a vadtenyésztés jövedelmező? (Pechtol János) ........ 310 Carmen lugubre. (Sólyom) .............................................................................. . 323 Vadászat-e a vadbefogás? (Sólyom) ............................................................ 339 A z egerésző macskák. (Felix Endre) .......................................................... 346 Nil admirari! (Sólyom) ........................................................................................ 371 Valamit nem értek. (Sólyom,) ........................................................................... 387 A vadászat fogalma. (Ujfalussy György) .................................................. 393 A ragadós száj- és körömfájás. (Sólyom) ................................................. 419 V adászat és idegenforgalom. (Erdélyi vadász) ....................................... 421 H azamegyünk. (Kunsági) ...................................................................................... 451 «Lövettem vele egy bikát...» (Sólyom) ..................................................... 470 A Felvidék vadállománya. (Kunsági) ......................................................... 471 F elszabaduló vadászterületek. (Kunsági) .................................................. 483 Redemta Hungária. (Kunsági) ........................................................................ 499 S ebzetten átment a szomszédba. (Kiss Sándor) ................................. 500 A «Térképes Ember.» (K. S.) ........................................................................ 508 A vadászterületek államosítása. (Sólyom) ............................................... 515 A kassai erdők. (Hányi Károly) ................................................................... 531 Ments meg, Uram, barátainktól! (Sólyom) .......................................... 534 Beszéljünk a Kárpátokkal! (Dr. sz. Fenczik Jenő) ......................... 552 1 938 karácsonyára. (Zsindely Ferenc) .......................................................... 563 A magyar vadásznyelv. (Csathó Kálmán) ................................................ 583 V adászati elbeszélések. Huszonegy évvel ezelőtt. (Maderspach Viktor) .................................... 5 A sárosfői utolsó koca. (Nadler Herbert) .............................. 21, 38, 52 A z északmongoliai őzek. (Geleta József) ..................................................... 25 Megfigyelések és élmények az idei szarvasbőgésről ............................ 35 K arácsony. (Kisrédei Rhédey Zoltán) .......................................................... 54 Hogyan terem a vadász. (Borsodi László) ............................................... 55 G yermekgyilkosság. (Zsindely Ferenc).............................■■...................70, 85 Z ord idők nekrológja. (Gunszt Ferenc) ..................................................... 92 Köd. (Fekete István) .................................................................................................. 101 Követendő példa. (Várady Lipót) .......................... . ............................ 104 K opózás a berkshiresi hegyekben. (Liedl Károly) ............................... 105 E gy nap a dzsaluzi hegyek között. (A. Bujtár Ágoston) .................. 122 A havasok varázsa. (Gróf Cselconics Endre) ...................................133, 151 Vadászkirándulásunk Egyiptomba. (Horthy Jenő) . .......................... 148 D isznók. (Kiss Sándor) ............................................................................ 164, 184 V isszaemlékezés Boureni-re. (Rainer Richárdné) .................................. 168 E mlékezzünk régiekről. (Sólyom) ................................................................... 197 Hergelófener. (Dr. Taubinger Zoltán) ......................................................... 213 A z én nagykakas'eseteim. (Enesei Dorner Béla)..................... 215, 232 S zalonkázások 1938-ban. (Fekete István) .................................................. 217 Kontras. (Nadler Herbert) ................................................................................... 227 A Góbi-sivatag gazellája. (Geleta József) .................................................. 230 Szerencse. (Fekete István) ................................................................................... 245 L ap Disznós élményeim Délsomogyban. (Dr. Nagy Gyula) .................. 247 E gy kotorék rejtelmei. (Kunsági) ................................................................ 264 J unius. (Fekete István) ............................................................................................ 277 Vezeklésem után. (Borsodi László) ................................................................. 292 Mozigéppel és fegyverrel az Mto-Wa-Mbu vidékén. (Dr. Mészáros Kálmán) ...................................................................................................................... 294 A birkhorni nagykan. (Szederjei Ákos) ....................................................... 296 Különös disznóvadászat. (Dr. Forti János) ............................... 300 E seteim a brdói bakkal. (Balkay Jenő) .................................................... 307 Julius. (Fekete István) ............................................................................................... 311 Túzokvadászat a Nagyalföldön. (Dr. Forti János) ....................... 325 A z első őzbakom. (Ilausenblász Károly) .................................................... 326 Augusztus. (Fekete István) .................................................................................... 340 Apróságok. (Békessy Jenő) ....................................................................... 342, 357 I dei két túzokkakasom. (Dr. Kreiker Aladár) .................................... 344 S zól a síp. (Horváth Emil) .................................................................................. 347 Nyári vegyes. (Kiss Sándor) ............................................................................ 355 Mongóliában ismerem meg a túzokot. (Geleta József) .................... 373 S éta a vadonban. (Maderspach Viktor) .................................................... 375 D aru a 114-esben. (Szederjei Ákos) ............................................................ 377 Őzbak-esetek. (Dr. Forti János) ................................................................... 425 V adliba-les. (Nozdroviczky Lajos) ................................................................... 435 Brinduse Nuca Luski, a bükki hajtóvezér. (Pechtol János) .... 441 Szarvasbőgés 1938. (Kiss Sándor) .................................................... 452, 467 Köd a vizeken. (Dr. Beretzk Péter) ............................................................ 457 Őszi ködben. (Kiss Sándor) .............................................................................. 484 H ázi- vagy vaddisznó? (Id. Bóta János) ............................................... 491 Apróságok. (Hellebronth Béla) ......................................................................... 504 Az a fehérnyakú. (Ignotus) ............................................................................... 507 November. (Fekete István) ................................................................................. 517 Húsz év múltán. (Bebekvári István) ......................................................... 519 Újra itthon. (Góbé) ............................................ '540 G öcsejtől a Kárpátokig. (Gróf Csekonics Endre)..................... 547, 568 K ét karácsony. 1918—1938. (Fekete István) ........................................ 564 Egy kocavadász feljegyzései. (Csathó Kálmán) ..................................... 566 U tolsó disznóm Gömörben. (Bebekvári István) .................................. 572 V addisznót fognak a mókusvadászok. (Geleta József) .................. 576 1 918 december. (Maderspach Viktor) .......................................................... 578 Vadászati tanulmányok. Egy-két szó a vérfelfrissítésről. (Péterfay József) ............................... 8 S zarvastelepítés a Keleti Bükkben. (Pechtol János) .......................... 22 A z agancs koronája. (Zsindely Endre) ....................................................... 67 N yomonkövetés. (Pechtol János) ................................................................... 83 A szalonka védelme. (Pozsonyi Attila) .................................................... 121 A ragadozók. (Sólyom) .............................................................................................. 131 Megjöttek. (Vitéz Almási Szalay László)................................................. 136 C sík megye vadászati és halászati viszonyai .......................................... 153 Az 1937. évi vadásztróféák bemutatása. (Zsindely Endre) .......... 179 B eugrók. (Ifj. Esterházy László) ...................................................................... 195 Néhány jótanács a cserkészévad küszöbén. (Vitéz Almási Szalay László) 196 Az erdei szalonka élete és vadászata. (Várady Géza) ....................... 198 M ájusi őzbak-cserkészetek. (Potoczky Bertalan) .................................... 246 Szarvasagancsok osztályozása. (Kiss Sándor) ............................................ 260 A rókáról. (Pozsonyi Attila) ................................................................................. 279 Az apróvadas területek értékelése. (Gunszt Ferenc) ........................ 297 A vad helye a napon. (Maderspach Viktor) .......................................... 309 Lépésről-lépésre. (Teknős András) ................................................................... 312 Megfigyeléseim. (Gunszt Ferenc) ...................................................................... 328 A bak és az agancsa. (Veress Gábor) ......................................................... 359 A gancsok kezelése. (Pozsonyi Attila) ......................................................... 389 A szarvasbika hangjai. (Hányi Károly) ...................................................... 403 A sebesült nagyvad jelzései. (Veress Gábor) .......................................... 405 Tanyarendszer és vadászat. (Kunsági) ...................................................... 436

Next

/
Thumbnails
Contents