Nővilág, 1860. július-november (4. évfolyam, 27-48. szám)

1860-07-01 / 27. szám

. OUC, a ,0 27. sz. к [ШГ Vasárnap jiilius 1. 1860. Negyedik évi folyam. l ____ ___ ^ ЕЯВЯ 4,- jf -- -е/ ——--------­HET ILAP A MAGYAR HÖLGYEK SZÁMÁRA. s ____ „ .' Szerkeszti A4 , YAJDÁ JÁNOS. \jp U р-;4'4/ <; Szerkeszt» száilásiJT: Nagymező-utcza 17. sz. 2. em. — Kiadó-hivatal : Pesten, egyetem-ntcza 4. sz. < > ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------­E lőfizetési föltételek 1860. másod félévére : < Vidékre postán, vagy helyben házhoz hordatva : Félévre (júliustól deczember végéig)......................................4 ft. uj pénz. N egyed évre (júliustól September végéig)............................2 „ „ „ T íz egyszerre beküldött előfizetésre egy ingyenpéldány járul. |Az előfizetési őszietek a „Növilág“ kiadó-hivatalához (egye- tem-utcza 4. sz.) bérmentve intézendők. wf • Kiadja Heckenast Gusztáv Pesten. m 4^ &*c]

Next

/
Thumbnails
Contents