Az Érem, 1963-1967 (19-23. évfolyam)

1963 / 23. szám - Bánki Vajk Emil: 1863. március 15.

XIX.évfolyam.1963. 23.szám Ára: 4.- Ft. 1863. MÍRCIUS 15. Az olasz-magyar barátság legszebb történelmi emlékei kö­zé tartozik az a kis emlékérem, amit az olasz légióban harco­ló és az 1848/49-es magyar szabadságharcban résztvett magyar honvédek számára adományozott Kossuth Lajos hathatós közremű­ködésével az olasz kormány 1863.március 15-én. Garibaldi József tábornok, a lánglelkü szabadsághős zász- lai alatt sok magyar honvéd harcolt az olasz függetlenségért. Kossuth Lajos, aki lelkes támogatója volt az olasz-magyar fegyverbarátságnak, hogy a magyar légiót erkölcsileg is erő­sítse, ezüst emlékérem alapítására gondolt, amely emlékezteti a volt honvédeket a 48-49-iki magyar szabadságharc tizenötö­dik évfordulójára. "Irataim az emigrációból" cimü müvének III.kötetében le- irja Kossuth Lajos az emlékérem születését /752.old.Hogy minden rombolási processusok, minden politikai viszontagságok dacára mennyi becset helyezett az olasz kormány a magyar' lé­gió fenntartására, annak tanulságául megemlítem, hogy 1863- ban a légió szolgálati ideje lejárván, Della Rover&Í3 olasz it ni nun t mitrtt tititnn «Ctiumisritin it is imun listám ÍSI Mltft inteti tim snsutnitit« unit inni: ssstnsi na. tum tat si ♦ et i ti ui tu J stint u. a w ÍSjíÉREÍIÍ situ Ml tut si is im sri J fí t Sititől tus itsnimtntit m si it it jós goon tusuir. tiro in mu

Next

/
Thumbnails
Contents